PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 KATASTROFICZNE WIZJE ROZWOJU - ZAGROŻENIA POLITYCZNE I MILITARNE | 129--148
Tytuł artykułu

Szanse rozwojowe i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego związane z kryzysem migracyjnym w Polsce i Europie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Development Opportunities and Threats to National Security Associated with the Migration Crisis in Poland and Europe
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł bazuje na szeregu badań socjologicznych i politologicznych (jakościowych i ilościowych) poświęconych problematyce polityki bezpieczeństwa narodowego oraz integracji mniejszości narodowych i etnicznych, radykalizacji młodzieży skrajnie prawicowej, oraz aktualnej radykalizacji imigrantów o korzeniach muzułmańskich, prowadzącej często do terroryzmu. Głównym aspektem, który podejmuje autor jest rozpatrzenie konsekwencji aktualnego kryzysu migracyjnego zarówno pod kątem szansy rozwojowej dla starzejących się społeczeństw polskiego i europejskiego, jak i przez pryzmat wyzwań dla polityki bezpieczeństwa narodowego w Polsce i UE. Teza główna autora to stwierdzenie, że niespodziewanie przyspieszona debata na temat przyjmowania cudzoziemców, w tym przypadku pilnie potrzebujących pomocy uchodźców do Polski powinna zostać wykorzystana do pogłębionej refleksji intelektualnej i instytucjonalnej na temat zaprojektowania nowej strategii polityki migracyjnej w Polsce, aby cudzoziemcy (zarówno uchodźcy, jak i ekonomiczni imigranci) w ogóle chcieli do nas przyjeżdżać, osiedlić się, pracować i żyć w sposób zintegrowany w naszym społeczeństwie. Z drugiej jednak strony, nie pozostając naiwnym i korzystając z doświadczeń innych krajów wielokulturowych, kryzys ten pozwala nam uświadomić sobie złożoność długofalowej polityki integracyjnej zagranicznej siły roboczej oraz zdać sprawę ze współczesnych zagrożeń płynących ze strony niezintegrowanych ze społeczeństwem przyjmującym jednostek i grup, w szczególności radykalnych islamistów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is based on several sociological and political science researches (qualitative and quantitative) dedicated to the issues of national security policy and the integration of national and ethnic minorities, youth radicalization, in particular of far right movement, and the current radicalization of immigrants of Muslim background, which increasingly has been leading to terrorism. The overall aspect of the article is to consider the consequences of the current migration crisis both in terms of development opportunity for aging European societies, in particular Polish, as well as through the prism of challenges for national security policy in Poland and the EU. The main thesis is that unexpectedly accelerated debate on the admission of refugees and economical immigrants in Poland should be exploited in order to animate and to develop in-depth intellectual reflection and institutional reaction aimed to design a new strategy for migration policy in Poland (both refugee and the economic immigrants). On the other hand, without being naive, and through the experience of other multicultural countries this crisis allows Polish society and its institutions to realize the complexity of long-term integration policy of foreign labour and take into account of contemporary risks resulting from non-integrated into the host society individuals and groups, in particular radical Islamists. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora; Centrum Interwencji Socjologicznych (CIS) Collegium Civitas
Bibliografia
 • Beck, U., Qu'est-ce que le cosmopolitisme ?, Paris, Flammarion, 2006 [2004].
 • "Demography report - 2015 edition", Eurostat.
 • Dubet, F., La galère: jeunes en survie, Fayard, Paryż, 1987.
 • Jurczyszyn, Ł., "Potencjał dla postaw dyskryminacyjnych. Skłonność Polaków do potępiania mniejszości społecznych i etnicznych", w: Równość w dostępie do praw gwarantowanych w systemie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Aktualny stan i wyzwania. VIII Seminarium Warszawskie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Departament do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka, Warszawa, 2015, s. 47-52.
 • "Respect - Diversity Football Unites" UEFA/FARE Program at EURO 2012 in Poland and Ukraine. Between Pro-diversity Program and Security Policy Towards Farright Groups", Journal for Deradicalization, nr 4, Autumn issue, 2015, s. 225-254.
 • "Jak skrajna prawica budzi się w Europie (Wschodniej)", w: Wschód przyłączony. Integracja i transformacja Europy po roku 1989, Instytut Studiów Zaawansowanych, 2015, s. 145-165.
 • "Kim są i jak działali ACTA-wiści?", w: Obywatele ACTA, Paweł Kuczyński, Mikołaj Rakusa-Suszczewski, Łukasz Jurczyszyn, Jacek Kołtan (red.), Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, 2014, s. 112-145.
 • Violences urbaines. Une comparaison: France, Russie, Pologne, Presses Académiques Francophones, s. 356.
 • "Radykalna młodzież testem dla społeczeństwa", Debaty Otwartej Rzeczpospolitej: Organizacje skrajne w demokratycznym państwie i społeczeństwie, 2013, Warszawa, s. 86-92.
 • "Młodzi patrzą na prawo", Tygodnik Przegląd, 11/03/2013.
 • Wystąpienie Łukasza Jurczyszyna pt.: "Międzynarodowy ekstremizm i przemoc polityczna a polityka bezpieczeństwa RP", w ramach narady służbowej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, dotyczącej zwalczania przestępstw z nienawiści, zorganizowanej przez KGP, MSWiA, Ministerstwo Sprawiedliwości, Jurata, 13-15 kwiecień, 2016.
 • Kornak, M., Katalog Wypadków - Brunatna Księga 1987-2014.
 • Liedel, K., Piasecka, P., Aleksandrowicz, T.R, (red.), Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, Difin, Warszawa, 2011.
 • Malendowicz, P. "Ekstremizm polityczny a bezpieczeństwo państwa i ład międzynarodowy", Bezpieczeństwo Narodowe, 33/2015, kwartalnik Biura Bezpieczeństwa Narodowego, s. 151-169.
 • Porta, D., "Ruchy społeczne a demokracja", rozdział. IX, w: Ruchy społeczne, wydawnictwo UJ, Kraków 2009.
 • Raport: "Kierunki 2015: wyzwania globalne, krajowe szanse, prognozy sektorowe", Deloitte & Bank DNB Polska, 2015.
 • "Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050", GUS, Warszawa, listopad 2014.
 • Winiewski, M., Jurczyszyn, Ł., Bilewicz, M., Beneda, M., (red.)., Podłoże prawicowych preferencji wyborczych młodych Polaków, Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytet Warszawski/Centrum Interwencji Socjologicznych Collegium Civitas, Warszawa, 2015 (s. 15).
 • "Wyzwania dla polityki bezpieczeństwa w regionie", Liberté!, XXI numer, styczeń-marzec, 2016, s. 56-77.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514640

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.