PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 22 (XXII) | nr 24 (4) | 59--71
Tytuł artykułu

Stres i stresory w pracy wpływające na poczucie bezpieczeństwa pracownika

Warianty tytułu
Stress and Stressors at Work That Affect the Employee's Sense of Security
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W zindustrializowanym społeczeństwie, gdzie tempo życia ciągle wzrasta, słowo stres słyszy się każdego dnia, gdyż ma ono styczność ze wszystkimi sferami naszego życia. Na przestrzeni wieków zmieniały się czynniki wywołujące stres i tym samym reakcje na nie ulegały swoistemu przekształcaniu. Niewątpliwie stres i stresory wpływają na poczucie bezpieczeństwa pracownika, który zobowiązany jest wykonywać powierzone mu czynności zawodowe w nienaganny sposób. Jest to zjawisko nieuniknione, które oddziałuje na nasze życie prywatne, jak też i zawodowe. Choć najczęściej stres postrzegany jest negatywnie, tym niemniej można znaleźć i pozytywne strony tego zjawiska. Dla jednych stanowi on siłę napędową do aktywności będąc swoistego rodzaju motywatorem do dalszego działania w obranym kierunku, innych hamuje w dalszych poczynaniach i w konsekwencji może doprowadzić do rezygnacji z zajmowanego stanowiska w miejscu pracy, a nawet i do poważnych zaburzeń w zdrowotnym funkcjonowaniu człowieka. Każdy z nas reaguje na stres różnorodnie. Stan ten zależny jest od szeregu czynników, które kształtują poczucie danego bezpieczeństwa w miejscy wykonywanej przez pracownika pracy. Jednym z nich niewątpliwie wydają się być prace, które wykonywane są w warunkach niebezpiecznych, np. prace na wysokościach, prace budowlane, ale też te, które wpływają na życie innych ludzi czego najlepszym przykładem jest wykonywanie zawodu lekarza. Artykuł prezentuje poczucie stresu, jak też i podstawowe stresory, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa człowieka w miejscu wykonywania swojej pracy zawodowej ukazując jego dwa aspekty - pozytywny i negatywny. (abstrakt oryginalny)
EN
In an industrialized society where the pace of life is constantly increasing, the word stress is heard every day because it is in contact with all spheres of our lives. Over the centuries, factors causing stress have changed, and thus the reactions to them have undergone a specific transformation. Undoubtedly, stress and stressors affect the sense of security of the employee, who is obliged to perform the professional activities entrusted to him in an impeccable manner. This is an unavoidable phenomenon that affects our private as well as professional life. Although the most often perceived negatively but delving into the presented issue, one can find and positive sides of this phenomenon. For some it is the driving force for action being a kind of motivator for a further action in the chosen direction, while others inhibit further actions and consequently may lead to resignation from occupational positions and even serious disturbances in the health of human functioning. Each of us reacts to it differently. This condition depends on a number of factors that shape the sense of a given safety in a job performed by a worker. One of them undoubtedly seem to be works that are carried out in dangerous conditions, e.g. works at heights, construction works but also works that affect the lives of other people, the best example being the profession of a medical doctor. The article presents a sense of stress as well as basic stressors that affect the sense of security of the human at the place of performing their professional work, showing its two aspects - positive and negative. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
59--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • [1] Bańka A., Psychologia pracy, Wyd. Gemini, Poznań 1996.
 • [2] Biela A. (red.) Stres w pracy zawodowej, Wyd. KUL, Lublin 1990.
 • [3] Cymborowski S., Zegary biologiczne, Wyd. PWN, Warszawa 1989.
 • [4] Dudek B., Waszkowska M., Hanke W., Ochrona zdrowia pracowników przed negatywnymi skutkami stresu zawodowego, Wyd. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999.
 • [5] Edelmann R.J., Konflikty w pracy, Wyd. GWP, Gdańsk 2003.
 • [6] Everly Jr G.S., Rosenfeld R., Stres. Przyczyny, terapia i autoterapia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 • [7] Hartley M., Stres w pracy, Wyd. Jedność, Kielce 2005.
 • [8] Katz D., Kahn R.L., Społeczna psychologia organizacji, Wyd. PWN, Warszawa 1979.
 • [9] Koradecka D. (red.), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Wyd. CIOP, Warszawa 2000.
 • [10] Kozłowski S., Granice przystosowania, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
 • [11] Litzke S.M., Schuh H., Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Wyd. GWP, Gdańsk 2007.
 • [12] Łoboda M., Stres w pracy zawodowej [w:] Wybrane zagadnienia. Czynniki stresogenne w organizacji, red. A. Biela, Wyd. KUL, Lublin 1990.
 • [13] Oniszczenko W., Stres to brzmi groźnie, Warszawa 1998.
 • [14] Ogińska-Bulik N., Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła - konsekwencje - zapobieganie, Wyd. Difin, Warszawa 2006.
 • [15] Ratajczak Z., Wsparcie społeczne w środowisku pracy a stres i jego skutki zdrowotne [w:] Psychologiczna problematyka wsparcia społecznego i pomocy, red. Z. Ratajczak, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994.
 • [16] Schutz D.P., Schutz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wyd. PWN, Warszawa 2000.
 • [17] Szewczuk W., Psychologia, Wyd. WiSP, Warszawa 1990.
 • [18] Świątkowski A., Kodeks pracy. Komentarz. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • [19] Terelak J.F., Psychologia stresu, Wyd. Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 2001.
 • [20] Terelak J.F., Człowiek i stres, Wyd. Branta, Bydgoszcz 2008.
 • [21] Wieczorek S., Podstawy psychologii pracy i ergonomii, Wyd. Tarbonus, Tarnobrzeg 2005.
 • [22] Zielińska E., Źródła stresu w środowisku pracy [w:] Stres i jego modelowanie, red. J. Szopa, M. Harciarek, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514374

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.