PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4 | 76--95
Tytuł artykułu

Autonomous Vehicles as a Challenge for the Transport Policy of the European Union

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Pojazdy autonomiczne jako wyzwanie dla polityki transportowej Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł odnosi się do zjawiska obecności pojazdów autonomicznych w polityce transportowej Unii Europejskiej. Ich wykorzystanie w praktyce oznacza potrzebę wdrożenia nowych rozwiązań zarówno w sferze technologii, prawa, ekonomii oraz polityki. Unia Europejska podejmuje różnorodne działania, aby przygotować państwa członkowskie do autonomicznej rewolucji. Celem artykułu jest zarówno konceptualizacja podstawowych problemów, które mogą być przedmiotem badań w zakresie tematyki pojazdów autonomicznych, jak również analiza stanowiska i strategii Unii Europejskiej wobec transportu autonomicznego. W artykule wykorzystano metodę decyzyjną. Wśród ustaleń badawczych należy wskazać, iż UE - jako organizacja międzynarodowa - jest otwarta i przygotowana, aby skutecznie stawić czoła wyzwaniom związanym z wdrażaniem transportu autonomicznego. Podejmuje ona efektywne działania, aby koordynować aplikację nowych rozwiązań na poziomie narodowym (w państwach członkowskich) oraz na poziomie ponadnarodowym. W ten sposób sektor transportowy ma szansę na dynamiczny rozwój i utrzymanie swojej znaczącej pozycji jako kluczowego działu gospodarki Unii Europejskiej. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu stanowi conditio sine qua non przyszłości tego sektora.(abstrakt oryginalny)
EN
The article refers to the phenomenon of autonomous vehicles in the transport policy of the European Union. Their use in practice results in the need to implement new solutions in the fields of technology, law, economics and politics. The European Union is taking various steps to prepare the Member States for an autonomous revolution. The aim of the article is to conceptualise the basic problems that can be investigated in the subject matter of autonomous vehicles as well as to analyse the position and strategy of the European Union towards autonomous transport. The article uses the decision method. Among the research findings, it should be pointed out that the EU as an international organisation is open and prepared to address the challenges posed by the implementation of autonomous transport. It takes effective action to coordinate the application of new solutions at the national level (in the Member States) as well as at the transnational level. In this way, the transport sector has the chance to dynamically develop and maintain its prominent position as a key sector of the EU economy. The implementation of innovative transport solutions is a conditio sine qua non for the future of this sector.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
76--95
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • BONACCIO Silvia, DALAL S. Reeshad (2006), Advice taking and decision-making: An integrative literature review, and implications for the organizational sciences, "Organizational Behavior and Human Decision Processes", Vol. 101.
 • BOTTOU Léon (2014), From machine learning to machine reasoning, Machine Learning (94).
 • BURNEWICZ Jan, BĄK Monika (2013) Inter-ubran road freight, w: Matthias Finger, Torben Holvad (red.), Regulating transport in Europe, Oxford.
 • CHODUBSKI Andrzej (2004), Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk.
 • CHMAJ Marek, ŻMIGRODZKI Marek (1996), Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin.
 • DIRECTIVE 2004/54/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on minimum safety requirements for tunnels in the Trans-European Road Network O.J. L 167, 30.04.2004.
 • EUROPEAN COMMISION (2011), White Paper: Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system, COM (2011) 144.
 • EUROPEAN COMMISION (2015), Decision: Setting up the High Level Group on the Competitiveness and Sustainable Growth of the Automotive Industry in the European Union (GEAR 2030), C (2015) 6943 z 19.10.2015.
 • EUROPEAN COMMISION (2016), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: 5G For Europe - An Action Plan, COM (2016) 588.
 • EUROPEAN COMMISION (2016a), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A European agenda for the collaborative economy, COM (2016) 356.
 • EUROPEAN COMMISION (2016b), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Online Platforms and the Digital Single Market Opportunities and Challenges for Europe, COM (2016) 288.
 • EUROPEAN COMMISION (2017), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: EUROPE ON THE MOVE. An agenda for a socially fair transition towards clean, competitive and connected mobility for all, COM (2017) 283.
 • EUROPEAN COMMISION (2017a), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: On the Mid-Term Review on the implementation of the Digital Single Market Strategy. A Connected Digital Single Market for All, COM (2017) 228.
 • EUROBAROMETR (2017), Postawy obywateli w odniesieniu do wpływu cyfryzacji i automatyzacji na nasze życie codzienne, (badanie - marzec 2017 r.).
 • EUROSTAT (2014), Rachunki narodowe (dane z 2014r.), NACE H: Transport i składowanie.
 • EUROSTAT (2016), Badanie sondażowe dotyczące siły roboczej (dane z 2016 r.),
 • NACE H: Transport i składowanie. FINGER Matthias, HOLVAD Torben (2013), Setting the scene: background and overview of regulatory reform in the transport sector, w: Matthias Finger, Torben Holvad (red.), Regulating transport in Europe, Oxford.
 • GAWLIKOWSKA-FYK Aleksandra (2017), Samochody elektryczne w Niemczech - jazda pod prąd, "Biuletyn PISM", nr 105 (1547).
 • GEAR (2017), The Report of the High Level Group on the Competitiveness and Sustainable Growth of the Automotive Industry in the European Union, https:// ec.europa.eu/growth/content/high-level-group-gear-2030-report-on-automotivecompetitiveness- and-sustainability_fr (02.01.2018)
 • GIRSHICK Ross, DONAHUE Jeff, DARRELL Trevor, MALIK Jitendra (2014), Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation, In Proc. Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.
 • GRZYWACZ Waldemar (2006), Podstawy teoretyczne polityki transportowej, w: Polityka transportowa, Waldemar Grzywacz, Krystyna Wojewódzka-Król, Włodzimierz Rydzkowski (red.), Polityka transportowa, Gdańsk.
 • HIX Simon (2013), The EU as a new political system, w: Daniele Caramani (red.), Comparative Politics, Oxford. HUEZ Jean-Marc, JANYROSKOVA Henrieta,
 • RABINOVICI Itai (2012), Transport, "Journal of European and Competition Law& Practice", Vol. 3, No. 2.
 • IPSOS - BCG (2017), Les attentes des Européens en matière de mobilité, http://www. ipsos.fr/decrypter-societe/2017-04-26-lundi-au-vendredi-europeens-passent-enmoyenne- 9h35-se-deplacer, (30.10.2017).
 • LECUN Yann, BENGIO Yoshua, HINTON Geoffrey (2015), Deep learning, Nature (521).
 • MARTINO Joseph P. (1983), Technological Forecasting for Decision Making, New York.
 • MARYL Krzysztof (2010), Polityka transportowa, w: Monika Poboży (red.), Polityki sektorowe Unii Europejskiej, Warszawa.
 • MINTZBERG Henry (1994), The Rise and Fall of Strategic Planning, New York.
 • MNIH Volodymyr et al. (2015), Human-level control through deep reinforcement learning, Nature (518).
 • NHTSA (2018), The Road to Full Automation, https://www.nhtsa.gov/technology-innovation/ automated-vehicles-safety
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514758

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.