PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 (91) Zarządzanie finansami | 365--379
Tytuł artykułu

Związek pomiędzy ryzykiem a efektywnością na polskim rynku funduszy inwestycyjnych akcji według miar z grupy EMC

Warianty tytułu
The Relationship Between Risk and Efficiency on the Polish Investment Fund Market According to Measures from the EMC Group
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem pracy jest zbadanie związku między klasycznymi miarami efektywności a ryzykiem funduszy określonym przez alternatywne wskaźniki niepewności, jakimi są beta oraz odchylenie standardowe osiąganych stóp zwrotu. Metodologia badania - Badanie to oparto na narzędziach wielowymiarowej analizy porównawczej, zestawiając wyniki klasyfikacji funduszy według ryzyka (beta i odchylenie standardowe) oraz efektywności (miary z grupy EMC) i badając zgodność obu podziałów. Wynik - Pokazano, że grupy funduszy podobnych pod względem ryzyka oraz efektywności są grupami jednorodnymi oraz fundusze o podobnym poziomie ryzyka w różnych okresach badawczych osiągały podobne poziomy rentowności Oryginalność/wartość - Podejście do problemu, wiążące hierarchiczne procedury aglomeracyjne z oceną efektywności i badaniem związku ryzyko-efektywność, jest rzadko wykorzystywane w tego typu badaniach.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The aim of the article is to examine the relationship between classic measures of effectiveness and the risk of funds, determined by alternative uncertainty indicators such as beta and standard deviation of rates of return. Design/methodology/approach - The study was based on the tools of multidimensional comparative analysis, comparing the results of risk classification (beta and standard deviation) and efficiency (measures from the EMC group) and examining the compatibility of both divisions. Findings - It was shown that groups of funds which are similar in terms of risk and efficiency are homogeneous groups and funds with a similar risk level in different research periods reached similar levels of profitability. Originality/value - Approach to the problem, binding hierarchical agglomeration procedures with the assessment of effectiveness and the study of the risk-effectiveness relationship is rarely used in this type of research. (original abstract)
Rocznik
Strony
365--379
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Fama, E.F. (1972). Components of Investment Performance. Journal of Finance, 3, 551-567.
 • Friend, I., Blume, M. (1970). Measurement of Portfolio Performance under Uncertainty. American Economic Review, 4, 561-575.
 • Green, P.E., Rao, V.R. (1969). A Note of Proximity Measures and Cluster Analysis. Journal of Marketing Research, 6, 359-364.
 • Homa, M., Mościbrodzka, M. (2015) Application of multifactorial market-timing models to assess risk and effectiveness of equity-linked insurance funds in Poland. Statistics in Transition, 16, 279-292.
 • Homa, M., Mościbrodzka, M. (2016a). Application of diagram methods and hierarchical agglomerative procedures to assess the risk of investment funds on the Warsaw Stock Exchange. Nauki o Finansach, 4 (29), 21-34.
 • Homa, M., Mościbrodzka, M. (2016b). Dynamiczne wersje hybrydowych modeli market timing oraz weryfikacja ich przydatności w ocenie ryzyka i efektywności funduszy inwestycyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (79), 73-85.
 • Israelsen, C.L. (2005). A refinement to the Sharpe ratio and information ratio. Journal of Asset Management, 5, 423-427.
 • Jensen, M.C. (1968). The Performance of Mutual Funds in Period 1945-1964. Journal of Finance, 5, 389-416.
 • Karpio, A., Żebrowska-Suchodolska, D. (2015). Badanie stabilności wyników funduszy inwestycyjnych przy użyciu miar efektywności opartych na współczynniku Sharpe'a. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 862. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 221-231.
 • Kaufman, L., Rousseeuw, P.J. (1990) Finding Groups in Data: an Introduction to Cluster Analysis. New York: Wiley.
 • Klemkosky, R.C. (1973). The Bias in Composite Performance Measures. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 3, 505-514.
 • Lintner, J. (1965). The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets. Review of Economics and Statistics, 1 (47), 13-37.
 • Markowitz, H.M. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance, 1 (7), 77-91.
 • Milligan, G.W., Cooper, M.C. (1985). An examination of procedures for determining the number of clusters in a data set. Psychometrica, 2, 159-179.
 • Mossin, J. (1969). Security Pricing and Investment Criteria in Competitive Markets. American Economic Review, 5 (59), 749-756.
 • Panek, T., Zwierzchowski, J. (2013). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Rand, W.M. (1971). Objective Criteria for the Evaluation of Clustering Methods. Journal of the American Statistical Association, 66, 846-850.
 • Rousseeuw, P.J. (1987). Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. Journal of Computational and Applied Mathematics, 20, 53-65.
 • Sharpe, W.F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. Journal of Finance, 19, 425-442.
 • Sharpe, W.F. (1966). Mutual Fund Performance. Journal of Business, 39, 119-138.
 • Treynor, J.L. (1965). How to Rate Management of Investment Funds. Harvard Business Review, 1.
 • Treynor, J.L., Black, F. (1973). How to Use Security Analysis to Improve Portfolio Selection. Journal of Business, 46, 66-85.
 • Walesiak, M., Gatnar, E. (red.) (2012). Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ward, J.H. (1963). Hierarchical Grouping of Optimize an Objective Function. Journal of the American Statistical Association, 58, 236-244.
 • Wishart, D. (1969). An Algorithm for Hierarchical Classification. Biometrics, 1 (22), 165-170.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514980

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.