PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 78 nr 1 Sustainable Finance in a Changing Macroeconomic and Microeconomic Environment | 103--116
Tytuł artykułu

Financial Sustainability of Local Government

Autorzy
Warianty tytułu
Finansowy aspekt równoważenia rozwoju samorządów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The concept of sustainable development has become, over the last few decades, very popular, both in scientific and popular discourse. The sustainability of development cannot be viewed only in economic, ecological or social terms; one must search for solutions which will make it possible to harmonize development objectives in all domains of human life. Thinking and acting must focus on integrated development, which enhances the quality of life in all domains of individual and social life in a harmonious manner. Research into sustainable development must incorporate the concept of integrated order, which should be understood as a final positive state to be achieved as a result of developmental changes, combining other component orders in a cohesive way and which can also be referred to as the target system of sustainable development. Sustainability, which can refer to many aspects, is a key concept in the context of both regional and local development. The article is an attempt to add yet another dimension to the discussion: financial sustainability of budgets of local authorities. Over the last dozen or so years, the lack of sustainability has resulted in a considerable level of debt of Polish local authorities.(original abstract)
Kategoria rozwoju zrównoważonego stała się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat bardzo popularna, zarówno w dyskursie naukowym, jak również sensie deklaratywnym. Rozwój nie może być redukowany wyłącznie do zrównoważonego ekonomicznie, ekologicznie i społecznie; należy poszukiwać rozwiązań, które umożliwią harmonizowanie celów rozwojowych we wszystkich sferach ludzkiego bytu. Myślenie i działanie muszą być zorientowane na rozwój zintegrowany, podnoszący harmonijnie jakość życia we wszystkich wymiarach bytu jednostkowego i społecznego. Do badań nad rozwojem zrównoważonym należy włączyć pojęcie ładu zintegrowanego, który rozumieć należy jako pozytywny stan docelowy zmian rozwojowych, łączący w spójny sposób pozostałe łady składowe i który można również określić jako układ docelowy rozwoju zrównoważonego. Równoważenie, rozpatrywane w wielu aspektach, ma kluczowe znaczenie dla pojęcia rozwoju, w tym rozwoju regionalnego i lokalnego. Celem niniejszego tekstu jest zaś próba wzbogacenia dyskursu o kolejny aspekt - zrównoważenia finansowego samorządowych budżetów. Efektem niezrównoważenia w okresie ostatnich kilkunastu lat jest zaś znaczący rozmiar zadłużenia polskich samorządów.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Higher Vocational State School in Wloclawek
Bibliografia
 • Babczuk A., 2007a, Modele zadłużenia publicznego odwołujące się do typu instytucji politycznych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, 135-151.
 • Babczuk A., 2007b, Kryzys zadłużeniowy samorządu terytorialnego II Rzeczpospolitej, Finanse Komunalne, 3, 54-70.
 • Babczuk A., 2008, "Miękkie" ograniczenia budżetowe jako przesłanka niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne, 3, 5-15.
 • Behr J., 2015, Ewolucja gminy w Rzeczpospolitej Polskiej - zarys problematyki, Folia Iuridica Universitatis Wratislavensis, 4, 285-302.
 • Borodo A., 2012, Głos w sprawie zakresu i długu oraz deficytu jednostki samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne, 1-2, 52-57.
 • Cichocki K.S., 2013, Zarządzanie finansami i długiem samorządu terytorialnego w perspektywie wieloletniej, Warszawa: PAN IBN.
 • Czempas J., 2013, Skłonność jednostek samorządu terytorialnego do inwestowania. Ujęcie ilościowe na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego, Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
 • Czempas J., Marcinek K., 2017, Specyfika inwestycji jednostek samorządu terytorialnego a wymóg realistyczności wieloletniej prognozy finansowej, Finanse Komunalne, 1-2, 64-74.
 • Dochody polskich samorządów rosną szybciej niż długi, 2015, www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/ artykul/dochody-polskich-samorzadow-rosna-szybciej-niz-dlugi [access: 11.04.2017].
