PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 15, nr 2, cz. 1 | 277--290
Tytuł artykułu

Raportowanie społecznej odpowiedzialności w kontekście dyrektywy Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Reporting of Social Responsibility in the Context of the EU Directive on the Disclosure of Non-Financial Information
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest analiza wpływu regulacji prawnych na raportowanie społecznej odpowiedzialności w Unii Europejskiej (UE). Dla realizacji tego celu podjęto dwa cele szczegółowe. Pierwszym jest przedstawienie wpływu koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw na współczesne wyzwania rachunkowości do raportowania społecznej odpowiedzialności oraz omówienie głównych założeń dyrektywy 2014/95/EU, drugim zaś - analiza regulacji prawnych w wybranych krajach UE dotyczących obowiązku raportowania działań społecznych i środowiskowych oraz prezentacja wyników analizy bazy raportów CSR organizacji Global Reporting Initiative. Analiza wykazała, iż wymogi prawne w danym systemie legislacyjnym państwa służą rozwojowi raportowania CSR. Treści prezentowane w artykule przygotowano na bazie studiów literaturowych oraz analizy bazy danych udostępnianej przez GRI. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the paper is to analyze the impact of legal regulations on reporting on social responsibility in the European Union (EU). For the realization of this goal was taken two specific objectives. The first is to present the impact of CSR on today's accounting challenges and to discuss the main assumptions of Directive 2014/95 / EU, the second is an analysis of legislation in selected EU countries concerning the reporting of social and environmental activities and the presentation of the results of the analysis of the CSR report database of the Global Reporting Initiative. The analysis showed that the legal requirements in the state legislative system serve the development of CSR reporting. The content presented in the article was prepared on the basis of literature studies and database analysis provided by GRI. (original abstract)
Rocznik
Strony
277--290
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Chojnacka E., Wiśniewska J. (2016), Raportowanie danych CSR w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 436, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Djokic D. (2015), Transparency of the Non-Financial Reports in the Republic of Slovenia, "Management", Vol. 10, No. 4.
 • Dyląg R., Puchalska E. (2014), Raportowanie zagadnień środowiskowych i społecznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 75 (131), SKwP, Warszawa.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.
 • Fifka M.S., Idowu S.I., Schmidpeter R. (2015), Corporate Social Responsibility in Europe United in Sustainable Diversity, Springer International Publishing, Switzerland.
 • Fijałkowska J. (2012), Społeczna odpowiedzialność wyzwaniem dla rachunkowości, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", nr 13(1).
 • Fijałkowska J. (2016), Raportowanie informacji niefinansowych zgodnie z nową Dyrektywą EU 2014/95/UE jako wyzwanie dla przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 436, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • GRI Reports List 1999-2017, aktualizacja na 3.04.2015 r. (udostępnione przez GRI).
 • Gross M., Haldma T., Lääts K. (2017), Sustainability Reporting in Estonia: Patterns of Sustainability Information Disclosure in Estonian Companies, w: P. Horváth, J.M. Pütte (eds.), Sustainability Reporting in Central and Eastern European Companies International Empirical Insights.
 • Human Development Index, http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf, dostęp: 15.04.2017.
 • Kamela-Sowińska A. (2014), Dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnieniu informacji niefinansowych - nowe wyzwanie dla rachunkowości, "Studia Oeconomica Posnaniensia", Vol. 2, No. 4(265), Poznań.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2011), Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Komisja Europejska, KOM(2011) 681, Bruksela.
 • Kowalczyk B.J., Kowalczyk W. (2015), Raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju oraz integrowanie danych finansowych i pozafinansowych - Prawne uwarunkowania w Polsce i na Świecie, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", rok LXXVII, vol. 77, nr 4, Poznań.
 • Krasodomska J., Macuda M., Waniak-Michalak H. (2016), Corporate Social Responsibility and accounting in Poland: A literature review, "Accounting and Management Information Systems", Vol. 15, No. 2, Bucharest University of Economic Studies, Romania.
 • KPMG (2015), Currents of change: The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2015, http://www.kpmg.com/cn/en/issuesandinsights/articlespublications/pages/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2015-o-201511.aspx, dostęp: 15.06.2017.
 • Lament M. (2015), Trends in Corporate Social Responsibility (CSR) Reporting, "International Journal of Economic Practices and Theories", Vol. 5.
 • Macuda M., Matuszak Ł., Różańska E. (2015), The concept of CSR in accounting theory and practice in Poland: an empirical study, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 84 (140), SKwP, Warszawa.
 • Margula S., Martinuzzi A., Steurer R. (2012), Public policies on CSR in Europe: Themes, instruments, and regional differences, Institute of Forest, Environmental and Nature Resource Policy, Discussion Paper 2.
 • Michalak J. (2016), Raport strategiczny jako źródło informacji dla inwestorów społecznie odpowiedzialnych w Wielkiej Brytanii, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 436, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Ogrean C. (2017), The Directive 2014/95/EU - is there a "new" beginning for CSR in Romania?, "Studies in Business and Economics", Vol. 12, No. 1.
 • Paszkiewicz A., Szadziewska A. (2011), Przejawy społecznej odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", t. 1, Sopot.
 • Peršić M., Bakija K., Vlašić D. (2015), Framework for improving quality and comparability of non-financial reporting system, "Copernican Journal of Finance & Accounting", Vol. 4, No. 2, Toruń.
 • Roszkowska P. (2011), Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa.
 • Sikacz H. (2016), Wpływ CSR na sytuację finansową przedsiębiorstw-przegląd badań, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 436, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Szadziewska A. (2015), Przejrzystość i porównywalność informacji niefinansowych w sprawozdawczości spółek w świetle zmian regulacji unijnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 369, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Szadziewska A. (2013), Rola rachunkowości w pomiarze efektywności działań CSR, "Zarządzanie i Finanse", nr 4, cz. 4.
 • Śnieżek E., Dębski J. (2014), Niektóre konsekwencje zmian w sprawozdawczości finansowej w Polsce według nowej Dyrektywy UE - głos w dyskusji, w: H. Lelusz, R. Burchard (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo UMW, Olsztyn.
 • Śnieżek E., Wiatr M. (2014), Zintegrowane raportowanie biznesowe przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego w dobie zrównoważonego rozwoju, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. XCI, nr 2, Łódzkie Wydawnictwo Naukowe, Łódź.
 • Urbaniec M., (2015), Raportowanie CSR jako narzędzie doskonalenia działalności biznesowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 378.
 • Ustawa z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. poz. 61.
 • Waniak-Michalak H. (2017), Porównywalność w czasie informacji o wynikach działalności społecznie odpowiedzialnej firm raportujących według zasad GRI, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 91(147), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514310

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.