PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 | 11--37
Tytuł artykułu

Unia Europejska w stanie krytycznym. Nowe sytuacje - nowe konstelacje - nowe orientacje

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The European Union in the Critical Condition. New Situations - New Constellations - New Orientations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzys w Unii Europejskiej zmusza świat nauki, głównie przedstawicieli badań i studiów europejskich, do zmiany myślenia, a tym samym do konieczności poszukiwania nowych wzorów wnioskowania naukowego. Takich wzorów i ujęć, które pozwolą wyjaśnić i zrozumieć dynamikę konstrukcji i kryzysowej dekonstrukcji integracji europejskiej. Tu pomocny okazuje się paradygmat sytuacjonizmu, który nawiązuje do postulatu identyfikowania i definiowania sytuacji kryzysowych oraz stanu krytycznego, prowadzących do zmian w procesie integracji europejskiej. Sytuację definiujemy tu jako zespół okoliczności warunkujących oraz stan krytyczny, w którym znajduje się Unia Europejska. Sytuacja to także fragment akcji (odtworzenie działań) zachodzących w UE. Sytuacjonizm tym samym pretendować może nawet do metateorii integracyjnej wyjaśniając nam, że podmioty integracji europejskiej (głównie decydenci polityczni) uzależniają swe działania (interakcje - transakcje) i zastosowane instrumenty (procedury) od wymogów konkretnej sytuacji (stanu), w której się znaleźli.(abstrakt oryginalny)
EN
The crisis in the European Union is forcing the world of science, mainly representatives of European research and studies, to change thinking, and thus to the need to search for new patterns of scientific thinking. Such formulas and views that will allow to explain and understand the dynamics of the construction and deconstruction of European integration. The paradigm of situationism is helpful here, which refers to the postulate of identifying and defining critical situations leading to changes in the EU. We define the situation here as a set of conditional circumstances and the state of the matter in which the European Union is located. The situation is also a fragment of the action (reconstruction of activities) taking place in the European integration process. Situationism may aspire to an integrative metatheory, because rejects all generalisation and universalisation of reality. It makes European integration actors (mainly policy-makers) connected with their actions (interactions - transactions) dependent on instruments (procedures) and requirements of the specific situation in which they found themselves.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • BASTIAT Claude Frédéric (2005), Co widać i czego nie widać, Chicago-Warszawa.
 • BURAS Piotr (2017), Co czeka Europę , "Przegląd Polityczny", nr 144.
 • BURRELL Gibson, MORGAN Gareth (2008), Sociological Paradigms and Organisa- tional Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life , New York.
 • CHURSKA-NOWAK Karolina (2009), Rytuały polityczne w demokracji masowej , Poznań.
 • CIECHOWSKI Grzegorz (2013), Nowe sytuacje. 50 największych przebojów , płyta - składanka, Warszawa.
 • COPSEY Nathaniel (2015), Rethinking the European Union , London.
 • CZACHÓR Zbigniew (2014), 2019. Powrót do przyszłości , "Instytut Idei", nr 6.
 • CZACHÓR Zbigniew (2014a), Europe Without the European Union , "Aspen Review. Central Europe", No 1.
 • CZACHÓR Zbigniew (2014b), Teoretyczne wyznaczniki zmiany systemowej w Unii Europejskiej 2014-2019 , "Rocznik Integracji Europejskiej", nr 8.
 • CZACHÓR Zbigniew (2013), Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej , Warszawa.
 • CZACHÓR Zbigniew (2013a), Neopaństwo europejskie , "Instytut Idei", nr 2.
 • CZACHÓR Zbigniew (2010), Główne kierunki i dynamika zmian w Unii Europejskiej , "Sprawy Międzynarodowe", nr 2.
 • CZACHÓR Zbigniew (2006), Przyszłość integracji i systemu Unii Europejskiej. Próba prognozy , "Athenaeum. Polish Political Science Studies", nr 14-15.
 • CZACHÓR Zbigniew (2004), Zmiany i rozwój w systemie Unii Europejskiej po Trak - tacie z Maastricht , Wrocław.
 • DEBORD Guy (2006), Społeczeństwo spektaklu oraz rozważania o społeczeństwie spektaklu , Warszawa.
 • DUDA-GRACZ Agata (2017), Będzie pani zadowolona, czyli rzecz o ostatnim weselu we wsi Kamyk , Teatr Nowy w Poznaniu, 11.11 (inspiracje).
 • ENDE Michael (2010), Niekończąca się historia , Kraków.
 • GIULIANI Jean-Dominique (2018), A European Momentum , "European Issues", n°469, 9th April.
 • GUEROT Ulrike (2017), Europejska wojna domowa , Warszawa.
 • GUY DEBORD AND THE SITUATIONIST INTERNATIONAL (2002), Texts and Documents, ed. by Tom McDonough, Cambridge-Massachusetts -London.
 • HABERMAS Jürgen, DERRIDA Jacques (2003), February 15 or What Binds Europeans Together: A Plea for a Common Foreign Policy, Beginning in the Core of Europe , "Constellations", 10(3)
 • HILL Christopher (1993), The Capability-Expectations Gap or Conceptualising Europe's International Role , Journal of Common Market Studies", nr 3, t. 31.
 • HOFFMANN Stanley (2003), World governance: Beyond Utopia , "Deadalus" Vol. 132 No 1.
