PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3(1) | 56--68
Tytuł artykułu

Wpływ środków unijnych z EFRR na rozwój i otoczenie Gminy Ożarów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of EU funds from the ERDF for the development and surrounding municipalities Ożarów
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Okres finansowania 2007-2013 to czas, kiedy Polska została największym beneficjentem środków unijnych. Wsparcie przeznaczone dla gmin umożliwiło zrealizowanie wiele inwestycji prowadzących do ich rozwoju gospodarczego oraz podnosząc ich konkurencyjność. Gmina Ożarów, wykorzystując środki własne oraz wsparcie zewnętrzne, inwestowała w infrastrukturę techniczną, społeczną, ochrony środowiska, a także rozwój społeczny i gospodarczy. Rewitalizacja miasta Ożarowa zdecydowanie poprawiła jego atrakcyjność gospodarczą, społeczną oraz turystyczną. Zwiększyły się szanse rozwojowe miasta względem sąsiednich gmin. Rewitalizacja oznacza także silny impuls do rozwoju gospodarczego całej gminy dzięki funkcjonalnej i odbudowanej infrastrukturze technicznej i społecznej w strategicznych obszarach miasta, gdzie skupiają się główne funkcje sfery usług publicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The period of 2007-2013 was when Poland became the biggest beneficiary of the European funds. The support given to Polish communes made it possible to accomplish many investments leading to their economic development and increasing their competitiveness. The Ożarów Commune, using its own funds and the European support, invested in technical and social infrastructure, environment protection as well as social and economic growth. The revitalization of Ożarów has considerably improved its economic, social, and tourist attractiveness. The development opportunities of the city have changed in comparison to the neighboring communes. The revitalization was also a strong impulse for the economic growth of the whole commune due to the rebuilt technical and social infrastructure in the strategic areas of the city where the main spheres of public services are located.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, studentka
Bibliografia
 • A.R.-K., Świętokrzyskie RPO na lata 2014-2020, "NASZ Region świętokrzyski informator samorządowy", Nr 3(87)/2014.
 • Mackiewicz M., Malinowska-Misiąg E., Msiąg W., Tomalak M., Budżet i finanse 2006 poradnik dla samorządowców, Międzykomunalna Sp. Akcyjna Minicipium, Warszawa 2006.
 • Majewska-Lenarcik J., Wpływ funduszy unijnych 2007-2013 na rozwój gmin, w: "Samorząd terytorialny na przełomie XX/XXI wieku", red. A. Lutrzykowski, M. Popławski, R. Gawłowski, Adam Marszałek, Toruń 2010.
 • Murzyn D., Polityka spójności Unii Europejskiej a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Piasecka K., Fundusze unijne w gospodarce lokalnej, w: "Elementy rozwoju lokalnego", red. P. Dziekański, A. Pawlik, COMPUS, Kielce 2011.
 • Zdanukiewicz J., Dokumenty programowe, [w:] "Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich", red. E. Kornberger-Sokołowska, J. Zdanukiewicz, R. Cieślak, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, art. 3, Dz.U. 2003 Nr 203 poz. 1966.
 • Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz. U. WE L 210/25 Z 31.07.2006.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie EFRR i uchylające rozporządzenie nr 178/1999, Dz. U. WE L 210/1 z 31.07.2006.
 • http://www.euro-pro.pl/fundusze/regionalne-programy-operacyjne/swietokrzy- skie,pid,24.
 • http://www.bip.ozarow.pl/index.php?id=15.
 • http://www.wrota-swietokrzyskie.pl/pio/zawartosc/-/asset_publisher/6cAE/con- tent/ostatnie-projekty-rewitalizacyjne-z-unijna-dotacja?.
 • http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/aktualnosci,34.html.
 • Żelazowska-Przewłoka A., Klepacki B., Sytuacja gospodarcza w okresie bezpośrednio przed akcesję i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, (Economic situation in Świętokrzyskie voivodship compared to changes in Poland), АГРАРНА ЕКОНО-МІКА, НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ ЛъВ1ВСъК0Г0 НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІ-ВЕРСИТЕТУ, Т.5, № 3-4, Lwów, 2012
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514596

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.