PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 22 (XXII) | nr 24 (4) | 183--193
Tytuł artykułu

Wsparcie analizy FoodCost przez zintegrowany system zarządzania

Warianty tytułu
Support of FoodCost Analysis by Integrated Management System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Usprawnienia powstałe w wyniku zastosowania systemów informatycznych mają duże znaczenie dla zapewnienia zyskowności przedsiębiorstw gastronomicznych. Analiza wszystkich rodzajów kosztów wsparta rozwiązaniami informatycznymi dla bieżącej kontroli takich kosztów oraz umiejętność podejmowania na tej podstawie ekonomicznych decyzji może być źródłem przewagi konkurencyjnej. Ważnym elementem optymalizacji i kontroli w tym kontekście jest analiza FoodCost, której znaczenie opisano w artykule. Wykorzystano przykład zastosowania systemu informatycznego klasy ERP w obszarze wsparcia prowadzenia gospodarki magazynowej opartej na recepturach z uwzględnieniem inwentaryzacji okresowych. Mimo iż korzystanie z różnego typu systemów informatycznych jest coraz popularniejsze w wielu aspektach codziennego życia, a zwłaszcza ich wykorzystywanie do sprawnego prowadzenia biznesu, branża gastronomiczna często nie dostrzega korzyści, jakie mogą płynąć z wprowadzenia tego typu rozwiązań. Wynika to ze specyfiki branży, w której znakomitą większość stanowią przedsiębiorstwa małe, których właściciele mają często fałszywe przekonanie, że w związku z niewielką ilością personelu oraz powtarzalnością procesów są w stanie skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem bez wsparcia systemu informatycznego. Dodatkowo pojawia się problem niewłaściwie postrzeganej oszczędności, gdzie decyzje podejmowane są w oparciu o koszt wdrożenia, a nie potencjalny zysk będący następstwem usprawnienia procesów. Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania funkcji systemu informatycznego jako wsparcia w zarządzaniu przedsiębiorstwem gastronomicznym poprzez kontrolę kosztów. Zaprezentowany program pozwala na uzupełnienie analizy o wyliczenie wskaźnika FoodCost rzeczywistego, co przyczynia się do zmniejszenia liczby koniecznych inwentaryzacji czy też obniżenia ryzyka strat. Niniejszy artykuł w oparciu o przykład zastosowania przez badane przedsiębiorstwo systemu ERPwincash wskazuje, że wsparcie informatyczne znacznie ułatwia sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez kontrolę kosztów wytworzenia produktów na podstawie receptur. W szczególności umożliwia precyzyjne określenie stosunku tych kosztów do przychodów ze sprzedaży. (abstrakt oryginalny)
EN
A computer program can improve key sectors in gastronomic companies. An analysis of all costs and an ability of making an effective decision on this basis is a definite business support. The important element of optimization and cost control is the FoodCost analysis is described in the article. The article deals with the management of gastronomy through costs, supported by IT solutions for the ongoing control of such costs. The example of the ERP class IT System is described in the area of support of warehouse management based on the recipes and periodic inventories. Although the use of various types of information systems is becoming more and more popular in many aspects of everyday life, especially in their use for efficient business operations, the gastronomic companies often overlook the benefits of introducing such solutions. This is because most companies from this sector are small businesses, whose owners often have a false belief that due to limited staff and repeatability of their processes, they are able to effectively manage the business without the support of an IT system. In addition, there is a problem of improperly defined savings, where decisions are based on the cost of implementation rather than the potential profit resulting from process improvement. This article, based on an example of an ERPwincash system implementation, indicates that IT support improves management based by controlling the cost of producing products based on recipes. In particular, it allows to precisely define the ratio of these costs to sales revenue. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
183--193
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
autor
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • [1] Czubakowska A., Gabrusewicz W., Nowak E., Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
 • [2] Dopson L.R., Hayes D.K., Food and Beverage Cost Control, Fifth edition, John Wiley &Sons, Hoboken New Jersey 2011, s. 405.
 • [3] GFK, 2016 rokiem dynamicznego rozwoju polskiej gastronomii, Komunikat prasowy, 12.01.2017 r., GFK 2017, www.gfk.com (dostęp 10.11.2017 r.).
 • [4] Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDiK, Gdańsk 2011.
 • [5] Janik W., Przedmiot, zadania i metody analizy ekonomicznej [w:] Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, red. W. Janik, M. Sosińska-Wit, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2003.
 • [6] Jaszkiewicz G., Szybciej i sprawniej, "Nowości Gastronomiczne" 1/2010, 10 lutego 2010.
 • [7] Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2010.
 • [8] Kubińska-Jabcoń E., Niekurzak M., Wykorzystanie narzędzi informatycznych we wspomaganiu procesów logistycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem gastronomicznym, "Logistyka" 3/2014.
 • [9] Nowak E., Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2010.
 • [10] Nowak E., Rachunkowość kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2011.
 • [11] Ojugo C., Practical Food&Beverage Cost Control, Second Edition, Cengage Learning, Delmar 2010, s 197.
 • [12] "Rynek Gastronomiczny" i "Sweet&Cofee" (wydanie specjalne czasopism), BROG Marketing Sp. z o.o. S.K., Warszawa 2017.
 • [13] Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 395).
 • [14] Zarządanie-w-Gastronomii-cz-2.pdf, http://restaurantmanager.biz (dostęp 10.11.2017 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514604

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.