PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4 | 40--56
Tytuł artykułu

Difficult Partnership: Turkey - EU. Chances, Aspirations and Barriers

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Trudne partnerstwo: Turcja - UE. Szanse, aspiracje i bariery
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł traktuje o przyjęciu w struktury Unii Europejskiej Turcji jako kraju położonego na kontynencie europejskim w niewielkiej części, a jednocześnie stanowiącemu lokalizację strategiczną z punktu widzenia bezpieczeństwa UE. Ramy czasowe dokonanej analizy w istocie obejmują cały okres negocjacji akcesyjnych, ale ze względu na jego długość, akcentowane zostaną wyłącznie najważniejsze jego elementy (początek procesu akcesyjnego, kolejne jego etapy, problemy). Celem artykułu jest wskazanie szans i barier wspomnianej akcesji, której wizja oddala się wraz z pogłębianiem się w Turcji kryzysu politycznego zapoczątkowanego działaniami prezydenta RecepaTayyipa Erdoğana. Główną tezą artykułu jest stwierdzenie, że proces negocjacji rozpoczęty lata temu hamowany był i spowalniany w wyniku kolejnych wydarzeń mających miejsce zarówno w UE (kryzys migracyjny), jak i w samej Trucji (pucz wojskowy z 2016 r.). Autor chce odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania: (1) jakie problemy przez lata negocjacji akcesyjnych okazały się nie do pokonania w tym procesie? oraz (2) jakie perspektywy odnoście akcecji Turcji rysują się na podstawie obecnych stanowisk obu stron negocjacyjnych? Empiria w tym przypadku bazować musi na analizie historii tureckiego procesu akcesyjnego i najbardziej aktualnych doniesień medialnych (głównie dotyczących puczu z 2016 r.).(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the admission of Turkey into the structures of the European Union, as a country located in only a small part in Europe but at the same time constituting a strategic location from the point of view of EU security. The time frame of the analysis made here basically covers the whole period of accession negotiations, but due to the length of the negotiations, only the most important elements will be emphasised (beginning of the accession process, its subsequent stages, problems). The aim of the article is to point out the opportunities and barriers to this accession, whose vision moves away because of Turkey's deepening political crisis triggered by president Recep Tayyip Erdoğan. The main thesis of the article is the statement that the negotiation process, which started years ago, was inhibited and slowed down as a result of subsequent events taking place both in the EU (migration crisis) and in Turkey itself (military coup of 2016). The author wants to answer two questions: (1) what problems, over the years of accession negotiations, proved to be insurmountable in this process? and (2) what prospects for Turkey's accession are drawn on the basis of the current positions of both negotiating parties? Empirics in this case must be based on an analysis of the history of the Turkish accession process and the most current media reports (mainly on the 2016 coup)(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
40--56
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • ADAMCZYK Artur (2017), Quo Vadis Turcjo - koniec europejskiego kierunkuw polityce zagranicznej Turcji?, "Rocznik Integracji Europejskiej", nr 11.
 • ADAMCZYK Artur, ILIK G. (2016), Greek-Turkish Relations, UE and Migration Problem, "Yearbook of Polish European Studies", vol. 19.
 • AKSU Kenan (2013), Turkey: A Regional Power in the Making, Cambridge.
 • BAUTISTA Daniel. (2004), Turkey's Accession to the European Union, "Brussells Insight", October.
 • BIELAWSKA Agnieszka (2016), Angela Merkel wobec integracji Turcji z Unią Europejską w latach 2005-2015, "Roczniki Intergracji Europejskiej, nr 10.
 • BURAS Piotr (03-04.2004), Europa na nowy wiek, "Gazeta Wyborcza", nr 62.
 • DINAN Desmont, NUGENT Neill, PATERSON William E., The European Union in Crisis, London 2017.
 • ERALP Atila, TORUN Zerrin (2011), Turcja-UE: po prostu kolejny impas?, BECZEW Dimityr, Co myśli Turcja?, Warszawa-Londyn.
 • Erdogan: nie potrzebujemy już członkostwa w Unii, ale pierwsi nie zrezygnujemy, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/erdogan-o-czlonkostwie-turcji-wunii- europejskiej,777623.html, 28.11.2017.
 • EUROPEAN COMMISSION (2014), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economicand Social Committee and the Committee o f the Regions: Enlargement Strategy andMain Challenges 2014- 15, Brussels, 8.10.2014, COM(2014) 700 final.
 • EUROPEAN COMMISSION (2015), The European Union's cooperation with Africa on migration Brussels, 22 April 2015, press release http://europa.eu/rapid/pressrelease_ MEMO-15-4832_en.htm, (22.04.2015), Brussels.
