PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 7, cz. 3 Firmy rodzinne - zarządzanie, rozwój, przedsiębiorczość | 99--111
Tytuł artykułu

Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania - wkład w edukację w zakresie przedsiębiorczości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Entrepreneurship and Management Competition as a Contribution to Education in the Field of Entrepreneurship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena wkładu projektu Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania w edukację dla przedsiębiorczości (EDP). Do oceny tej wykorzystano badania ankietowe przeprowadzone przez autora wśród uczestników Olimpiady podczas Zawodów I Stopnia, które odbyły się w szkołach 12 grudnia 2017 r. (fragment tekstu)
EN
The article is a contribution to the discussion on contemporary support for entrepreneurship in Poland and its development. The discussion, which is being discussed more and more, concerns mainly activities addressed to starting-up entrepreneurs and students of economic universities. It seems that education in the field of entrepreneurship should be undertaken earlier, i.e. already in the upper-secondary schools, because it is when young people make the decision to start a business. For this purpose, the author has developed the project "Entrepreneurship and Management Competition", which aims to increase economic knowledge among high school students across Poland. In addition to the presentation of the project, the article contains the results of research carried out among project participants, in which the didactic values of the project are positively evaluated. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Andrzejczak A. (2008), (red.) Przedsiębiorczość w edukacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Antoszkiewicz J.D. (2014), Rola doradcy - konsulting w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw przy wprowadzaniu gospodarki polskiej na rynek globalny [w:] R. Borowiecki, A. Jaki, (red.), Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Bratnicki M. (2002), Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Bratnicki M. (2008), Konfiguracyjne ujęcie przedsiębiorczości organizacyjnej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 6(701).
 • Bridge S., O'Neil K., Martin F. (2009), Understanding Enterprise: Entrepreneurship and Small Business, 3rd Edition, Palgrave Macmillan, London.
 • Brixy U., Sternberg R., Stuber H. (2012), The Selectiveness of the Entrepreneurial Process, "Journal of Small Business Management", Vol. 50(1), ss. 105-131.
 • Brzeziński A. (2016), Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania PCz, Częstochowa.
 • Brzeziński A. (2017), Wiedza ekonomiczna. Testy i zadania, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania PCz, Częstochowa.
 • Daszkiewicz N. (2014), Education as a Stimulating Factor for Entrepreneurship Education, "Horyzonty Wychowania" Vol. 13.
 • Godlewska-Majkowska H. (red.) (2009), Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę, Szkołą Główna Handlowa, Warszawa.
 • Klimek J., Laszuk M., Antoszkiewicz D.H., Antoszkiewicz J. (2017), Organizacja wprowadzenia konsultingu do rozwoju firm rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVIII, z.6, cz. 3, Firmy rodzinne - rozwój teorii i praktyki zarządzania, ss. 332-340.
 • Kokocińska M., Nowak H. (red.) (2014), Edukacja w zakresie przedsiębiorczości. Doświadczenia Polski i Hiszpanii, Difin, Warszawa.
 • Kuratko D.F. (2005), The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends, and Challenges, "Entrepreneurshio Theory and Practice", September.
 • Kurczewska A. (2013), Przedsiębiorczość jako proces współoddziaływania sposobności i intencji przedsiębiorczych, PWE, Warszawa.
 • Kurek S., Rachwał T. (2010), The Role of Business Education in the Development of Entrepreneurship in the Member States of the European Union, "Europa XXI" Vol. 19, ss. 127-142.
 • Kurek S., Rachwał T., Szubert M. (2012), Business Competencisies in Polish School Curricula: Opinions of Teacheirs and Social Partners [w:] M. Pilz, S. Berger, R. Canning (red.), Fit for Business. Pre-Vocational Education in European Schools, Springer.
 • Laszuk M. (2015), Proces twórczy przy formułowaniu pierwszego pomysłu na biznes, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom. XVII, zeszyt 1, część II, Zarządzanie - nowe perspektywy. Heurystyczne podejście do innowacji, ss. 77-89.
 • Lemańska-Majdzik A. (2008), Rola osoby przedsiębiorcy w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej [w:] G. Maniak (red.), Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne), Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin, ss. 136-146.
 • Marona B., Głuszczak M. (2014), The Ties that Bind? Real Estate Education in Europe and Regulary Framework in Poland, "The New Educational Reviev" vol. 35, no. 1.
 • Moreno J.J., Wach K. (2014), The Entreprenorial Profile of Students Participating in the Academic Entrepreneurship Course: Pilot Study Results, "Horyzonty Wychowania" vol. 13, nr 26.
 • Musiałkiewicz J. (2015), Zarys przedsiębiorczości. Wydawnictwo Ekonomik, Warszawa.
 • Najda-Janoszka M., Wach K. (2008), Lifelong Learning in the Fields of Tourism in the European Union taking Poland into Special Consideration [w:] M. Bednarczyk (red.), Entrepreneurship in Tourism and Sport Business, Kraków.
 • Niesłuchowski M. (2012), Zarys przedsiębiorczości. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących, Warszawa.
 • Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania, profil Facebook, [online], https://www.facebook.com/IVOPIZ/.
 • Olimpiada Przedsiębiorczości, strona internetowa projektu, [online], http://www.olimpiada.edu.pl/, dostęp: 18.02.2018.
 • OP!Z, strona internetowa Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania, [online], http://www.olimpiada.wz.pcz.pl/, dostęp: 5.02.2018.
 • OWE - Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, strona internetowa projektu, [online], https://owe.pte.pl/, dostęp: 18.02.2018.
 • Piecuch T. (2010), Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa.
 • Rachwał T. (2010), Entrepreneur Education as a Growth Stimulus for Familly Firm (Chapter 9) [w:] A. Surdej, K. Wach (red.), Exploring the Dynamics of Entrepreneurship, Toruń.
 • Rozporządzenie MENiS z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, Dz.U. 2002, nr 13, poz. 125, z późn. zm.
 • Santarelli E., Vivarelli M. (2007), Entrepreneurship and the Process of Firms Entry, Survival and Growth, "Industrial and Corporate Change", Vol. 16(3), ss. 455-488.
 • Stevenson H.H., Jarillo J.C. (1990), A Paradigm of Entrepreneuership: Enrepreneurial Management, "Strategic Management Journal", Vol. 11(4).
 • Wach K. (2013), Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnogospodarczych, "Przedsiębiorczość i Edukacja" nr 9.
 • Wach K. (2014), Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczości pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową, "Horyzonty Wiedzy" Vol. 13, No. 28.
 • Wielki słownik języka polskiego (2007), red. P. Żmigrodzki, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
 • Wilkin J. (2008), Przedsiębiorstwo - rynek - społeczeństwo. Przegląd koncepcji teoretycznych [w:] E. Leś (red.), Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514876

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.