PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 15, nr 2, cz. 1 | 315--327
Tytuł artykułu

Identyfikacja oraz etyczne wykorzystanie certyfikacji w sektorze e-commerce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Identification and Ethical Use of Certification in the e-Commerce Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamiczny rozwój współczesnego handlu internetowego jest zdeterminowany przez jego podstawowe zalety: dostępność 24h, możliwość zakupu na odległość i porównania ofert, łatwość zakupu, atrakcyjną cenę oraz dostęp do opinii konsumentów. Bezpieczeństwo w handlu internetowym jest rozumiane wielopłaszczyznowo, innymi kryteriami ocenia potencjalny klient, a na inne elementy zwracają szczególną uwagę właściciele i menedżerowie platform. W badaniu Ceneo wiarygodność sklepu internetowego znalazła się na trzecim miejscu wśród najważniejszych cech, na które zwracają uwagę klienci sektora e-commerce. Natomiast istotnym elementem wpływającym na wiarygodność według opinii e-klientów jest także certyfikat, co potwierdzone zostało w analizie wyników przeprowadzonego badania. Celem niniejszej publikacji jest identyfikacja używanych w sektorze e-commerce certyfikatów i innych programów zwiększających wiarygodność sklepu internetowego oraz charakterystyka zasad przyznawania poszczególnych znaków graficznych w obszarze etyki biznesu. E-klienci nie są świadomi procesów walidacyjnych poszczególnych certyfikatów oraz korzyści, jakie one dają. Klienci przywiązują wagę także do liczby prezentowanych certyfikatów na stronie sklepu internetowego. Sam certyfikat nie zwiększy jednak znacząco zaufania do witryny, jeżeli nie będzie ona profesjonalnie przygotowana i systematycznie aktualizowana. To trudno jest jednoznacznie zidentyfikować przyczyny wdrażania przez przedsiębiorców certyfikatów, których proces uzyskiwania w znaczący sposób jest uzależnionych jedynie od stosownej opłaty. Jednak wykazane okoliczności i zachowania klientów stwarzają prostą możliwość nieetycznych zachowań w sektorze e-commerce wykorzystujących mechanizmy certyfikowania poszczególnych elementów i działań biznesowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The dynamic development of modern internet commerce is determined by its main advantages: 24h availability, distance purchase and comparison offers, ease of purchase, more attractive prices and access to consumer opinion. Internet commerce security is differently understood, other criteria are evaluated by the potential customer, and other elements are of particular interest to owners and managers of platforms. The credibility of the online store was in the third place in the Ceneo study, among the most important features that customers are paying attention to. On the other hand, an important element influencing credibility according to the e-customer's opinion is also the certificate, which was confirmed in the analysis of the results of the survey. However, e-clients are not aware of the validation processes of individual certificates and their benefits. The purpose of this publication is to identify certificates used in the e-commerce sector and other credentials programs to increase the credibility of the online store and the characteristics of the rules for the granting of individual logos in the area of business ethics. Customers pay attention to the number of certificates presented on the website of the online store. Although the certificate will not significantly increase your site's trust unless it is professionally prepared and systematically updated. It is difficult to identify unequivocally the reasons for the implementation of certificates by entrepreneurs, whose process of obtaining significant dependence only on the relevant fee. However, the presented circumstances and customer behavior create a simple opportunity for unethical behavior in the e-commerce sector, which uses the certification mechanisms of individual elements and business activities. (original abstract)
Rocznik
Strony
315--327
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Ceneo (2016), raport E-zakupy 2016, http://www.ecommercepolska.pl/files/8314/7816/2887/raport_e_ZAKUPY_2016.pdf, dostęp: 3.07.2017.
 • Domeny (2016), Bezpieczeństwo zakupów w polskich sklepach internetowych, http://www.qbusiness.pl/uploads/Raporty/ecom2012.pdf, dostęp: 3.07.2017.
 • Gasparski W. (2016), Wymiar etyczny e-biznesu, "Prakseologia", nr 158, t. 1.
 • Gemius (2015), E-commerce w Polsce 2015, Gemius dla e-Commerce Polska, https://ecommercepolska.pl/files/9414/6718/9485/E-commerce_w_polsce_2016.pdf,dostęp: 2.07.2017.
 • Gemius (2016), E-commerce w Polsce 2016, Gemius dla e-Commerce Polska, https://www.gemius.pl/files/reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf, dostęp: 2.07.2017.
 • Gibbs J., Kraemer L.K., Dedrick J. (2003), Environment and Policy Factors Shaping Global E-Commerce Diffusion: A Cross-Country Comparison, "The Information Society", No. 19.
 • Hartman A., Sifonis J., Kador J. (2001), E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, K.E. Liber S.C., Warszawa.
 • Internet Standard (2012), e-commerce 2012, https://www.ecommerce polska.pl/index.php/download_file/879/158, dostęp: 3.07.2017.
 • Karpińska-Krakowiak M. (2016), The Effects of Social Networking Sites on Consumer-Brand Relationships, "Journal of Computer Information Systems", Vol. 56, No. 3.
 • Karwatka T. (2012), Wideo w e-commerce, w: Marketer+, Pod lupą Wideo w internecie, www.marketerplus.pl, dostęp: 2.07.2017.
 • Kępa L., Tomasik P., Dobrzyński S. (2012), Bezpieczeństwo systemu e-commerce - czyli jak bez ryzyka prowadzić biznes w internecie, Helion, Gliwice.
 • Khliupko V. (2016), Magento 1 DIY, Apress, Duesseldorf.
 • Pratley P. (2000), Etyka w biznesie, Felberg, Warszawa.
 • Sharma P. (2013), Advance Technique for Online Payment Security in E-Commerce : "Double Verification", "International Journal on Computer Science and Engineering", Vol. 5, No. 6.
 • Shoper (2017), Raport z polskich sklepów internetowych 2017, https://static.shoper.pl/raporty/raport-shoper-2017.pdf, dostęp: 4.07.2017.
 • Szczepańczyk M. (2010), Działania antykryzysowe firm sektora MSP, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 99.
 • Szymański G., Blażlak R. (2016), Trends of Marketing Innovations in E-Commerce, "Hradec Economic Days", P. Jedlička (red.), University of Hradec Králové, Hradec Králové.
 • Tarka P. (2015), Własności 5- i 7-stopniowej skali Likerta w kontekście normalizacji zmiennych metodą Kaufmana i Rousseeuwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 385.
 • Teneta-Skwiercz D., Sarnowska P. (2012), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw branży e-commerce w Polsce - perspektywa klienta, "Zarządzanie i Finanse", nr 4, cz. 2.
 • Thulani D., Chitura T., Langton R. (2010), Electronic Commerce Benefits and Adoption Barriers in Small and Medium Enterprises in Gweru, "Journal of Internet Banking and Commerce", Vol. 15.
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2070.
 • Walecka A. (2016), Kapitał relacyjny przedsiębiorstw w kryzysie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 422.
 • Wiścicka M. (2010), Czynniki kształtujące zachowania personelu jednostek samorządu terytorialnego jako wewnętrznego klienta firmy, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 15.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514700

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.