PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 15, nr 2, cz. 1 | 291--304
Tytuł artykułu

Zaufanie w przedsiębiorstwie - znaczenie i pomiar

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Trust in the Company - Meaning and Measurement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie istoty i znaczenia ekonomicznego zaufania w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (organizacji) oraz charakterystyka wybranych, kompleksowych metod jego pomiaru. Zaufanie jest kluczem do motywowania ludzi, mobilizowania ich do pracy i osiągania wspólnych celów. Jeżeli ludzie nie ufają sobie, to nie osiągną sukcesu. Wiarygodność organizacji sprzyja satysfakcji pracowników i stanowi fundament lojalności pracowników. Zaufanie potrzebuje silnego przywództwa, otwartej komunikacji i szczerych zachowań opartych na mocnych etycznych podstawach. Chociaż zaufanie jest pojęciem abstrakcyjnym i trudno mierzalnym, nie oznacza to, że w ogóle niemożliwym do oszacowania. W artykule przedstawiono trzy metody oparte na kwestionariuszu ankiety, które można wykorzystać do weryfikacji poziomu zaufania wewnątrzorganizacyjnego. Badania przeprowadzone opisanymi metodami pozwalają zidentyfikować poziom zaufania w przedsiębiorstwie na podstawie opinii i postaw pracowników. Zaprezentowane narzędzia pomiarowe obejmują swym zakresem większość podstawowych wymiarów zaufania. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is to present the essence of trust and its economic value in the functioning of an enterprise (organization) and the characteristic of selected, methods of its measurement. Trust is the key to motivating people, mobilizing them to work and achieving common goals. If people do not trust themselves, they will not succeed. The credibility of the organization promotes employee satisfaction and is the foundation of employee loyalty. Trust requires strong leadership, open communication, and honest behavior based on strong ethical foundations. Although trust is an abstract concept and difficult to measure, it does not mean, it is impossible to estimate at all. The article presents three methods based on questionnaire surveys, which can be used to verify the level of organization trust. Research conducted by the described methods allows you to identify the level of trust in an enterprise based on employee opinions and attitudes. The presented measuring tools contain most of the basic dimensions of trust. (original abstract)
Rocznik
Strony
291--304
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Anderson J.A. (2005), Trust in managers: a study of why Swedish subordinates trust their managers, "Business Ethics. A European Review", Vol. 14, No. 4.
 • Bednarska M. (2016), Satysfakcja z pracy i jej wpływ na lojalność wobec pracodawcy. Studium sektora HoReCa, "Organizacja i Kierowanie", nr 1.
 • Biesok G. (2013), Zaufanie jako czynnik satysfakcji pracowników, "Organizacja i Zarządzanie", nr 51, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej", nr 1146.
 • Bridges W. 2008, Zarządzanie zmianami, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Bugdol M. (2010), Zaufanie jako element systemu wartości organizacyjnych, "Współczesne Zarządzanie", nr 2.
 • Burton S.K. (2006), Without Trust, You Have Nobody. Effective Employee Communications for Today and Tomorrow, "The Public Relations Strategist", Vol. 12, No. 2.
 • Cho Y.J., Park H. (2011), Exploring the Relationships Among Trust, Employee Satisfaction, and Organizational Commitment, "Public Management Review", Vol. 13, No. 4.
 • Ciesielska M., Syrytczyk K.W. (2011), Znaczenie zaufania w organizacji zorientowanej społecznie, w: J. Prońko (red.), "Miscellanea Oeconomicae, Seria: Studia i Materiały", Wydział Zarządzania i Administracji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, nr 2.
 • Covey S.R., Merrill R. (2009), Szybkość zaufania, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 • Dobiegała-Korona B. (2007), Zaufanie klienta, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 2.
 • Dobiegała-Korona B. (2009), Zaufanie jako przesłanka współtworzenia wartości, w: L. Garbarski, J. Tkaczyk (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, WAiP, Warszawa.
 • Dyer J.H., Chu W. (2003), The Role of Trustworthiness in Reducing Transaction Costs and Improving Performance, "Organization Science", Vol. 14.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2009), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie: koncepcja, narzędzia, zastosowania, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Kapuścik E. (2015), Dylematy nadużycia zaufania intraorganizacyjnego w organizacjach publicznych, "Zeszyty Naukowe WSH Zarządzanie", nr 2.
 • Krawczyk-Bryłka B. (2012), Empowerment - strategia zarządzania oparta na zaufaniu, "Zarządzanie i Finanse", nr 4, cz. 1.
 • Krzyminiewska G. (2003), Znaczenie zaufania w tworzeniu kapitału społecznego. Ekonomiczny i społeczny wymiar zjawiska, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny", nr 2.
 • Levin D.Z., Cross R., Abrams L.C., Lesser E.L. (2002), Trust and Knowledge Sharing: A Critical Combination, IBM Institute for Knowledge - Based Organizations, www.researchgate.net, dostęp: 1.03.2017.
 • Ławrynowicz M. (2010), Zaufanie w polskich firmach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
 • Moczydłowska J. (2013), Kategoria zaufania w zarządzaniu kapitałem ludzkim w jednostkach administracji samorządowej, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 3 (63).
 • Paliszkiewicz J. (2011), Orientacja na zaufanie w przedsiębiorstwach, www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2011/082.pdf, dostęp: 29.04.2017.
 • Paliszkiewicz J. (2012), Zaufanie a zarządzanie wiedzą - przegląd literatury, https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Paliszkiewicz/publication/265999392, dostęp: 29.04.2017.
 • Paliszkiewicz J. (2013), Zaufanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Penc J. (2011), Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji, Wolters Kluwer,Warszawa.
 • Reade Q. (2003), Top-level Training Helps Cola Giant Rebuild Trust and Cut Staff Turnover, "Personnel Today", Vol. 5, No. 27.
 • Reina D., Reina M. (2007), Building Sustainable Trust, "OD Practitioner", Vol. 39, No. 1.
 • Rudzewicz A. (2016a), Zaufanie w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania - relacje - pomiar, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn.
 • Rudzewicz A. (2016b), Zaufanie wewnętrzne i zewnętrzne w przedsiębiorstwie, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 255.
 • Shockley-Zalabak P., Morreale S., Hackman M. (2010), Building the High-Trust Organization, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Sprenger R.K. (2011), Zaufanie
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514316

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.