PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 6 | 94--139
Tytuł artykułu

Muzea regionalne w Republice Czeskiej - różnorodność użytkowania zabytkowych siedzib

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regional Museums in the Czech Republic - Variety of Approaches to Historic Seats
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poddano analizie wybrane muzea regionalne w Republice Czeskiej, które mieszczą się w obiektach zabytkowych: zamkach i pałacach, klasztorach i świątyniach oraz ratuszach, kamienicach lub rezydencjach miejskich. Celem pracy jest określenie roli, jaką zabytkowa siedziba - a w zasadzie jej wnętrza - może pełnić w narracji muzeum (jedynie tło dla wystawionych zbiorów, integralna część ekspozycji czy też główna atrakcja przyciągająca odwiedzających). Artykuł ma głównie charakter przeglądowy. Przeprowadzone analizy wykazały dużą różnorodność podejść w badanym względzie, a ich efektem jest zestaw dobrych wzorców wykorzystania historycznych siedzib w ofercie muzealnej. Materiał do pracy autor uzyskał w czasie swoich podróży po Republice Czeskiej oraz w oparciu o literaturę i strony internetowe poszczególnych instytucji (w celu aktualizacji informacji). Dla pogłębienia analiz zaprezentowano podstawowe dane statystyczne dotyczące m.in. liczby muzeów w całym kraju, liczby wystaw stałych i czasowych, powierzchni wystawienniczej, dodatkowej działalności instytucji muzealnych, ich finansów, ale przede wszystkim frekwencji. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper there were analysed regional museums in the Czech Republic that are located in historic buildings: castles and palaces, cloisters and temples, as well as in town halls, tenement-houses and urban residences. The aim of the work is to determine a role, that a historic seat - precisely its interiors - can play in the narration of a museum (only a background for displayed collection, integral part of an exposition or the main attraction enticing visitors). The article has mainly a reviewable character. Analyses proved a considerable variety of approaches in the studied topic and their effect is a set of suggested standards for facilitation of historic seats while creating offers of regional museums. Materials for the work were gathered by the author while his trips to the Czech Republic, as well as from literature and websites of individual institutions (to actualise information). To study the topic more thoroughly were presented some basic statistical data concerning - among other things - the number of museums in the whole country, the number of permanent and temporal exhibitions, exhibitions' surface, museums' additional activities, finances, but also - probably the most important - the number of visitors. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
94--139
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Černohous A., 2012, Czech-Saxon Switzerland barrier-free, Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko, Krásná Lípa
 • Českosaské Švýcarsko, Šluknovsko: turistická mapa 1:40 000, 2015, SHOCart, Vizovice
 • Czechowicz B., 2006, Zamek w Jeseniku, "Sudety. Przyroda, Kultura, Historia", 3(60)/2006, s. 12-13
 • Děčín a okolí. Výlety pro pěší: turistické informace, 2015, Statutární město Děčín, Děčín
 • Expozice, b.r.w., www.muzeumbilavoda.cz/o-nas/expozice/ [31.05.2016]
 • Expozice osidlování Vidnavska, b.r.w, www.vidnava.cz/component/k2/k/59?Itemid=73 [31.05.2016]
 • Expozice ptactva, b.r.w., http://muzeumdc.cz/article/expozice-ptactva/9/5/0 [31.05.2016]
 • Galerie, b.r.w., http://mmghranice.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=112266&id_obce=12112 [31.05.2016]
 • Hauk J., b.r.w., Z historie Vodní tvrze v Jeseníku, [w:] Vodní tvrz Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka w Jeseníku, Jeseník, s. 5-7
 • Hernychova vila, b.r.w., www.muzeum-uo.cz/o-muzeu/hernychova-vila [31.05.2016]
 • Historie, b.r.w., www.muzeumjaromer.cz/historie.htm [31.05.2016]
 • Historie děčínského muzea, b.r.w., http://muzeumdc.cz/historie/13/13 [31.05.2016]
