PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 78 nr 1 Sustainable Finance in a Changing Macroeconomic and Microeconomic Environment | 69--84
Tytuł artykułu

A New Approach to Measuring the Development of Micro and Small Enterprises that Use Loan Funds: Financial and Non-financial Aspects

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article describes preliminary assumptions concerning a new approach to measuring the development of micro and small enterprises that use loan funds. The subject matter is presented in a broader context of issues related to the access of companies to capital, which is a structural factor determining the development of enterprises. The author considers the role of loan funds as a strategy of raising capital for the development of micro and small enterprises. The article describes a new approach to measuring the development of micro and small companies that use loan funds, which focuses on the specific character of micro and small companies and the activity of loan funds.(original abstract)
Celem artykułu jest zaprezentowanie wstępnych założeń dotyczących nowego podejścia do pomiaru rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw wykorzystujących fundusze pożyczkowe. Tematyka badania rozwoju firm przedstawiona została w szerszym kontekście problematyki dostępu firm do kapitału stanowiącego czynnik strukturalny warunkujący rozwój przedsiębiorstw. Autor zadaje także pytanie czy fundusze pożyczkowe mogą odgrywać istotną rolę w strategiach pozyskiwania przez mikro i małe firmy kapitału na finansowanie rozwoju. Ważnym elementem artykułu jest kwestia pomiaru rozwoju mikro i małych korzystających z usług funduszy pożyczkowych, która została ujęta w propozycję założeń nowego podejścia pomiarowego uwzględniającego zarówno specyfikę funkcjonowania mikro i małych firm, jak i działalność funduszy pożyczkowych.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • University of Szczecin
Bibliografia
 • Ackoff R.L., 1986, Management in Small Doses, New York: John Willey & Sons.
 • Alińska A., 2008, Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Bartkowiak B., 2009, Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa: CeDeWu.pl.
 • Bendig M., Unteberg M., Sarpong B., Overview of the Microcredit Sector in the European Union, European Microfinance Network, Overview 2012-2013, Brussel.
 • Bławat F., 2004, Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Gdańsk: Scientific Publishing Group.
 • Czekaj J., Dresler D., 2002, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Warszawa: WN PWN.
 • Czemiel-Grzybowska W., 2013, Rola pomocy publicznej w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa: WN PWN.
 • Hirschman A.Q., 1962, Economic Development, Research and Development, Policy Making: Some Converging Views, Behavioral Science, 7, 211-222.
 • Hirschman A.Q., 1995, Lojalność, krytyka, rozstanie, Kraków: Znak.
 • Horodecka A., 2011, Problem definiowania dobrobytu i wartości ekonomii i jego znaczenie dla polityki gospodarczej, in: Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Hryniewicka M., 2014, Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2(45), 41-80.
 • http://poig.parp.gov.pl/index/index/2388 [access: 19.03.2016].
 • http://warp.org.pl/innova-pozyczka-od-2-5/ [access: 19.03.2016].
 • IBGR 2012, Raport: Biznes i ryzyko na rynku bankowości dla mikroprzedsiębiorstw w perspektywie pięcioletniej, Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • IBGR-ZBB, 2012, Rola banków w procesach absorpcji środków unijnych w Polsce - ocena, perspektywy i rekomendacje na lata 2014-2020, Warszawa - Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Związek Banków Polskich.
 • Kieżun W., 2012, Patologia transformacji, Warszawa: Poltex.
 • Kożuch B., 2007, Nauka o organizacji, Warszawa: CeDeWu.
 • Kubera M., 2010, Teoria organizacji i przedsiębiorstwa, Biuletyn POU, 5(39).
 • Kubiak J., 2005, Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstw, Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
 • Lange O., 1962, Całość i rozwój w świetle cybernetyki, Warszawa: PWN.
 • Matejun M., 2015, Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - podejście strategiczne, Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej.
 • Matusiak K.B., Mażewska M., 2011, Budowa skutecznego otoczenia innowacyjnego biznesu, Warszawa: PARP.
 • Mikosik S., 1993, Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, Warszawa: WN PWN.
 • Myers S.C., Majluf N.S., 1984, Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, Journal of Financial Economics, 13(2), 187-221.
 • Naisbit J., Aburdene P., 1990, Megatrands 2000. Ten new directions for the 1990's., New York: William Marrow and Co.
 • O'Farrell P., Hitchens D., 1988, Alternative Theories of Small-Firm Growth: a Critical Review, Environment and Planning, 2, 1365-1383.
 • Plous S., 1993, The Psychology of Judgment and Decision Making, New York: McGraw-Hill.
 • Pluskota W., 2009, Instytucje mikropożyczkowe europejskiej sieci mikrokredytowania jako element finansowania działalności gospodarczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 540, Ekonomiczne Problemy Usług, 34, 98-104.
 • Skov N.A., 1991, Zarządzanie finansami firmy, Warszawa: Placet.
 • Skowronek-Mielczarek A., 2005, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Warszawa: C.H. Beck.
 • Stiglitz J.E., 2004, Informacja, zmiana paradygmatu w ekonomii, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Szulczewski G., 2015, Bankowy darwinizm, Gazeta Bankowa, 5.
 • Świadek A., 2011, Regionalne systemy innowacji w Polsce, Warszawa: Difin.
 • Targalski J., 2003, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Warszawa: C.H. Beck.
 • Woźniak M., 2008, Sprawiedliwe nierówności a aksjologia ładu instytucjonalnego, Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 11(1), 233-248.
 • www.jeremie.com.pl [access: 25.11.2015].
 • www.wsparciewstarcie.bgk.pl [access: 23.11.2015].
 • Zadora H., 2013, Warunki przetrwania małego przedsiębiorstwa w cyklu koniunkturalnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 752, Ekonomiczne Problemy Usług, 102, 187-195.
 • Zawistowski J. (ed.), 2013, Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności w okresie 2014-2020. Raport końcowy, Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514942

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.