PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 7, cz. 3 Firmy rodzinne - zarządzanie, rozwój, przedsiębiorczość | 145--156
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność firm rodzinnych notowanych na GPW w Warszawie na przykładzie spółek zakwalifikowanych do indeksu RESPECT

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Corporate Social Responsibility of Family Firms Listed on the Warsaw Stock Exchange on the Example of Companies Qualified for the RESPECT Index
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnie uwzględniają w swoich działaniach aspekty społeczne i ekologiczne, starając się w zrównoważony sposób spełniać oczekiwania różnorodnych interesariuszy. Koncepcja takiego sposobu działania ma swoich zwolenników i przeciwników. Przeciwnicy sugerują, iż przedsiębiorstwo powinno przede wszystkim realizować oczekiwania swoich właścicieli, dążąc do maksymalizacji wartości. Zwolennicy koncepcji działalności społecznie odpowiedzialnej uważają, iż poprzez angażowanie się w takie działania przedsiębiorstwo osiąga różnorodne korzyści, które w długim terminie przyczyniają się do maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa, przez co w harmonijny sposób można pogodzić oczekiwania akcjonariuszy i interesariuszy. Badania dotyczące zakresu zaangażowania firm rodzinnych w działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu nie przynoszą jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy stopień zaangażowania firm rodzinnych w tego typu działania jest inny niż pozostałych przedsiębiorstw. Celem opracowania jest analiza obecności firm rodzinnych w indeksie RESPECT, który został stworzony przez GPW w Warszawie i grupuje spółki oceniane jako społecznie odpowiedzialne. W artykule przedyskutowano potencjalne konsekwencje zaangażowania firmy w działalność społecznie odpowiedzialną oraz dokonano analizy działań w zakresie CSR dokonywanych przez firmy rodzinne będące w indeksie RESPECT. (fragment tekstu)
EN
Social Responsible firms try to meet the expectations of diverse stakeholders in a balanced way. Such companies in their activities take into account social and ecological aspects. The concept of such a way of acting has its supporters and opponents. Opponents suggest that the company should first and foremost meet the expectations of its owners, striving to maximize value. Proponents of the concept of CSR activities believe that by engaging in such activities, the company achieves various benefits that in the long term contribute to maximizing the value of the company. Research on the scope of involvement of family businesses in activities related to corporate social responsibility does not give a clear answer to the question whether the level of involvement of family enterprises in this type of activities is different than other enterprises. The aim of the study is to analyze the presence of family businesses in the RESPECT index, which was created by the Warsaw Stock Exchange. The index groups companies rated as socially responsible. The article discusses the potential consequence of the company's involvement in socially responsible activities and analyzes the CSR activities carried out by family companies in the RESPECT index. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Bartkowiak G. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa.
 • Berrone P., Cruz C., Gomez-Mejia L.R. (2012), Socioemotional wealth in family firms: Theoretical dimensions, assessment approaches, and agenda for future research, "Family Business Review", 25(3), ss. 258-279.
 • Damodaran A. (2017), Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, One Press, Gliwice.
 • European SRI Study (2016), EUROSIF, http://www.eurosif.org/wp-ontent/uploads/2016/11/SRIstudy-2016-HR.pdf., dostęp: 15.01.2018.
 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, http://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf, dostęp: 18.01.2018.
 • Marcinkowska M. (2010), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ich wyniki ekonomiczne - aspekty teoretyczne, "Przegląd Organizacji", 10, ss. 7-11.
 • Marcinkowska M. (2011), Tworzenie wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 37, ss. 855-870.
 • Perz P. (2017), Wybrane problemy sukcesji w firmach rodzinnych będących w publicznym obrocie, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVIII, z.9, cz. 3, ss.187-196.
 • Rudnicka A. (2012), CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Wolska M., Czerwonka M. (2013), Społecznie odpowiedzialne inwestowanie - analiza rentowności funduszy SRI w Polsce, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyt Naukowy 126, ss. 9-22.
 • www.forte.com.pl, dostęp: 10.02.2018.
 • www.intercars.com.pl, dostęp: 10.02.2018.
 • www.odpowiedzialni.gpw.pl, dostęp: 20.01.2018.
 • www.rawlplug.com.pl, dostęp: 10.02.2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514924

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.