PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 (91) Zarządzanie finansami | 191--203
Tytuł artykułu

O potrzebie modyfikacji koncepcji stopnia dźwigni finansowej w modelu mieszanym

Warianty tytułu
The Need to Modify the Leverage Concept in a Mixed Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Jest nim określenie, dlaczego nie jest możliwe wyznaczenie w modelu mieszanym (MM) DFL, czy istnieje w MM finansowy punkt progu rentowności, czy istnieje w MM związek między mnożnikiem EBIT, czyli relacją między EBIT i EBT a DF, czy istnieje w MM związek między mnożnikiem EBIT a mnożnikiem ROE i ROE, czy istnieje w MM związek między ROE a ROIC, DF i mnożnikiem kapitałowym i czy istnieje potrzeba zmiany nazwy MM. Metodologia badania - Narzędziami badawczymi w ramach MM będą formuły na mnożnik EBIT, DF, mnożnik ROE i mnożnik kapitałowy. Zostanie również zastosowana koncepcja funkcji odwrotnej. W przykładach liczbowych zostaną w nich stablicowane główne funkcje, które zostaną określone formułami analitycznymi i przedstawione ich wykresy. Wynik - W MM nie jest możliwe wyznaczanie DFL. Nie istnieje w MM finansowy punkt progu rentowności dla DF dodatniej. Związek między mnożnikiem EBIT, czyli relacją między EBIT i EBT, a DF został wyznaczony. Wykorzystanie formuły na mnożnik EBIT umożliwiło określenie mnożnika ROE jako funkcji DF z dwoma parametrami, czyli ROIC oraz i. Posłużenie się mnożnikiem kapitałowym (MK) pozwoliło na odliczanie danej stopy wzrostu ROE pod wpływem wzrostu DF i końcowej wielkości ROE. W szczególności zbadano skutki dla przedsiębiorstwa niezadłużonego finansowania kapitału długiem. Rezultaty osiągnięte w ramach MM doprowadziły do wniosku, że nazwa "model mieszany" jest nieprawidłowa i należy zastąpić ją nazwą "model finansowy". Oryginalność/wartość - Wykazanie, że mnożnik EBIT nie jest formułą na DFL w MM. Określenie, w jakim celu można używać mnożnika EBIT. Stwierdzenie, że dla określenia stopy wzrostu ROE pod wpływem zmian DF nie należy stosować mnożnika EBIT, tylko mnożnik kapitałowy. Łatwość, z jaką można określać skutki zmiany zadłużenia dla stopy wzrostu ROE i ROE, w tym decyzji w przedsiębiorstwie niezadłużonym o rozpoczęciu finansowania części kapitału długiem.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - It is the determination of why it is not possible to define in the mixed model (MM) DFL, whether there is a financial break-even point in MM, whether there is a relationship between the EBIT multiplier in the MM, or the relation between EBIT and EBT and DF, whether there is a relationship between the EBIT multiplier and the ROE multiplier and ROE, whether there is a relationship between ROE and ROIC, DF and a capital multiplier in MM, and whether there is a need to change the MM name. Design/methodology/approach - Research tools under MM will include formulas for the EBIT, DF multiplier, ROE multiplier and capital multiplier. The concept of a reverse function will also be used. In numerical examples, the main functions values determination for the accepted range of variability of the independent variable will be carried out with analytical formulas and presented their graphs. Findings - In MM, it is not possible to set DFL. There is no financial break-even point for DF positive in MM. The relationship between the EBIT multiplier, i.e. the relationship between EBIT and EBT, and DF has been determined. Using the formula for the EBIT multiplier allowed to determine the ROE multiplier as a function of DF with two parameters, i.e. ROIC and i. Using the capital multiplier (MK) allowed to deduct a given ROE growth rate due to the increase in DF and the final ROE In particular, effects on the debt-free (unlevered) company starting to finance its capital with debt were determined. The results achieved in the framework of MM led to the conclusion that the name of the mixed model is incorrect and replace it with the name of the financial model. Originality/value - Demonstrating that the EBIT multiplier is not a formula on DFL in MM. Determination the purposes for which the EBIT multiplier can be used. For the ROE growth rate calculation under the influence of DF changes , the EBIT multiplier should not be used, only the capital multiplier. The ease with which the effects of a change in debt can be determined on the ROE growth rates and ROE and, including decisions in an debt-free company about the beginning of financing part of its capital with debt.(original abstract)
Rocznik
Strony
191--203
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Arnold, G. (2002). Corporate Financial Management. Harlow: Prentice Hall.
 • Bednarski, L., Waśniewski, T. (red) (1996). Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. T. 1. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 • Berent, T. (2013). Ogólna teoria dźwigni finansowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Berent, T. (2012). DFL as a Biased Estimator of Financial Risk. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 690. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 51.
 • Berent, T. (2010). Financial Risk Revisited - Theory, Definitions and Determinants. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 99.
 • Berent, T. (2008). Dźwignia finansowa i jej składowe: nowa koncepcja metodologiczna. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 46 (102).
 • Brigham, E.F., Houston, J.E. (2005). Podstawy zarządzania finansami. T. 2. Warszawa: PWE.
 • Dudycz, T. (2011). Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wrocław: Indygo Zahir Media.
 • Duliniec, A. (2001). Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jerzemowska, M. (1999). Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mielcarek, J. (2014). Model rachunkowości zarządczej i model mieszany a poziom dźwigni finansowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 371-386.
 • Mielcarek, J. (2017). Rekonstrukcja koncepcji DFL M.H. Millera z wykładu noblowskiego i paradoksu dźwigniowego T. Berenta. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (85), 105-118.
 • Rutkowski, A. (2007). Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514894

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.