PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 KATASTROFICZNE WIZJE ROZWOJU - ZAGROŻENIA POLITYCZNE I MILITARNE | 82--102
Tytuł artykułu

Jak zapobiec III wojnie światowej? Papież Franciszek: Od "kultury odrzucania" do "kultury troski"

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
How to Overcome the World War III? Pope Francis: From the "Throwaway Culture" to the "Culture of Care"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od prawie półwiecza światowa społeczność i jej środowisko przyrodnicze ulegają kryzysogennej degradacji. Dla przezwyciężenia globalnego kryzysu proponuje się: (1) radykalne zmniejszenie zaludnienia Ziemi, albo (2) dokonanie ekohumanistycznej przemiany cywilizacyjnej, stwarzającej m.in. możliwość powszechnego dostępu do wiedzy o skutkach ludzkich zamierzeń i działań, oraz preferowanie podmiotów życia społeczno-gospodarczego według ich ekospołecznej użyteczności. Brak oznak, ze strony sterujących globalnymi procesami, zrozumienia potrzeby dokonania takiej - przywracającej zdolność rozwoju światowej społeczności - przemiany cywilizacyjnej, wskazuje na faktyczne stosowanie, w przezwyciężaniu globalnego kryzysu, strategii depopulacyjnej, w tym wojny tajnej. Od szeregu lat przed taką patologiczną polityką i jej nieskutecznością przestrzega Watykan. Papież Franciszek wielokrotnie ujawniał prowadzenie III Wojny Światowej. Zarazem zaleca On - w miejsce takiej śmiercionośnej - kooperacyjną, dla dobra wspólnego, formę antykryzysowych działań. Jest to m.in. niezbędne dla powstrzymania obronnego terroryzmu, exodusu biednych oraz zapewnienia poprawności procesów demograficznych. A także, dla zapewnienia dostępności zasobów naturalnych oraz rozwojowej harmonii w układzie Człowiek - Przyroda. Papież Franciszek w licznych wypowiedziach, w tym encyklice LAUDATO SI' przedstawia zalecenia działań dla uniknięcia pełni destrukcyjnego ujawnienia się tej wojny. Zaleceniem podstawowym jest dokonanie radykalnej przebudowy systemu ekonomicznego, umożliwiające doprowadzenie - wraz z likwidacją bezrobocia, głodu i biedy - do powszechnego upodmiotowienia ludzi. Istotnym antywojennym działaniem powinno zatem być poważne potraktowania międzynarodowych zobowiązań realizacji, przez ONZ wypracowanej, Agendy 2030, w tym 17 celów trwałego rozwoju światowej społeczności, przejawiające się zbudowaniem odpowiednich struktur i szczegółowych programów realizacyjnych. W miejsce poważnej debaty, dotyczącej powyższych papieskich ostrzeżeń i antykryzysowych zaleceń (a także Agendy 2030) obserwujemy w Polsce brak zrozumienia współczesnych uwarunkowań życia i rozwoju, a zatem realne wspomaganie regresywnych, do globalnej katastrofy prowadzących, tendencji. (abstrakt oryginalny)
EN
From about the half of century (see: Limits to Growth CoR Report) world society and its natural environment are in the state of regression. To overcome such global crisis two quite different methods are proposed. The first one: conservative, "zero growth" type, is based on convinction, that Earth is overpopulated. Therefore to realize sustainability, it is necessary to put down human population even to 1 billion persons. The second, progresive, recovery method leads to make the civilizational transformation, that will alow to substitute ecohumanistuc axiology for social-Darwinistic's egoism. This transformation will help to resolve by means of the global cooperation the big world challenges, and developmantally cross nowadays existing limits to growth. Ecohumanism means partnership-based cooperation for the common good/win-win of all people (rich and poor, from countries highly developed and behind in development), their descendants, and the natural environment - commonly supported by science and high technology, as well as the information culture. Such ecohumanistic cooperation would allow to base human activity on commonly created and accessible knowledge about its complex effects and share incomes in accordance to eco-social usefulness. There is no evidence of understanding the necessity and will of world powers to undertake such progresive civilisational transformation. It means that the world powers policy is based on above pathological, "zero growth", depopulation conception. Currently such sustainability policy can be created mainly by means of secret war. From many years Holy See warns against such pathological, plotting death, policy. Pope Francis repeatedly warns about dangers of World War III. Instead of such depopulation, even genocide, anticrisis method, he call to substitute "culture of care" for, such war generating, "throw away culture". Such civilizational - for common good - transformation is inter alia essential to refrain weaker societies from defensive terrorism, and also defensive, excessive birth rate, as well as their destructive exodus to wealthy societies. It will allow to made access to sources of deficit resources and healthy natural - in symbiotic way shaped - environment. Pope Francis also repeatedly - including Enc. Laudato si' - proposes set of activity for avoiding full scale destructive effects of this new World War. His most important proposal concerns changes in socio-economy relations. The main goal of this economy rebuilding ought to be elimination of hunger, poverty and unemployment, as precondition of advancing low developed societies into ones keen to take active part in ecosocially useful creativity. Therefore to stop World War III, it is necessary inter alia to seriously treat - by pope Francis firmly supported - UN Agenda 2030 Sustainable Development (17) Goals programme, and as soon as possible to elaborate, in backcasting way, methods of achieving these goals, and start to realize them. It is a pity, that we do not see in Polish elites understanding of real causes of global crisis. As a result we see throw away of Francis warnings and anticrisis, especially axiological and economical, proposals. Instead of seriously treating above pope Francis warnings and anticrisis proposals, we really support "zero growth" , World War III tendencies. (original abstract)
Twórcy
 • Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim
Bibliografia
 • Agenda 2030, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development - https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
 • Benedykt XVI, 2009, Encyklika Caritas in veritate (CIV),
 • Euronatur, Interview with Dennis L. Meadows: http://www.euronatur.org/Interview_Dennis_Meadows.dennismeadows_en.0.html .