 • Filipiak B., 2013, Przesłanki dokonania oceny samorządowego długu publicznego na tle podejścia badawczego, Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej, eds. E. Denek, M. Dylewski, Warszawa: Difin.
 • Gonet W., 2012, Możliwości elastycznego kształtowania wydatków w samorządzie terytorialnym, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H Oeconomia, 46(3), 281-289.
 • Jastrzębska M., 2016, Nadmierne zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie, Finanse Komunalne, 6, 15-29.
 • Jurewicz D., 2016, Dług samorządu - bodziec czy bariera absorpcji środków europejskich? Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, 231-249.
 • Jurewicz D., 2017, Refinansowanie długu polskich gmin, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79(2), 111-126.
 • Kołodko G.W., 2014, Społeczne i przestrzenne aspekty zróżnicowania dochodów we współczesnym świecie, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 39, 26-37.
 • Kołodko G.W., 2016, Nowy pragmatyzm czyli ekonomia i polityka dla przyszłości, in: Ekonomia umiaru. Realna perspektywa? Nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodki, ed. J. Pach et al., Warszawa: WN PWN.
 • Krawczyk R.P., 2016, Problem skuteczności rozwiązań prawnych zapobiegających nadmiernemu zadłużaniu się samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne, 12, 5-19.
 • Marchewka-Bartkowiak K., 2012, Refinansowanie (rolowanie) długu, www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=A0737F577E8D8AD9C1257A620032EFE2&litera=R&SessionID=lhuwpqzh [access: 11.04.2017].
 • Mączyńska E., 2015, Wybrane globalne i makroekonomiczne czynniki kształtujące w Polsce dochodzenie praw z umów, Biuletyn PTE, 1(68), 21-31.
 • Naworski Z., 2015, Samorząd terytorialny w "Ankiecie" rządu Ignacego Paderewskiego, in: Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, ed. H. Szczechowicz, Włocławek: EXPOL.
 • NIK, 2015, Wykonywanie zadań regionalnych izb obrachunkowych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z nadmiernego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 • Public debt. How much is too much, 2015, www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/06/public- debt [access: 11.04.2017].
 • Ratajczak M., 2014, Ekonomia w dobie finansyzacji gospodarki, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, 259-271.
 • Samorządy toną w długach, 2011, www.tomaszcukiernik.pl/artykuly/artykuly-wolnorynkowe/sprzeciw- wobec-zadluzania-samorzadow [access: 11.04.2017].
 • Shiller R.J., 2012, Finance and the Good Society, Princeton: Princeton University Press.
 • Słodowa-Hełpa M., 2013a, Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, Warszawa: CeDeWu.
 • Słodowa-Hełpa M., 2013b, Wyzwania stojące przed polskim samorządem lokalnym w perspektywie 2014-2020, Studia Oeconomica Posnaniensia, 6, 32-57.
 • Słodowa-Hełpa M., 2015, Interdyscyplinarna natura paradygmatu rozwoju - uwarunkowania i propozycje usprawnienia dialogu, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 41(1), 67-92.
 • Wiśniewski M., 2010, Nowe podejście do limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 141, 336-346.
 • Woźniak M.G., 2015a, O niektórych problemach współczesnego człowieka, ekonomii i systemów ekonomicznych w kontekście integracji procesów rozwojowych, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 41(1), 195-213.
 • Woźniak M.G., 2015b, O ćwierćwieczu polskiej transformacji. Refleksje inicjowane pytaniami dra hab. Marcina Wojtysiak-Kotlarskiego. Część II: lekcje na przyszłość, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 42(2), 7-25.
 • Za inwestycyjne szaleństwo samorządów zapłacą mieszkańcy, 2013, www.obserwatorfinansowy. pl/forma/rotator/za-inwestycyjne-szalenstwo-samorzadow-zaplaca-mieszkancy [access: 11.04. 2017].
 • Zadłużenie polskich samorządów nie jest duże. Oczywiście na tle..., 2014, www.money.pl/gospodarka/ unia-europejska/wiadomosci/artykul/zadluzenie;polskich;samorzadow;nie;jest;duze;oczy wiscie;na;tle;,95,0,1455711.html [access: 11.04.2017].
 • Zioło M., 2011a, Miękkie i twarde ograniczenia budżetowe a problem zadłużenia i wsparcia finansowego dla podmiotów sektora subnational government, Zeszyty Naukowe WSB, 36, 161-172.
 • Zioło M., 2013, Efekty i efektywność jako przedmiot pomiaru w sektorze publicznym a paradoks towarzyszący procesowi. Aspekty teoretyczne i metodyczne, Finanse Komunalne, 10, 19-32.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515194

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.