PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 7, cz. 3 Firmy rodzinne - zarządzanie, rozwój, przedsiębiorczość | 205--221
Tytuł artykułu

Zarządzanie zyskiem w przedsiębiorstwach rodzinnych - podstawowe modele i refleksja empiryczna

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Earnings Management in the Family Business - Basic Models and Empirical Reflection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym celem artykułu jest wyeksponowanie roli i znaczenia intencjonalnych korekt zysku netto w ocenie skali i kierunków działań z zakresu zarządzania zyskiem w przemysłowych publicznych spółkach rodzinnych1. Przyjęta optyka badawcza nakierowana została na realizację dwóch celów szczegółowych. Pierwszym z nich jest dokonanie analizy porównawczej poziomu zjawiska zarządzania wynikiem finansowym netto w giełdowych przedsiębiorstwach rodzinnych prowadzących działalność wytwórczą oraz podmiotach nierodzinnych, niewypełniających kryterium family business, operujących w sektorze industrialnym. Można bowiem przypuszczać, że spółki rodzinne wyróżniające się od pozostałych ze względu na własność, ład korporacyjny, sposób wynagradzania, charakter sieci powiązań, przywództwo, styl zarządzania itd. cechować będą inne motywy i okoliczności skłaniające do intencjonalnego kreowania pożądanego obrazu sytuacji finansowej jednostki. Drugim celem szczegółowym w niniejszym opracowaniu jest analiza stopnia dopasowania poszczególnych modeli służących do wyodrębniania operacyjnych i intencjonalnych różnic memoriałowych do danych empirycznych. Pozwoli ona na uzyskanie odpowiedzi na pytanie, który z trzech rozpatrywanych modeli regresyjnych charakteryzuje się najwyższą wartością prognostyczną z perspektywy badanej zbiorowości. (fragment tekstu)
EN
The main goal of the article is to expose the role of discretionary accruals in the assessment of the scale and directions of earnings management in industrial family companies. The adopted research optics were directed to the implementation of two specific objectives. The first of these is the comparative analysis of the level of the earnings management phenomenon in listed family enterprises conducting manufacturing activity and non-family entities that do not fulfill the family business criterion operating in the industrial sector. The second specific objective in this study is to analyze the degree the goodnessof-fit of individual models used to extract operational and intentional accruals differences. Empirical studies were conducted among industrial public companies, whose shares have been traded on the stock market for at least 10 years in the assumed horizon of 2002-2016. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Abdolmohammadi M., Kvaal E., Langli J.C. (2010), Earnings management priorities of private family firms, "Working Paper" No. 3/2010, Center for Corporate Governance Research (CCGR) at the Norwegian School of Management, Oslo, ss. 1-41.
 • Achleitner A.K., Günther N., Kaserer C., Siciliano G. (2014), Real earnings management and accrual-based earnings management in family firms, "European Accounting Review", vol. 23, no. 3, ss. 431-461.
 • Bhaumik S.K, Gregoriou A. (2010), Family' ownership, tunneling and earnings management: a review of the literature, "Journal of Economic Surveys", vol. 24, no. 4, ss. 705-730.
 • Comporek M. (2016), Determinanty efektywności ekonomicznej aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Dechow P. M., Skinner D. J. (2000), Earnings management: reconciling the views of accounting academics, practitioners, and regulators, "Accounting Horizon", no. 14., ss. 235-250.
 • Dechow P.M., Sloan R.G., Sweeney A.P. (1995), Detecting earnings management, "The Accounting Review", no. 70, ss. 193-225.
 • Dyer Jr W.D., Whetten D.A. (2006), Family firms and social responsibility: Preliminary evidence from the S&P 500, "Entrepreneurship Theory and Practice", vol. 30, ss. 785-802.
 • Healy P.M., Wahlen, J.M. (1999), A review of the earnings management literature and its implications for standard setting, "Accounting Horizons", no. 13(4), ss. 365-383.
 • Heck R.K.Z., Trent E.S. (2002), The prevalence of family business from a household sample, [w:] C.E. Aronoff, J.S. Astrachan, L.J. Ward (red.) Family business sourcebook, Family Enterprise Publishers, Georgia.
 • Ishak I., Nor Haron M., Nik Salleh N.M.Z., Abdul Rashid A. (2011), Family control and earnings management: Malaysia evidence, 2nd International Conference on Economics, Business and Management IPEDR, Vol. 22.
 • Jiraporn P., Dadalt P. (2009), Does founding family control affect earnings management?, "Applied Economics Letters", no. 16, ss. 117-124.
 • Jones J. (1991), Earnings management during import relief investigations, "Journal of Accounting Research", vol. 29(2), ss. 193-228.
 • Kothari S.P., Leone A.L., Wasley C.E. (2005), Performance matched discretionary accrual measures, "Journal of Accounting and Economics", vol. 39, no. 1, ss. 163-197.
 • Leszczewska K. (2016), Przedsiębiorstwa rodzinne. Specyfika modeli biznesu, Difin, Warszawa.
 • Maruszewska E.W. (2011), Polityka rachunkowości czy zarządzanie zyskami - artykuł dyskusyjny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia", nr 41, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, ss. 211-220.
 • Munir S., Mohd Saleh N., Jaffar R., Yatim P. (2013), Family ownership, related-party transactions and earnings quality, "Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance", vol. 9, no. 1, ss. 129-153.
 • Notoria Serwis Database, [online] baza danych Notoria Serwis SA, https://www-1emis-1com-100418alx27cf.han3.lib.uni.lodz.pl, dostęp: 15-31.01.2018.
 • Poniatowska L. (2014), Polityka rachunkowości w zakresie rezerw na zobowiązania i jej znaczenie w kształtowaniu wyniku finansowego, "Studia Ekonomiczne", nr 201, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, ss. 255-265.
 • Prencipe A., Markarian G., Pozza L. (2008), Earnings management in family firms: evidence from R&D cost capitalization in Italy, "Family Business Review", vol. XXI(1), ss. 71-88.
 • Ronen J., Yaari V. (2008), Earnings Management, Springer Verlag, New York.
 • Safin K. (2007), Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Schmid T., Ampenberger M., Kaserer C., Achleitner A.-K. (2010), Controlling shareholders and payout policy: Do founding families have a special "taste for dividends"?, "CEFS Working Paper", no. 2010-01, Technische Universität München.
 • Smejda M. (2012), Determinanty zarządzania zyskami, "Studia Ekonomiczne", nr 125, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ss. 173-190.
 • Steward A., Hitt M.A. (2012), Why can't a family business be more like a nonfamily business? Modes of professionalization in family firms, "Family business", vol. 25, no. 1, ss. 58-86.
 • Tong Y. (2007), Financial reporting practice of family firms, "Advances in Accounting", vol. 23(1), ss. 231-261.
 • Wilczyński R. (2014), Struktura właścicielska a efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 67, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, ss. 163-173.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515094

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.