 • Figueres Ch., 2015, http://www.therebel.media/un_official_says_her_population_control_comments_were_misquoted_endorses_wynne_s_cap_and_trade_scheme
 • Forrester J.W., 1971/95, Counterintuitive behavior of social systems.
 • Francis, 2013a, Inauguration Homily of Pope Francis, March 19, 2013.
 • Francis, 2013b, Pope to new ambassadors: financial crisis rooted in rejection of ethics, Vatican City, 16 May 2013 (VIS)/
 • Francis, 2013c, http://www.catholicworldreport.com/Blog/2584/pope_francis_to_catholic_doctors_bear_witness_to_the_culture_of_life.aspx
 • Francis, 2013d, POPE VISITS MISSIONARIES OF CHARITY, REAFFIRMS VALUE OF SOLIDARITY, Vatican City, 22 May 2013 (VIS)
 • Francis, 2014, Pope Francis: the shadow of Cain looms over history from 1914 to the present, 2014, http://www.archindy.org/criterion/vatican/2014/vis0913.html
 • Francis, 2015, Pope Francis in Sarajevo, http://saltandlighttv.org/blog/general/pope-francis-in-sarajevo-meeting-with-authorities-mass-in-stadium.
 • Franciszek, 2013, Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium )EG)
 • Franciszek, 2015, Encyklika Laudato SI' (LS).
 • Franciszek, 2015, Przemówienie Papieża Franciszka wygłoszone podczas II Światowego Spotkania Ruchów Ludowych w Boliwii, http://www.radiomaryja.pl/kosciol/przemowienie-papieza-franciszka-wygloszone-podczas-ii-swiatowego-spotkania-ruchow-ludowych-w-boliwii/
 • Harari N., Death Is Optional, http://edge.org/conversation/yuval_noah_harari-daniel_kahneman-death-is-optional, oraz http://wyborcza.pl/1,135424,17704189,Epoka_mas_sie_skonczyla__Nadciaga_epoka_zbednych_ludzi.html
 • Jan Paweł II, 1981, Encyklika Laborem Exercens (LE).
 • Jan Paweł II, 1987. Encyklika Sollicitudo rei socialis (SRS).
 • Jan Paweł II, 1991, Encyklika Centesimus Annus (CA).
 • Jonas H., 1996, Zasada odpowiedzialności, Kraków 1996.
 • Lietaer B., Arnsperger Ch., Goerner S., Brunnhuber S., Pawłowski A., (red.), 2016, PIENIĄDZE I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: BRAKUJĄCE OGNIWO, RAPORT KLUBU RZYMSKIEGO - SEKCJA UE, PAN, Komitet Inżynierii Środowiska, Lublin 2016.
 • List Stowarzyszenia Forum Społeczeństwo Innowacyjne Trwałego Rozwoju do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, [w:] PRZYSZŁOŚĆ ŚWIAT-EUROPA-POLSKA, Biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Nr 2/2011: http://www.pte.pl/pliki/2/12/ListKPrp.pdf; http://www.pte.pl/pliki/2/12/InformacyjneUWARUNKOWANIA.pdf.
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens III W.W., 1972, Limits to Growth, Universe Books, New York.
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., 1992, Beyond the Limits, Global Collapse or a Sustainable Future, Earthscan, London.
 • Meadows D.H., Randers J., Meadows D.L., 2004, Limits to Growth, The 30-Year Update, Chelsea Green Publishing Company, Vermount.
