PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3(1) | 7--22
Tytuł artykułu

Zmiany w gospodarce po przystąpieniu Polski do strefy euro

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in the after accession Polish the euro
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania było przedstawienie zmian po wejściu Polski do strefy euro. Zanim jednak Polska poczyni ten krok musi poinformować całe społeczeństwo o możliwościach i zagrożeniach w strefie euro. Zmiana waluty krajowej na euro nie przyniosła korzyści ekonomicznych, a wręcz przeciwnie. Pogorszyły się wskaźniki ekonomiczne, jak też zwiększyły się ceny produktów i usług. Również wiele instytucji i przedsiębiorstw musi dostosować się do wymogów europejskich, tak aby waluta euro nie wpłynęła na pogorszenie kondycji ekonomicznej. Aby wejść do strefy euro, Polska musi spełnić wiele wymogów i podjąć odpowiednie działania związanych ze stabilizacją złotego i ustabilizowaniem systemu finansów publicznych, w tym systemu fiskalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the thesis was to discuss the changes that Poland will face after it joins the Euro zone. Before Poland takes this step, it has to inform the whole society about the opportunities and the threats that the Euro zone entails. Changing the national currency into Euro did not bring many economic profits to other countries. It did the opposite - economic indicators worsened and the prices of goods and services increased. Many enterprises and institutions have to adapt to European requirements so that the Euro currency would not affect their economic conditions. In order to enter the Euro zone, Poland must meet many requirements and undertake appropriate steps to stabilize Zloty and the system of public finances including the fiscal system.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Bibliografia
 • Belka M., Rozszerzenie europejskiej unii walutowej a perspektywy rozwoju gospodarczego Polski, "Ekonomista" 2007, nr 6.
 • Dziekański P., Kelemen M., Konkurencyjność samorządu w kontekście oceny syntetycznej jego finansów, s. 11- 23, [w:] Košická bezpečnostná revue; recenzovaný vedecký časopis, Evidenčné číslo MK SR: EV 4234/10; ISSN 1338-4880 (tlačené vydanie); ISSN 1338-6956 (online); periodicita; polročník; 2/2013.
 • Dziekański P., Kelemen M., Ocena konkurencyjności samorządu w kontekście infrastruktury na przykładzie wybranych gmin województwa świętokrzyskiego, s. 24-37, [w:] Košická bezpečnostná revue; recenzovaný vedecký časopis, Evidenčné číslo MK SR: EV 4234/10; ISSN 1338-4880 (tlačené vydanie); ISSN 1338-6956 (online); periodicita; polročník; 2/2013.
 • Fedyszak - Radziejowska B., (2002, a), Wieś w polityce i debacie publicznej, "Wieś i Rolnictwo", 1/2002 (114).
 • Gorynia M., Jankowska В., Pietrzykowski M., Tarka P., Dzikowska M., Przystąpienie Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw; www.researchgate.net.
 • Królak-Werwińska J., E jak euro: waluta nowej Europy, Warszawa 2005.
 • NBP, Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, NBP, Warszawa 2004.
 • NBP, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warszawa 2009.
 • Rosati, D. K., Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro?, "Gospodarka Narodowa", 10 (266) Rok LXXXIII/XXIV październik 2013.
 • Rowiński J., (2002) Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej - potencjalne korzyści i zagrożenia, [w:] Wieś i Rolnictwo. Perspektywy Rozwoju. lERiGŻ, IRWiR PAN, SGH, Warszawa 2002.
 • Sowa B., Polityka regionalna wobec integracji Polski z Unią Europejską, [w:] Prawo- Administracja - Gospodarka po 15 latach transformacji ustrojowej, pod red. Jana Szreniawskiego, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Przemyśl 2006.
 • Ślusarczyk B., Międzynarodowa konkurencyjność a poziom wiedzy kadr kierowniczych i pracowników, Studencka Akademia Umiejętności, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy, Wyd. UR, Rzeszów, 2010.
 • Wilkin J., (red.) (2002), Polska Wieś. Raport o stanie wsi. FDPA, Warszawa.
 • www.biznes.newsweek.pl; odczyt: 04.03.2014.
 • www.biznes.onet.pl; odczyt: 03.03.2014.
 • Żukowski P., Euro-świat, Europa, Polska, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514582

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.