PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 75 | 239--249
Tytuł artykułu

Technological Cooperation of Enterprises in the Single European Market - the Support of the Enterprise Europe Network

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Współpraca technologiczna przedsiębiorstw na jednym europejskim rynku - wspieranie sieci europejskiej przedsiębiorstwa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie motywów i jakości współpracy technologicznej przedsiębiorstw na Jednolitym Rynku Europejskim. Analizie poddano wpływ wsparcia sieci Enterprise Europe Network na nawiązywanie współpracy technologicznej w latach 2008-2014. W artykule analizuje się wpływ współpracy technologicznej na konkurencyjność i atrakcyjność przedsiębiorstw na JRE. W procesie badawczym wykorzystano dane jednostkowe pochodzące z Enterprise Europe Network Activity Report 2008-2014, wyniki badań kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród konsultantów sieci oraz obserwację uczestniczącą. Stwierdzono, że na podejmowanie przez przedsiębiorstwa międzynarodowej współpracy technologicznej wpływa dostępność systemowych instrumentów wsparcia. Wnioskiem wynikającym z artykułu jest, że polityka wsparcia innowacyjności technologicznej powinna się koncentrować na kreowaniu i upowszechnianiu w przedsiębiorstwach publicznych instrumentów wsparcia, co prowadzi do wzrostu konkurencyjności na Jednolitym Rynku Europejskim. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to examine the motivation and quality of technological cooperation of enterprises on the Single European Market, with emphasis on the support of the Enterprise Europe Network in establishing technological cooperation in the years 2008-2014. The article analyses the impact of technological cooperation on the competitiveness and attractiveness of enterprises in the SEM. The research process was based on data from the Enterprise Europe Network Activity Report 2008-2014, the results of a questionnaire conducted among the network's consultants, and participant observation. It was found that taking up international technological cooperation is influenced by the availability of systemic support instruments to the enterprise. One of the conclusions of the study is that the policy of technological innovation support should focus on the creation and dissemination of public support instruments among enterprises, which leads to increased competitiveness on the Single European Market. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
239--249
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Badzińska, E. (2016). The Concept of Technological Entrepreneurship: The Example of Business Implementation. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(3), 57-72, http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040305.
 • Balcerowicz, L. (1987). Międzynarodowe przepływy gospodarcze. Nowe tendencje i próby regulacji. Warsaw: PWN.
 • Bartlett, Ch. A., Ghoshal, S. (2000). Going global. Lesson from late movers. Harvard Business Review. March-April.
 • Boutellier, R., Gassman, O., von Zedtwitz, M. (2000). Managing Global Innovation. New York: Springer Verlag.
 • Błaszczyński, A. (1995). Słownik pojęć ekonomicznych. Kraków: Szkoła Zarządzania UJ, Towarzystwo Handlowe "Atlant".
 • Bönte, W., Keilbach, M. (2005). Concubinage or marriage? Informal and formal cooperations for innovation. International Journal of Industrial Organization, 23(3-4), 279-302.
 • Cichowski, L. (1998). Przepływ kapitału i technologii. Poznan: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • ESRI Inc. (2016). Licence no. E204 06/13/2014.
 • Faliszewska, A. (2012). Badania czytelności kartograficznych anamorfoz powierzchni. Polski Przegląd Kartograficzny, 4, 3, 225-238.
 • Firszt, D. (2007). Międzynarodowy transfer technologii jako narzędzie budowania gospodarki opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 741, 103-117.
 • Gajowiak, M. (2016). High-Tech SMEs in the concept of intelligent organizations: The reconstruction of the approach in the light of empirical research. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2(2), 165-177. Retrieved from http://pm.uek.krakow.pl/article/ view/1121.
 • Gródek, Z. (2010), Sieci Informacyjne dla przedsiębiorczości - czynnik przewagi konkurencyjnej opartej na informacji. In: R. Borowiecki, J. Czekaj (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki. Warszawa: Difin, 202-211.
 • Hagedoorn, J., Albert, N.L., Vonortas, N.S. (2000). Research Partnerships. Research Policy, 29(4-5), 567-586.
 • Hall, G.R., Johnson, R.E. (1970). Transfers of United States aerospace technology to Japan. The technology factor in international trade: UMI.
 • Jewtuchowicz, A. (2005). Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kosała, M., Wach, K. (2015). Linking Regional Knowledge Laboratory and Growth of smes - Empirical Investigation in Southern Region of Poland. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 26, 113-131. doi:10.24917/1807
 • Kuboń, M., Krasnodębski, A. (2010). Logistic cost. in. competitive strategies of enterprises. Agricultural Economics, 56(8), 397-402.
 • Laursen, K., Salter, A. (2006). Open innovation: The role of openness in explaining innovation performance among U.K. manufacturing firms. Strategic Management Journal, 27(2), 131-150.
 • Matusiak, K.B. (2010). Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych. Warsaw: SGH Oficyna Wydawnicza, 17-35.
 • Nasierowski, W., Nowakowski, M. (1994). Biznes międzynarodowy. Warsaw: CIM.
 • Nesterak, J. (2013). Bariery i korzyści w procesie pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej przez sektor małych firm w Polsce. In: I. Palus (ed.), Verejna Sprava a spolecnost, 1, 14, 139-150.
 • Nesterak, J.; Gródek-Szostak, Z. (2017). Public funded instruments of support for the internationalisation of innovative enterprises - a case study of Poland and Slovakia. Acta Oeconomica Universitatis Selye [reviewed, approved, currently in print].
 • Pomykalski A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warsaw-Lodz: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Petroni A. (1989). Technology transfer: a taxonomic view. Journal of Technology Transfer, 14, 31-36.
 • Ratajski, L. (1989). Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej. Warsaw: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera.
 • Rosenfeld, S. (1996). Does cooperation enhance competitiveness? Assessing the impacts of inter-firm collaboration. Research Policy, 25(2), 247-263.
 • Szeląg-Sikora, A. Niemiec, M., Sikora, J. (2016). Assessment of the content of magnesium, potassium, phosphorus and calcium in water and alge from the Black Sea in selected bays near Sevastopol. Journal of Elementology, 21, 3, 915-26
 • Treaty on the Functioning of the European Union (consolidated version) (2010). EU Official Journal C83, March 30.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2012), Współpraca technologiczna małych i średnich przedsiębiorstw jako szansa rozwoju regionu. In: A. Adamik (ed.). Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu. Warsaw: Difin, 161-184.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514450

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.