 • HOFFMANN Stanley (2001), Yesterday's Realism , "The American Prospect. Online edition", Vol. 12, No. 13, 2001. http://www.prospect.org (8.12.2016).
 • HOFFMANN Stanley (1982), Reflections on the Nation-State in Western Europe Today , "Journal of Common Market Studies", No. 21.
 • HOFFMANN Stanley (1968), Obstinate or Obsolete: The Fate of the Nation- State and the Case of Western Europe , w: Joseph S. Nye (red.), International Regionalism , Boston.
 • HOFFMANN Stanley (1966), Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation-State and the Case of Western Europe , "Daedalus", Vol. 95, No. 3, Tradition and Change.
 • HOFFMANN Stanley (1965), European Process at Atlantic Cross Purposes , "Journal of Common Market Studies", No. 3.
 • HORDECKI Bartosz (2007), Czy Unia Europejska integruje czy dezintegruje spuściznę Europy? Ujęcie retoryczne , w: Zbigniew Czachór (red.), 50 lat i co dalej? Europa i Unia Europejska między integracją a atomizacją , Poznań.
 • JAN PAWEŁ II (1984), Adhortacja apostolska: Reconciliatio et Paenitentia. Do episkopatu, duchowieństwa i wiernych po synodzie biskupów o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła , http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/ jan_pawel_ii/adhortacje/reconciliatio.html (1.03.2013) .
 • KOMISJA EUROPEJSKA (2017), Biała księga w sprawie przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości UE-27 do 2025 r. , Directorate-General for Communication European Commission, 05-03. KOSTERA Monika (1996) Postmodernizm w zarządzaniu . Warszawa.
 • KRASTEV Iwan (2018), Co po Europie? , Warszawa.
 • KUHN Thomas (2011), Struktura rewolucji naukowych , Warszawa.
 • KUŻELEWSKA Elżbieta (2011), Proces ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i jego następstwa, Warszawa.
 • LAMING Richard (2009), The future of the EU after the Lisbon treaty. Based on a talk given at Royal Holloway , University of London, on 8th October.
 • LEONARD Mark (2011), Four Scenarios for the Reinvention of Europe , ECFR 43, London
 • LYOTARD Jean-François (1997), Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy , Warszawa.
 • MIKOŁAJEWSKI Krzysztof (2010), Zastosowanie analizy cybernetyczno-systemowej w naukach społecznych , Warszawa.
 • MORAVCSIK Andrew (2012), Europe After the Crisis. How to Sustain a Common Currency , "Foreign Affairs", May - June.
 • MROŻEK Sławomir (2013), Dziennik. Tom 3. 1080 - 1989 , Kraków.
 • OGONOWSKA Agnieszka (2012), Społeczeństwo spektaklu: prekursorzy i ich współczesne dziedzictwo intelektualne , "Przyszłość. Świat-Europa-Polska", nr 1.
 • PERECHUDA Kazimierz (2017), Holistyczna metodologia nauk. Ontologia i epistemologia badań naukowych , Warszawa.
 • PIETRAŚ Ziemowit Jacek (2000), "Realistyczny" scenariusz dla Europy , konspekt ekspertyzy dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprezentowanej przez autora w Warszawie 7 grudnia.
 • RAPPAPORT Roy A. (2007), Rytuał i religia w rozwoju ludzkości , Kraków.
 • SCHAEFFER Bogusław (2014), Aktor. Dramaty , Warszawa.
 • SCHMID Thomas (2017), Europa umarła, niech żyje Europa. Światowe mocarstwo musi wynaleźć się na nowo , Warszawa.
 • SIKORSKI Radosław (2011), Polska a przyszłość Unii Europejskiej , Minister Spraw Zagranicznych RP, Berlin, 28 listopada.
 • STIEGLER Bernard (2017), Wstrząsy. Głupota i wiedza w XXI wieku , Warszawa.
 • SZCZERSKI Krzysztof (2015), Systemowe dylematy kryzysowych zmian w Unii Europejskiej. Aspekty prawne i polityczne , w: Piotr Mikuli, Andrzej Kulig, Janusz Karp, Grzegorz Kuca (red.) Ustroje, tradycje i porównania , Warszawa.
 • SZCZERSKI Krzysztof (2014), Specyfika systemu politycznego Unii Europejskiej jako główny problem politologicznego spojrzenia na integrację europejską , w: Jacek Czaputowicz (red.), Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności , Warszawa.
 • SZCZERSKI Krzysztof (2013), Imadło antydemokratyczne. Unia Europejska a standardy demokratyczne , "Zeszyty Polityczne Prawa i Sprawiedliwości", nr 2.
 • SZCZERSKI Krzysztof (2012), Europa bez Unii? , "Rzeczpospolita", 3 września.
 • SZCZERSKI Krzysztof (2012a), O nieistnieniu i warunkach zaistnienia. Unia Europejska a problem demokracji , w: Mateusz Burzyk, Michał Podniesieński, Mikołaj Rysiewicz (red.), Politikon III. Kto jest suwerenem? Kontrowersje wokół Traktatu lizbońskiego , Kraków.
 • SZCZERSKI Krzysztof (2011), Wewnętrzna sprzeczność jako istota integracji europejskiej , "Pressje", teka XXVI/XXVII.
 • WITKOWSKA Marta (2017), Podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformo- wania Unii Europejskiej , Warszawa.
 • WYSTĄPIENIE PREZYDENTA RP na spotkaniu noworocznym z Korpusem Dyplomatycznym, 11 stycznia 2018, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi - -prezydenta-rp/wystapienia/art,348,wystapienie-prezydenta-rp-na-spotkaniu- noworocznym-z-korpusem-dyplomatycznym.html (13.01.2018).
 • ZIELONKA Jan (2014), Koniec Unii Europejskiej? , Warszawa.
 • ŻAKOWSKI Jacek (2018), 22 tezy o sytuacji i wyjściu , "Polityka", nr 1 (3142)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514414

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.