 • Meadows D.L., 2009, Interview with US Economist Dennis Meadows: 'Copenhagen Is About Doing As Little As Possible', Spiegel Online International, 12/09/2009: http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,666175,00.html.
 • Michnowski L., 1994, Kryzys globalny a przywracanie zdolności rozwoju (Global crisis and developmental recovery), Aneks 1 [w:] Pajestka J., O orientację na przyszłość w reformach polskich, Megatrendy cywilizacyjne a proces transformacji systemowej, Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa: www.kte.psl.pl/pajestka.pdf.
 • Michnowski L., 1995, Jak żyć?, Ekorozwój albo..., Wyd. "Ekonomia i Środowisko", Białystok: http://www.psl.org.pl/kte/books.htm.
 • Michnowski L. 2003, Analiza zmienności w kształtowaniu strategii trwałego rozwoju (sustainable development) (Changes analysis in shaping sustainable strategy) [w:] Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, (red. Artur Pawłowski), Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, vol. 16, Lublin 2003: http://www.kte.psl.pl/analizazmiennosci.pdf.
 • Michnowski L., 2006a, Ekohumanizm i trwały rozwój a koncepcja Cywilizacji Życia i Miłości Jana Pawła II, w: Rozmaitości ekofilozofii, Episteme 57/2006, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 2006 - http://www.kte.psl.pl/Ekohumczmjpii.pdf.
 • Michnowski L., 2006b, Społeczeństwo przyszłości a trwały rozwój Cybernetyczne spojrzenie na przyszłość świata, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2006, http://www.kte.psl.pl/spolprzyszl.pdf.
 • Michnowski L., 2009, WIEDZA O PRZYSZŁOŚCI W PRZEZWYCIĘŻANIU GLOBALNEGO KRYZYSU, [w:] PRZYSZŁOŚĆ ŚWIAT-EUROPA-POLSKA, Biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Nr 2/2009, http://www.kte.psl.pl/Wiedzaoprzyszlosci.pdf.
 • Michnowski L., 2010, GLOBAL GOVERNANCE AND INFORMATION FOR THE WORLD SOCIETY'S SUSTAINABLE DEVELOPMENT, DIALOGUE AND UNIVERSALISM No. 11-12/2010, tekst opublikowany m.in. [w:] The Club of Rome, European Support Centre: http://www.kte.psl.pl/LM-DIALOGUE%20AND%20UNIVERSALISM-AK_1.pdf.
 • Michnowski L., 2011, Kryzys globalny: integracja działań dla wspólnego dobra, Res Humana, Humanizm, Racjonalizm, Kultura świecka, 2011, nr 4/11. http://www.kte.psl.pl/Kryzys%20globalny%20Res%20Humana%20nr%204%202011.pdf
 • Michnowski L., 2013, Ekohumanizm w przezwyciężaniu globalnego kryzysu, (wyd. II) Episteme 108, UKSW, Warszawa-Łomża 2013, http://www.kte.psl.pl/Episteme_108.pdf.
 • Michnowski L., 2014a, Kształtowanie powszechnej mądrości, ŚWIAT-EUROPA-POLSKA, Biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Nr 1/2014, http://psep.czasopisma.pan.pl/images/data/psep/wydania/No_1_2014/BIULETYN%201-29-2014%20Michnowski.pdf.
 • Michnowski L., 2014b, Wzrost gospodarczy a ekohumanistyczne kształtowanie jakości życia (ujęcie cybernetyczne), TRANSFORMACJE, nr 1-2 (80-81) 2014, http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/transformacje/PL/TRANSFORMACJE_1-2_2014.pdf.
 • Michnowski L., 2014c, Nauka dla życia w stanie zmian i ryzyka, Przyszłość. Świat-Europa-Polska 2014, (nr 2) 140-158, http://www.prognozy.pan.pl/images/stories/Pliki/2302014/11Michnowski.pdf.
 • Nadler G. 1967, Work Systems Design: the IDEALS concept, Illinois. nef 2010.
 • Oxfam International report, Richest 1% will own more than all the rest by 2016, https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2015-01-19/richest-1-will-own-more-all-rest-2016.
 • Piketty T., 2014, Capital in the Twenty-First Century, 2014.
 • Randers J., 2012, 2052 - A Global Forecast for the Next 40 Years, A Report for the Club of Rome, 2012.
 • Schaeuble W., Refugee crisis to cost 'more than we thought', EUOBSERVER, https://euobserver.com/migration/131940.
 • Schaff A., 1997, Medytacje, Warszawa.
 • UNEP Report, 2011, Humanity Can and Must Do More with Less.
 • Wierzbicki A.P., 2015, Przyszłość pracy w społeczeństwie informacyjnym, Warszawa 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514618

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.