PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 78 nr 1 Sustainable Finance in a Changing Macroeconomic and Microeconomic Environment | 117--132
Tytuł artykułu

Financial Stability and Innovations in Local Governments

Warianty tytułu
Stabilność finansowa a innowacje w samorządzie terytorialnym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This article attempts to characterize aspects of the financial stability of local government units (LGUs) related to their revenues, debt and services, with special emphasis on innovation and how it affects the way the LGU delivers public services and its effect on the LGU's financial stability. This article presents the basic aspects and definitions of LGU's financial stability, which are followed by examples of innovations that can be implemented by LGUs. The last part contains an analysis of financial stability taking into account the level of revenues and debt (including a comparative look at the situation of Polish LGUs in relation to LGUs in other UE member states) and the extent innovation involved in the provision of services by Polish LGUs.(original abstract)
Celem artykułu jest charakterystyka wymiaru dochodowego, zadłużeniowego oraz usługowego stabilności finansowej JST, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji, oraz określenie, czy mają one wpływ na sposób świadczenia usług publicznych przez JST, a tym samym czy przekładają się one na ogólną stabilność finansową JST. W artykule przedstawione zostały podstawowe cechy i definicje stabilności finansowej JST oraz podane przykłady innowacji możliwych do wdrożenia w samorządach. Końcową część stanowi analiza wymiaru dochodowego i zadłużeniowego stabilności finansowej (także porównanie sytuacji polskich JST na tle pozostałych państw UE) oraz wymiaru usługowego, który został rozpatrzony pod kątem innowacji stosowanych przez polskie JST.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • University of Białystok
 • University in Białystok
Bibliografia
 • Bland T., Bruk B., Kim D., Taylor Lee K., 2010, Enhancing public sector innovation: Examining the network-innovation relationship, The Innovation Journal, 15(3), 1-18.
 • Bryx M., 2014, Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Brzeziński M., 2014, Informatyzacja administracji publicznej - zmiany w 2014 roku, www.ksiegowosc. infor.pl/wiadomosci/143683,2,Informatyzacja-administracji-publicznej-zmiany-w-2014- roku.html [access: 21.08.2017].
 • Dziemianowicz W., 2008, Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne-inwestorzy zagraniczni, Warszawa: Wyd. UW.
 • Filipak B.Z., 2016, Wykorzystanie statystyki publicznej do oceny stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, Wiadomości Statystyczne, 11(666), 13-33.
 • GUS, 2016, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 r., Warsaw.
 • http://budzetyobywatelskie.pl [access: 13.08.2017].
 • http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [access: 13.07.2017].
 • Klank L., 2014, Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, 9, 71-85.
 • Klasik A., 2001, Konkurencyjność województwa śląskiego na tle innych regionów. Ujęcie syntetyczne, in: Województwo śląskie. Integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy, II Śląskie Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, Katowice: AE w Katowicach - GWSP.
 • Kożuch B., 2009, Innowacyjność w sektorze publicznym - bariery i możliwości rozwoju, in: Innowacyjność w skali makro i mikro, eds. B. Kryk, K. Piech, Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 • Lackowska M., 2013, Zarządzanie metropoliami w Europie, www.wspolnota.org.pl [access: 17.08. 2017].
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC), 2012, Jak doskonalą się samorządy, Warszawa: Propublicum.
 • Mikołajczyk Z., 1998, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Warszawa: WN PWN.
 • NBP, 2017, Raport o stabilności systemu finansowego, www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf062017. pdf [access: 14.07.2017].
 • OECD, 2014, Local Economic and Employment Development, Forum on Social Innovations, www. oecd.org/regional/leed///leedforumonsocialinnovations.htm [access: 12.08.2017].
 • Poniatowicz M., 2016, Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i zmian w systemie dochodów samorządowych, Ekonomiczne Problemy Usług, 125, 9-23.
 • Porawski A., 2013, Współpraca JST w Polsce. Stan i potrzeby, raport przygotowany w ramach projektu "Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego", Poznań: Związek Miast Polskich.
 • Potoczek A., 2000, Współczesne problemy rozwoju lokalnego i regionalnego, Włocławek: Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Schumpeter J.A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa: PWN.
 • Smaga P., 2013, Istota stabilności finansowej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 124, 103-122.
 • Sprawozdania z wykonania budżetów jst w latach 2007-2015 - informacje Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu- terytorialnego/sprawozdania-budzetowe [access: 12.08.2017].
 • Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2007-2015, www.rio.gov.pl/ [access: 12.08.2017].
 • Szukalski S.M., 2009, Wzrost innowacyjności gospodarki europejskiej warunkiem przeciwdziałania marginalizacji Europy na rynku globalnym, in: Innowacyjność organizacji, ed. A. Pomykalski, Łódź: WN Wyższej Szkoły Kupieckiej.
 • Wójtowicz K., 2014, Udział w podatkach państwowych a problem stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XLVIII, 2, 135-143.
 • www.mac.gov.pl/polska-cyfrowa- po-pc [access: 13.08.2017].
 • www.parki-technologiczne.pl [access: 11.08.2017].
 • www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/stabilnosc-finansowa-samorzadow-sa-powody-doniepokoju, 94340.html [access: 26.08.2017].
 • Zygierewicz M., 2013, Stabilność finansowa, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 47(3), 685-695.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515230

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.