 • Historie lapidária, b.r.w., www.muzeumvalassko.cz/objekty/lapidarium-trojice/historie/ [31.05.2016]
 • Historie muzea Ústí nad Orlicí, b.r.w., www.muzeum-uo.cz/o-muzeu/historie-muzea [31.05.2016]
 • Historie muzea Znojmo, b.r.w., www.muzeumznojmo.cz/O-muzeu/Historie-muzea [31.05.2016]
 • Historie zámku Děčín, b.r.w., www.zamekdecin.cz/web_cz/?p=clanky/historie-zamku-&obr=6 [06.11.2015]
 • Historie zámku Valašské Meziříčí, b.r.w., www.muzeumvalassko.cz/objekty/zamek-kinskych/historie/ [31.05.2016]
 • Historie zámku Vsetín, b.r.w., www.muzeumvalassko.cz/objekty/zamek-vsetin/historie-zamku/ [31.05.2016]
 • Hrádek - České muzeum stříbra a středověký stříbrný důl, b.r.w., www.cms-kh.cz/hradek-muzeum-a-stredoveky-dul [31.05.2016]
 • Hrubý V., Paukrtová Z., Paukrt V., Svoboda L., Životská J., 1990, Hrady a zámky východních Čech, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje, Pardubice
 • Janus K., 2015, Muzea i ludzie, [w:] Banaś A., Janus K. (red.), Laboratorium muzeum. Społeczność, Muzeum Warszawy, Warszawa, s. 9-19
 • Kamenný dům - stálé expozice, b.r.w., www.cms-kh.cz/kamenny-dum-expozice [31.05.2016]
 • Kołodziejczyk K., 2011a, Rychlebské hory (3): Stare Miasto pod Śnieżnikiem, "Sudety. Przyroda, Kultura, Historia", 4(121)/2011, s. 10-12
 • Kołodziejczyk K., 2011b, Rychlebské hory (10): Bílá Voda, "Sudety. Przyroda, Kultura, Historia", 11(128)/2011, s. 15-17
 • Kołodziejczyk K., 2012a, Rychlebské hory (12): Vidnava, "Sudety. Przyroda, Kultura, Historia", 1(130)/2012, s. 8-11
 • Kołodziejczyk K., 2012b, Rychlebské hory (16): Lipová-lázne i Horní Lipová, "Sudety. Przyroda, Kultura, Historia", 5(134)/2012, s. 9-13
 • Kołodziejczyk K., 2015, Zagospodarowanie zorganizowanych punktów wejściowych na szlaki turystyczne, "Folia Turistica", 35, s. 83-114
 • Kołodziejczyk K., 2016, Jak to się robi w Republice Czeskiej? Trzy przykłady restauracji i turystycznego wykorzystania zabytkowych obiektów rezydencjonalnych, "Turystyka Kulturowa" (www.turystykakulturowa.org), nr 2/2016 (marzec-kwiecień 2016), s. 6-45
 • Kultura České Republiky v číslech. Vybrané údaje ze statistických šetření, 2015, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha
 • Laskowska J., 1996, Nowe tendencje w muzealnictwie, "Konteksty: Polska Sztuka Ludowa", t. 50, z. 1-2, s. 66-75
 • Lyko A., b.r.w., Oddělení živé přirody Jesenicka aneb expozice fauny a flóry Jesenicka, [w:] Vodní tvrz Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka w Jeseníku, Jeseník, s. 13-14
 • Mazurski K. R., 2000, Miłość i dramaty królewny Marianny, Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK "Sudety", Wrocław
 • Město na louce, b.r.w., http://muzeumdc.cz/article/mesto-na-louce/12/5/0 [31.05.2016]
 • Minoristký klášter, b.r.w., www.muzeumznojmo.cz/Minoristký-klášter [31.05.2016]
 • Model města, b.r.w., http://mmghranice.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=112259&id_obce=12112 [31.05.2016]
 • Moravská brána, Oderské vrchy. Turistická mapa 1:50 000, 2010, SHOCart, Vizovice
 • Muzejní expozice na děčínském zámku, b.r.w., http://muzeumdc.cz/articlesection/stale-expozice-na-zamku/9/0/0 [31.05.2016]
 • Muzeum, b.r.w., www.staremesto.info/turisticke-informacni-centrum/turisticke-informace/muzeum/ [31.05.2016]
 • Muzeum a galeria Hranice, b.r.w., http://mmghranice.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=67027&lng=0&menu= [31.05.2016]
 • Muzeum Broumovska. Benedintinské opatství sv. Václava, b.r.w., Město Broumov, Broumov (materiały promocyjne Muzeum Broumovska)
 • Muzeum Broumovska: stálá expozice, b.r.w., http://muzeum.broumovsko.cz/index.php?lang=cz [31.05.2016]
 • Muzeum města Police nad Metují, b.r.w., http://rmn.wz.cz/Muzeum-mesta-Police-nad-Metuji.html [31.05.2016]
 • Muzeum Vidnavska, b.r.w., www.jeseniky.net/muzeum-vidnava [31.05.2016]
 • Návštěvnost muzeí a galerií w krajích ČR w roce 2010, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha
 • Návštěvnost muzeí a galerií w krajích ČR w roce 2011, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha
