PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 6 | 64--76
Tytuł artykułu

Czynniki kulturowe warunkujące aktywność i kierunki turystyczne chicagowskiej Polonii

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cultural Factors Conditioning Activity and Tourist Destinations of Chicago Polonia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat turystyka stała się jednym z największych i najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki na świecie. Liczba osób wyjeżdżających za granicę osiągnęła ponad 1,2 miliarda w skali roku [UNWTO 2016]. Głównym celem artykułu jest przedstawienie czynników kulturowych warunkujących aktywność oraz kierunki turystyczne wśród chicagowskiej Polonii. Wśród tych czynników wyróżniono takie aspekty jak: poczucie tożsamości narodowej, moda oraz uwarunkowania religijne. Celem badania było również sprawdzenie, czy poczucie polskiej tożsamości narodowej wpływa na częstotliwość wyjazdów turystycznych oraz na wybór destynacji turystycznej Polonii chicagowskiej. Główną metodą badań była metoda ilościowo-jakościowa. W artykule zaprezentowana zostanie metoda sondażu diagnostycznego w postaci badań ankietowych wśród Polonii w liczbie 1014 (w tym ankieta internetowa online 347, tzw. CASI) w języku polskim i angielskim. W opracowaniu zostaną przedstawione wyniki badań, które mówią o tym, że osoby, które czują się Polakami, częściej wybierają podróż zagraniczną do Polski niż osoby, które nie czują się Polakami oraz częściej podróżują od osób, które nie wyrażają polskiej tożsamości narodowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Over the past fifty years tourism has become one of the largest and fastest developing sectors of economy in the world. The number of people travelling abroad has reached over 1.2 billion per year (UNWTO, 2016). The main objective of the article is to present cultural factors conditioning activity and tourist destinations among Chicago's Polonia. The following aspects have been emphasized among these factors: the sense of national identity, fashion and religious factors. The objective of research has been to check whether the sense of Polish national identity influences frequency of tourist trips and choice of tourist destination of Chicago's Polonia as well. The main research method was a qualitative and quantitative one. The method of diagnostic survey in the form of the surveys among Chicago's Polonia in the total number of 1014 (including online survey 347, the so-called CASI) in the Polish and English language will be presented in the article. The study will include results of the research which confirm that people who feel Polish choose foreign journeys more frequently than people who do not feel they are Poles and they travel more often than people who do not express the Polish national identity. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
64--76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Alejziak W., 2009, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Wydawnictwo AWF, Kraków
 • Blalock M., 1987, Statystyka dla socjologów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Bomirska L., Gawlak-Kica, G., Kraśnicki, E., 1988, Społeczno-ekonomiczne bariery uczestnictwa młodzieży szkolnej i studiującej w turystycznych formach rekreacji, [w:] S. Wykrętowicz (red.), Wyznaczniki i bariery uczestnictwa w turystycznych formach rekreacji, Wydawnictwo AWF, Warszawa
 • Burkart A. J., Medlik S., 1981, Tourism: past, present and future, London: Heinemann
 • Cooper C., 1999, The European school travel market, (in) "Travel & Tourism Analyst", nr 5
 • Crompton J., 1997, Motivations for pleasure travel, (in) "Annual of Tourism Research", 6, 408-424
 • Flick U., 2012, Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa
 • French C.N., Craig-Smith S. J., Collier A., 1995, Principles of Tourism, Longman, Melbourne
 • Jedlińska M., 2006, Specyfika zachowań konsumenckich na rynku turystycznym, [w:] A. Nowakowska, M. Przydział (red.), Turystyka w badaniach naukowych, WSiZ, Rzeszów
 • Jemielniak D., 2012, Czym są badania jakościowe? [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe: Podejścia i teorie, PWN, Warszawa
 • Konecki K., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa
 • Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa, [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne., Geografia Turyzmu tom 1, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 36-49
 • Kozak M., 2002, Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations, (in) "Tourism Management", 23, 221-232
 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1999, Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Legawiec M., 2000, Polskie imigrantki w Chicago (na przykładzie badań własnych), niepublikowany maszynopis pracy magisterskiej, UJ, Kraków
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium, Gniezno
 • Momot B., Prażanowski B., 1995, Chicago-przewodnik turystyczny, Wydawnictwo Ostoja
 • Nowakowska A., 1989, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego w układach przestrzennych, [w:] Zeszyty Naukowe, ser. Monografie, vol. 88, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Pearce D.G., 1995, Tourism Today: A Geographical Analysis, 2nd edn, Longman Scientific &Technical, Harlow
 • Silverman D., 2007, Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu, interakcji, PWN, Warszawa
 • Silverman D., 2008, Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa
 • Sojka E., 2003, Statystyka w przykładach i zadaniach, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach - podręcznik akademicki, Tychy
 • Stemplewska-Żakowicz K., 2010, Metody jakościowe, metody ilościowe: hamletowski dylemat czy różnorodność do wyboru? [w:] Roczniki Psychologiczne, Tom XIII, nr 1-2010
 • Terminologia turystyczna - Zalecenia WTO 1995: 5
 • Theobald W.F., 1998, Global Tourism, Oxford: Butterworth Heinemann
 • Travis A.S., 1989, Tourism destination area development [w:] Tourism Marketing and Management Handbook, Prentice Hall, New York
 • Um S., Crompton, J. L., 1990, Attitude determinants in tourism destination choice, [w:] "Annuals of Tourism Research", 17(3), 432-448.
 • Uysal M., Hagan L. R., 1993, Motivation of pleasure to travel and tourism. (In) M. Khan, M. Khan, M. Olsen, & T. Var (Eds.), Encyclopedia of hospitality and tourism (pp. 798-810), Van Nostrand Reinhold, New York
 • Wartecka-Ważyńska A., 2007, Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
 • Wasiak H., 1978, Czynniki kształtujące konsumpcję w dziedzinie turystyki, wypoczynku i innych form rekreacji w układach regionalnych, AE we Wrocławiu, Wrocław
 • Yavuz N., Baloglu S., Uysal M., 1998, Market segmentation of European and Turkish travelers to North Cyprus, "An International Journal of Tourism and Hospitality", 9(1), 4-18.
 • Zaczyński W., 1988, Metodologiczna tożsamość dydaktyki, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 • Zawadzki M., 1993, Metody badania uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, "Problemy Turystyki", nr 3
 • Zgółkowej H., (red.), 1998, Słownik Współczesnej Polszczyzny, Wyd. Kurpisz, Poznań, tom 18, s.288, hasło kultura
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514540

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.