PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 7, cz. 3 Firmy rodzinne - zarządzanie, rozwój, przedsiębiorczość | 85--97
Tytuł artykułu

Status prawny rodzinnych gospodarstw rolnych oraz ich znaczenie w rozwoju rolnictwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal Status of Family Farms and Their Importance for Agricultural Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie przedstawi wybrane aspekty odnoszące się do rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych oraz określi ich charakter, głównie na podstawie analizy art. 23 Konstytucji RP. Rozważania o statusie prawnym rodzinnych gospodarstw rolnych uzupełniono o wybrane orzecznictwo, zwracając uwagę na rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Jako podstawową metodę badawczą zastosowano metodę analityczną. Zakres niniejszych badań obejmuje problematykę statusu prawnego gospodarstw rodzinnych oraz ich znaczenie w rozwoju rolnictwa. W tym celu analizie poddano akty prawne, dorobek literatury oraz orzecznictwo. (fragment tekstu)
EN
In Polish legislation, the concept of a family farm operates on the basis of constitutional regulations, however, this provision does not define nor, however, indicate any criteria allowing to distinguish family farms from all agricultural holdings. Doubts that arise in this context have often been the subject of decisions made by the Constitutional Tribunal or the Supreme Court. The recognition of family farms as a constitutional basis for the functioning of the agricultural system in Poland is connected with the historical development of agriculture. The social aspect of the solution adopted also plays an important role. Undoubtedly, the legal standard set by the legislator determined the directions of development and influenced the specificity of agricultural holdings in Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Banaszak B. (2012), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Budzinowski R. (1985), Rodzinny charakter indywidualnego gospodarstwa rolnego. Zagadnienia prawne, "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny", z. 4, Wydział Prawa i Administracji UAM, ss. 167-174.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. Tablice część 1 (2017), GUS, Departament Rolnictwa, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, [online], https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/charakterystyka-gospodarstw-rolnych-w-2016-r-,5,5.html, dostęp: 30.01.2018 r.
 • Garlicki L. (2005), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, tom IV, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Górecki J. (2011), Przyszłość gospodarstw rodzinnych w Polsce i Unii Europejskiej [w:] Gospodarstwa rodzinne a podstawa europejskiego rolnictwa w odniesieniu do PROW 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, SGGW, Warszawa.
 • GUS (2017) ,Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r., Departament Rolnictwa, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Warszawa, [online], https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5507/5/5/1/charakterystyka_gospodarstw_rolnych_2016.pdf, dostęp: 30.01.2017 r.
 • Jeżyńska B. (2014), Współczesne funkcje gospodarstw rodzinnych. Zagadnienia prawne, Opinie i Ekspertyzy OE-214, Kancelaria Senatu, Warszawa.
 • Kapusta F. (2013), Geneza i rola gospodarstw rodzinnych w rolnictwie polskim, "Ekonomia/Economics" 2(23), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Kowalewska E. (2017), Organic farming In Poland - the legal Framework and methods of financial aid [w:] M. Burzec, P. Smoleń, Essential problems with taxation of agriculture, Wydawnictwo KUL, Lublin, ss. 383-397.
 • Kowalski W. (1996), Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych, PAN, Warszawa.
 • Kurowska T. (2010), Ochrona gospodarstwa rodzinnego - wnioski de lege lata i de lege ferenda, "Studia Iuridica Agraria", tom VIII, ss. 14-29.
 • Lichorowicz A. (2001), Konstytucyjne podstawy ustroju rolnego Rzeczypospolitej w świetle artykułu 23 Konstytucji [w:] M. Wyrzykowski (red.), Konstytucyjne podstawy systemu prawa, Warszawa, ss. 118-120.
 • Maass Wolfenson K.D. (2013), Coping with the food and agriculture challenge: smallholders' agenda, Natural Resources Management and Environment Department FAO of the United Nations, Rzym, [online] http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/Coping_with_food_and_agriculture_challenge__Smallholder_s_agenda_Final.pdf, dostęp: 30.01.2018 r.
 • Rakowski S. (1971), Podział z mocy prawa gospodarstwa rolnego małżonków, "Nowe Prawo", nr 1, s. 79.
 • Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne, jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa.
 • Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2016 r. (2017), GUS, Departament Rolnictwa, Warszawa, [online], https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5507/8/11/1/uzytkowanie_gruntow_i_powierzchnia_zasiewow_w_2016_r.pdf, dostęp: 30.01.2017 r.
 • Wach K. (2017), Exploring the Role of Ownership in International Entrepreneurship: How does Ownership Affect Internationalisation of Polish Firms?, "Entrepreneurial Business and Economics Review", nr 5(4), ss. 205-224.
 • Winczorek P. (2008), Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., K.E. Liber, Warszawa.
 • Winnicka-Popczyk A. (2014), Przedsiębiorczość rodzinna w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Ekonomiczne Problemy Usług, nr 111, ss. 207-217.
 • Winnicka-Popczyk A. (2016), Finansowanie innowacji w polskich firmach rodzinnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Zdziennicki B. (2017), Źródła prawa rolnego [w:] P. Czechowski, Prawo rolne, Wolters Kluwer, Warszawa, ss. 61-64.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514860

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.