 • Návštěvnost muzeí a galerií w krajích ČR w roce 2012, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha
 • Návštěvnost muzeí a galerií w krajích ČR w roce 2013, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha
 • Návštěvnost muzeí a galerií w krajích ČR w roce 2014, b.r.w., Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha
 • Nebeský R., 2003, Morawy Południowe. Na winnych ścieżkach, Wydawnictwo Bezdroża, Kraków
 • Neubauerová M., b.r.w., Oddělení historie VMJ v Jeseníku a jeho nejvýznamnější sbírky, [w:] Vodní tvrz Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka w Jeseníku, Jeseník, s. 7-9
 • Otruba I., Ptáček J., Švorc L., 2007, 101 našich nejkrásnějších zahrad a parků, Nakladatelství Pavel Dobrovský - BETA, Praha
 • Pevnost Josefov, b.r.w., www.josefov.com [20.06.2016]
 • Podkrkonoší. Turistická mapa 1:50 000, 2006, SHOCart, Vizovice
 • Podyjí a Vranovská přehrada. Soubor turistických map 1:50 000, 2007, TRASA - obchodní společnost Klubu českých turistů, Praha
 • Pravěcí zemědělci, b.r.w., www.muzeumznojmo.cz/Expozice/Pravěcí-zemědělci [31.05.2016]
 • Region bez hranic. Města a obce Českosaského Švýcarska, b.r.w., Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem
 • Stálé expozice lapidária, b.r.w., www.muzeumvalassko.cz/objekty/lapidarium-trojice/stale-expozice/ [31.05.2016]
 • Stálé expozice Valašské Meziříčí, b.r.w., www.muzeumvalassko.cz/objekty/zamek-kinskych/stale-expozice/ [31.05.2016]
 • Stálé expozice Vsetín, b.r.w., www.muzeumvalassko.cz/objekty/zamek-vsetin/stale-expozice/ [31.05.2016]
 • Statistics on culture 2014: Basic statistical data about the activities of cultural facilities in the Czech Republic, 2015, red. Radová J., Richtr J., National Information and Consulting Centre for Culture, Centre for Culture Information and Statistics, Praha
 • Synagoga, b.r.w., http://mmghranice.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=42006&lng=0&menu= [31.05.2016]
 • The Results of the Account of the Culture of the Czech Republic for 2010, 2012, Czech Statistical Office, National Information and Consulting Centre for Culture, Centre for Culture Information and Statistics, Praha
 • Tinzová B., 1999, Vincenz Priessnitz i uzdrowisko Gräfenberk, Vlastivědné muzeum Jesenicka w Jeseníku, Jeseník (przewodnik po wystawie w Muzeum V. Priessnitza)
 • Umění baroka, b.r.w., http://muzeumdc.cz/article/umeni-baroka/25/1/0 [31.05.2016]
 • Vlastivědné muzeum Jesenicka, b.r.w., www.muzeum.jesenik.net/ [31.05.2016]
 • Vystoupil J., Šauer M., 2012, Geography of tourism of the Czech Republic, [w:] J. Wyrzykowski, K. Widawski (red.), Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries, Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław, Wrocław, s. 103-139
 • Vývoj lodní dopravy na Labi, b.r.w., http://muzeumdc.cz/article/vyvoj-lodni-dopravy-na-labi/7/5/0 [31.05.2016]
 • Wacięga S., 2016, Współczesne inspiracje muzeologiczne - relacja z pierwszej szkoły letniej w Czechach, http://muzeoblog.org/2016/09/06/inspiracje2016/ [18.12.2017]
 • Z historie muzea, b.r.w., www.muzeumbilavoda.cz/o-nas/z-historie-muzea/ [31.05.2016]
 • Základní statistické údaje o kultuře v České Republice 2014: I. díl - kulturní dědictví: muzea, galerie a památkové obiekty, 2015, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Centrum informací a statistik kultury, Praha
 • Zámecká zbrojnice, b.r.w., http://muzeumdc.cz/article/muzejni-expozice-na-zamku/24/1/0 [31.05.2016]
 • Zámek Kinských Valašské Meziříčí, b.r.w., www.muzeumvalassko.cz/objekty/zamek-kinskych/ [31.05.2016]
 • Zámek v proměnách doby, b.r.w., http://muzeumdc.cz/article/zamek-v-promenach-doby/26/1/0 [31.05.2016]
 • Zámek Vsetín, b.r.w, www.muzeumvalassko.cz/objekty/zamek-vsetin/ [31.05.2016]
 • Zlínsko, Hostýnské a Vizovické vrchy. Turistická mapa 1:50 000, 2013, SHOCart, Vizovice
 • Znojemský hrad, b.r.w., www.muzeumznojmo.cz/Expozice/Znojemský-hrad [31.05.2016]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514754

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.