 • EUROPEAN COMMISSION (2016), State of the Union 2016: Strengthening European Investments for jobs and growth, press release http://europa.eu/rapid/pressrelease_ IP-16-3002_en.htm (14.09.2016), Strassburg.
 • EUROPEAN PARLIAMENT (2006), Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie instytucjonalnych aspektów zdolności Unii Europejskiej do przyjmowania nowych państw członkowskich, 2006/2226(INI), http://www.europarl.europa. eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2006-0569&language=PL, 28.11.2017.
 • FLEETK., FAROQHISuraiya, KASABAR. (2009), The Cambridge history of Turkey, Cambridge.
 • GÖTZ Katarzyna (2005), Turcja w Unii Europejskiej a zderzenie cywilizacji, http:// www.psz.pl/120-unia-europejska/kataryna-gotz-turcja-w-unii-europejskiej-azderzenie- cywilizacji, 28.11.2017.
 • GWIAZDA Adam (2005), Członkostwo Turcji w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia, "Wspólnoty Europejskie", nr 10(167).
 • HUGHES Edel (2011), Turkey's Accession to the European Union: The Politics of Exclusion?, New York/London.
 • JURKOWSKA Beata (2012), Perspektywy przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej: szanse i zagrożenia, [w:] Nie tylko Śródziemnomorze. Problemy polityczne i społeczne świata islamu, KBWiPA UŁ, Łódź.
 • KASTORYANO Riva (2013), Turkey betweenNationalism and Globalization, London/ New York.
 • KENYON Peter (2017), A Year Later, A Divided Turkey Remembers Failed Coup Attempt, https://www.npr.org/sections/parallels/2017/07/16/537549673/a-year-latera- divided-turkey-remembers-failed-coup-attempt, 7.03.2018
 • KONOPACKI Stanisław (2005), Droga Turcji do Unii Europejskiej, "Studia Europejskie", Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, nr 1.
 • KURU Ahmet T., STEPAN Alfred (2012), Democracy, Islam, and secularism in Turkey, New York.
 • LAGRO Esra (2007), Turkey and the European Union: Prospects for a Difficult Encounter, New York.
 • LEWANDOWSKI Mariusz (2016), Legalny sułtanat Erdogana - dlaczego doszło do puczu i czemu zamachy stanu są złe, https://bezprawnik.pl/turcja-czemu-zamach- -stanu-erdogan/, 25.01.2018.
 • LOESCHER Gil (2002), A World Where Everyone Belongs, Awake!
 • MAGUED Shaimaa (2017), Turkey's Foreign Policy and the Western Exigency before and after the Military Coup, "Dialoghi Mediterranei", no 24.
 • MARCZEWSKI Piotr, ŚWIEŻAK Paweł (2006), Zderzenie Cywilizacji. Sąd nad teorią Samuela Huntingtona, Warszawa.
 • MISIĄGIEWICZ Justyna (2009), Polityka zagraniczna Turcji po zimnej wojnie, Toruń.
 • OSIEWICZ Przemysław (2015), 10 lat negocjacji akcesyjnych Turcji z Unią Europejską. Analiza postępów w obszarze kryteriów politycznych na podstawie raportów Komisji Europejskiej, "Rocznik Integracji Europejskiej", nr 9.
 • PASZYŃSKI Marian 2004, Turcja Państwem Członkowskim Unii Europejskiej?, "Wspólnoty Europejskie - Biuletyn Informacyjny" nr 10, 2004, p. 7.
 • REPORT OF THE INDEPENDENT COMMISSION ON TURKEY (2004), Turkey in Europe: More than a promise?, British Council and the Open Society Institute, Brussels
 • SIKORSKI Kazimierz? (2016Zamach stanu w Turcji: FethullahGulen oskarża Erdogana o zainscenizowanie przewrotu, http://www.polskatimes.pl/fakty/swiat/a/ zamach-stanu-w-turcji-fethullah-gulen-oskarza-erdogana-o-zainscenizowanieprzewrotu, 10414766/, 28.11.2017.
 • SMYK Katarzyna (2004), Konsekwencje przystąpienia Turcji dla procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej, www.rcie.lodz.pl/docs/turcpozrada.pdf, 28.11.2017.
 • SZMIDT Dorota T., MEJNARTOWICZ Agnieszka (2009), Europejska wielokulturowość i wielojęzyczność, "InvestigationesLinguistcae", vol. XVIII.
 • TEU, Treaty on European Union, OJ C 326, 26.10.2012.
 • THOMAS Daniel C. (2011), Making EU Foreign Policy: National Preferences, European Norms and Common Policies, New York.
 • TURCJA WSPOMINA nieudany zamach stanu. Wielki marsz w Stambule, https://www. tvp.info/33232921/turcja-wspomina-nieudany-zamach-stanu-wielki-marsz-wstambule, 7.03.2018.
 • TURCJA: TWARDA GRA mimo politycznego rozchwiania (2017), http://www.defence24. pl/611213,turcja-twarda-gra-mimo-politycznego-rozchwiania-wywiad, 28.11.2017.
 • WÓDKA Jakub (2013), Polityka zagraniczna "nowej Turcji". Implikacje dla partnerstwa transatlantyckiego, Warszawa.
 • WÓJCIK Łukasz (2016), To najdziwniejszy zamach stanu, do jakiego doszło w Turcji. Z kilku powodów, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1668766,1,tonajdziwniejszy- zamach-stanu-do-jakiego-doszlo-w-turcji-z-kilku-powodow.read, 22.01.2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514736

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.