PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 22 (XXII) | nr 24 (4) | 73--80
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo jednostki a bezpieczeństwo narodowe

Autorzy
Warianty tytułu
Safety of the Unit and National Security
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zostały przedstawione kwestie bezpieczeństwa jednostki i jego znaczenie dla społeczeństwa w przestrzeni lokalnej, wewnętrznej i międzynarodowej. Głównym celem jest jednak ujednolicenie i usystematyzowanie podstawowych pojęć występujących w dyscyplinie naukowej jaką jest bezpieczeństwo narodowe. Problematyka bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych elementów, nad którymi warto skupić uwagę, gdyż jego potrzeba jest ściśle związana z wewnętrznym poczuciem bezpieczeństwa człowieka jako jednostki. Bezpieczeństwo ciągle jest kształtowane przez postęp cywilizacyjny, dlatego społeczeństwo stawia przed państwem coraz większe oczekiwania w stosunku do zapewnienia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to także zabezpieczenie siebie i swoich bliskich przed jakimikolwiek zagrożeniami, jakie występują w czasie realnego niebezpieczeństwa czy zagrożenia. Poziom bezpieczeństwa musi spełniać wiele wymogów, jakie stawia sobie państwo jako kluczowy organ, który buduje, nadzoruje, kontroluje i w razie potrzeby modyfikuje całościowy system. W bezpieczeństwie narodowym nie chodzi jednak tylko o ochronę i obronę, ale także istnienie państwa jako takiego, które gwarantuje pomyślny byt i rozwój oraz ochronę wartości poszczególnym członkom społeczności. Warto podkreślić, że poczucie bezpieczeństwa dla jednostek jest najważniejsze, dlatego wiele państw i organizacji międzynarodowych skupia się na tworzeniu odpowiedniego stanu bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w istocie jest zależne przede wszystkim od tego, co dzieje się wokół naszego środowiska zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, ponieważ z niego mogą pochodzić potencjalne zagrożenia. Społeczeństwo musi być przygotowane na zagrożenia, dlatego organy muszą przygotować jednostki do szybkiego reagowania i zwalczania zagrożenia na początku jego powstania. Tak szybkie metody reagowania na zagrożenie pozwolą ludziom się rozwijać i czuć się bezpiecznie w swojej grupie społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issues of the individual's security and its significance to society in the local, internal and international space. The issue of safety is one of the most important elements the attention should be focused on, because its need is closely related to the internal sense of security of a human being as an individual. Security is still shaped by the progress of civilization, which is why society puts more and more expectations ahead of the state in relation to ensuring security. Security also means protecting yourself and your loved ones from any threats that occur during a real danger. The level of security must meet many of the requirements set by the state as a key body that builds, controls, oversee and, if necessary, modifies the overall system. In national security, however, it is not only about protection and defence, but also about the existence of the state as such, which guarantees a successful existence and development and protection of values for individual members of the community. It is worth emphasizing that the sense of security for individuals is the most important, that is why many countries and international organizations focus on creating an appropriate state of security. Security essentially depends primarily on what is happening around our environment, both internal and external, because it can come from potential threats. Society must be prepared for threats, which is why the bodies must prepare individuals to react quickly and combat the threat at the beginning of its creation. Such quick methods of responding to the threat will allow people to develop and feel safe in their social group. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
73--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • [1] Danielewski F., Interpretacja stanu bezpiecznego [w:] Bezpieczeństwo lokalne w opiniach mieszkańców Tarnobrzega, red. J. Dziubiński, E. Moczuk, P. Szulich, J. Żak, Tarnobrzeg 2007.
 • [2] Delumeau J., Skrzydła anioła. Poczucie bezpieczeństwa w duchowości człowieka Zachodu w dawnych czasach, Warszawa 1998.
 • [3] Fehler W., O pojęciu bezpieczeństwa państwa [w:] Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej, red. W. Śmiałek, J. Tymanowski, Toruń 2002.
 • [4] Ferenz B., O bezpieczeństwie w Europie, "Myśl Wojskowa" 1996, nr 2.
 • [5] Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Warszawa 2012.
 • [6] Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Toruń 2006.
 • [7] Kulczycki R., Bezpieczeństwo a nauka i dydaktyka [w:] Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, red. K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek, Bielsko-Biała 2007.
 • [8] Kuźniar R., Po pierwsze, bezpieczeństwo, "Rzeczpospolita" z 9 stycznia 1996 r.
 • [9] Mierzejewski D.J., Bezpieczeństwo Europy doby globalizacji, Piła 2007.
 • [10] Neuman K., Die Bundeswehr in einer Welt im Umbrach, Berlin 1994.
 • [11] Słownik terminów w zakresie bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002.
 • [12] Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996.
 • [13] Szmyd J., Bezpieczeństwo jako wartość, refleksja aksjologiczna i etyczna [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem, red. P. Tyrała, Kraków 2000.
 • [14] Zięba R., Kategorie bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Warszawa 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514372

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.