PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 PROBLEMY GOSPODARCZE W PERSPEKTYWIE PRZYSZŁOŚCI | 47--63
Tytuł artykułu

Jaki system finansowy w Polsce?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
What Kind of Financial System Should Be in Poland?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym zadaniem krajowego systemu finansowego jest bieżąca, stabilna obsługa rozliczeniowa życia społeczno-gospodarczego kraju (gospodarki realnej) oraz sprzyjanie jego rozwojowi. Zadanie to obejmuje odpowiednie ilościowo kreowanie pieniężnych środków płatniczych oraz stymulowanie właściwego ich obiegu. Wiele banków zagranicznych nie respektuje jednak tych wymagań stabilizacji i rozwoju, a nawet działa przeciw nim oraz doprowadza kraje do kryzysu i bankructwa. W Polsce w okresie międzywojennym, a także w latach PRLu, państwowy i społeczny system finansowy stosunkowo dobrze służył gospodarce i rozwojowi. Natomiast już w początkowym okresie transformacji po 1989 r. główne banki państwowe zostały sprywatyzowane i oddane kapitałowi zagranicznemu. Przejął on kontrolę nad całością gospodarki, sprzyjając procesowi destrukcji przemysłu oraz zadłużania państwa i społeczeństwa. Negatywne, antyspołeczne i amoralne działania zagranicznych i światowych banków prywatnych od wielu lat spotykają się z ostrą krytyką i sprzeciwem. Nie powstrzymało to jednak dalszego rozwoju światowych, łupieskich i zniewalających systemów finansowych. Poddają sobie władze w wielu krajach i narzucają swoje interesy, stymulując ustroje oligarchiczne. Nie wszystkie kraje się temu poddały, np. Finlandia, Norwegia, Rosja, Japonia, a niektóre wcześniej finansowo zniewolone weszły na drogę wyzwolenia, jak najbliższe nam Węgry i Islandia. Odbudowa suwerennej Polski wymaga również wyrwania się ze zniewalających zależności od obcego kapitału i odbudowy narodowego systemu finansowego. Trzeba pilnie opracować program takiej odbudowy i wykształcić nową kadrę finansistów, wyzwolonych intelektualnie i moralnie z fałszywej doktryny neoliberalnej i interesu oligarchów. (abstrakt oryginalny)
EN
The main task of the domestic financial system is ongoing, stable accounting of socio-economic life of the country (the real economy) and to promote its development. This task includes creating adequate quantity of means of payment and to stimulate their proper circulation. Many foreign banks, however, does not respect the requirements of the stability and development, and even work against them and leads countries to the crisis and bankruptcy. In Poland in the interwar period, and also during the communist regime, the state and social system of finances relatively well served the economy and development. But already in the initial period of transformation after 1989, the main state-owned banks have been privatized and given to foreign capital. He took over control of the whole economy, favoring the process of industry destruction and the debt of state and society. Negative, anti-social and immoral activities of foreign and international private banks for many years, meet with fierce criticism and opposition. However, it do not prevented the further development of the global, predatory and compelling financial systems. They lend themselves authorities in many countries and impose their interests, stimulating oligarchic regimes. Not all countries follow that pattern. For example: Finland, Norway, Russia, Japan, and some of the previously financially enslaved countries (e.g. Hungary and Iceland) entered the path of liberation. The reconstruction of a sovereign Poland also requires breaking up with compelling dependencies on foreign capital and the reconstruction of the national financial system. It is urgent to develop a program of the reconstruction and to educate a new grup of financiers, intellectually and morally liberated from the false doctrine of neoliberal oligarchs and interest. (original abstract)
Twórcy
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Bibliografia
 • Askenazy P., Coutrot T., Orléan A., Sterdyniak H., (2012). Manifest oburzonych ekonomistów, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Bojarski W., (2013). Modelowa propozycja krajowego systemu finansowego; Europejski Monitor Ekonomiczny, nr 1, 2013.
 • Bojarski W., (2016). Gospodarczy rozbiór Polski. Łupieska transformacja lat 1989-2014, Polityka Polska nr 3.
 • Bożyk P., (2015). Apokalipsa według Pawła. Jak zniszczono nasz kraj, Wyd. Wektory, Wrocław.
 • Doboszyński A., (1947/1995). Ekonomia miłosierdzia, Wyd. Prolog.
 • Galbraith J.K., (1984). Pieniądz pochodzenie i losy, PWE, Warszawa.
 • Hongbing S., (2010). Wojna o pieniądz: t.1 Prawdziwe źródła kryzysów finansowych, Wyd. Wektory, Wrocław.
 • Hongbing S., (2011). Wojna o pieniądz: t. 2 Świat władzy pieniądza, Wyd. Wektory, Wrocław.
 • http://www.responsiblefinance.ch.
 • Hübner D., Paegle V., (2010). Społeczna gospodarka rynkowa modelem na przyszłość? Czego nauczył nas kryzys?, Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa.
 • Jan Paweł II, (1991). Encyklika Centesimus annus, Watykan.
 • Karpiński A., Paradysz S., Soroka P., Żółtkowski W., (2013). Jak powstawały i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce, Wyd. Muza, Warszawa.
 • Kaźmierczak A., (2000). Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej, Wyd. PWN, Warszawa.
 • Kennedy M., (2004). Pieniądz wolny od odsetek, Wyd. Zielone Brygady, Kraków.
 • Kłosiński K., Czarnacki M. (red.), (2013). Ameryka Łacińska w poszukiwaniu konsensusu, Wyd. KUL, Lublin.
 • Kowalik T., (2009). Polska transformacja, Wyd. Muza, Warszawa.
 • Mały rocznik statystyczny (1938), GUS, Warszawa
 • Mały rocznik statystyczny (1939), GUS, Warszawa
 • Money as Debt, The Money Masters, www.google.pl.
 • Pius XI, (1931). Encyklika Quadragesimo anno, Watykan.
 • Siguarjonsson F., (2016). Reforma monetarna. System monetarny dla Islandii, Wyd. Polityka Polska.
 • Soroka P. (red.), (2005). Możliwości samofinansowania wzrostu gospodarczego, WSZ-SW, Warszawa.
 • Soroka P., Lachowski K. (red.), (2013). Systemy finansowe na rzecz społecznej gospodarki rynkowej. Świat-Europa-Polska, WSZ-SW, Warszawa.
 • Soucy L., (1999). Fałszerze pieniędzy, Wyd. Wers, Poznań.
 • Swianiewicz S., (1938). Polityka gospodarcza Niemiec hitlerowskich, Wyd. Polityka, Warszawa.
 • Systemy finansowe w służbie społeczeństwu i gospodarce, (2011). WSZ-SW, Warszawa.
 • Szewczak J., (2016). Banksterzy. Kulisy globalnej zmowy, Wyd. Biały Kruk.
 • Ślązak R., (2016). Czarna księga prywatyzacji 1988-1994, czyli jak likwidowano przemysł, Wyd. Wektory, Wrocław.
 • Śliwiński A. (2015). Ekonomia sieci. Jak globalne sieci opętały świat, Wyd. Iota Unum, Warszawa.
 • www.klubinteligencjipolskiej.pl
 • Zawiślak A., (2010). Ekonomia nauka praw tymczasowych; Wyd. WSZ-SW, Warszawa.
 • Zawiślak A., Lachowski K., Soroka P. (red.), (2015). Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu, WSZ-SW, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514486

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.