PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 65--80
Tytuł artykułu

Ризики та виклики у регіональній етнополітиці України

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Challenges in Ukrainian region al ethnopolitics
Wyzwania w etnopolityce regionalnej Ukrainy
Języki publikacji
UK
Abstrakty
Autorzy podjęli próbę analizy stosunków etnopolitycznych na Ukrainie w okresie niepodległości. W artykule zwrócono również uwagę na przeszłość Ukrainy jako państwa polietnicznego. Omówione zostały specyficzne wady ustawodawstwa dotyczące wspólnot etnicznych. Autorzy stwierdzają, iż państwo powinno zminimalizować zagrożenia etnopolityczne wobec stabilności socjalnej. Kwestia ta winna posiadać pierwszeństwo wśród priorytetów etnopolityki.(abstrakt oryginalny)
EN
The authors have tried to analyse the ethnolpolitical relations in Ukraine Turing the independence period. The Ukrainian past as a poly-ethnic country has been stressed. Specific flaws of legislation concerning ethnical communities have been discussed. The authors claim that the country should minimalise the ethno-political dangers towards the social stability. This issue should have priority among other ethno-political priorities. Key-words: Ukraine, ethno-political relations, elites, management mechnisms, region al ethno-politics, local and regional self-government(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Абдулкаримов Г. Теоретические проблемы актуальной этнополитики в России: Этносоциология модернизации современной России. - М.: Весь мир, 2008. - С. 154.
 • Декларація-платформа русинського руху про співпрацю громадських русинських організацій з місцевою владою на Закарпатті (прийнято на розширеній II сесії Асоціації "Сойм Підкарпатських русинів" 25 вересня 2005 року з участю представників русинських організацій інших країн) // Руснацький світ. - Вип. 4. - Ужгород: ІВА, 2008. - С. 115.
 • Закон України "Про засади державної мовної політики", прийнятий Верховною Радою України 03.07.2012 № 5029-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon 1 .rada, gov.ua/laws/show/5029-17.
 • Закон про мови - сигнал про здачу України Москві (світова преса) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/contenťarticle/24635017.html.
 • З'їзд у Сєвєродонецьку відбудеться 1 березня: там розберуться із мовою, НАТО і церквою [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nownar.com.ua/politics/20986.
 • Зварич І. Етнополітика в Україні: регіональний контекст / Ігор Зварич; наук. ред. МЛ. Панчук; НАНУ, Ін-т політ, і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. - К.: Дельта, 2009. -316 с.
 • Ключевський В.О. Курс русской истории. Соч. в 9 т. Т. 1. - М., 1987.-С. 42.
 • Концепція державної етнополітики України (Проект) [Електронний ресурс]. - Режим flOCTyny:http://www.ucipr.kiev.ua/modules.php?op=modload&name=N ews&file=article&sid=4488.
 • Котигоренко В. Ризики для держави в контексті етнополітичних загроз соціальній стабільності [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.viche.info/ioumal/l 140/.
 • Кривицька О. Етноцивілізаційні відмінності в Україні як чинник конфліктної взаємодії // Этничность и власть. Материалы VI международного семинара 14-16 мая 2007 г., г. Ялта, Алупка / Под ред. Т.А.Сенюшкиной. - Симферополь: Таврия, 2008. - С.77-79.
 • Мала енциклопедія державознавства. - С.671.
 • Маруховська-Картунова О. Етнополітичні протести та повстання в контексті західної етнополітичної конфліктології // Політичний менеджмент. - 2009. - № 2. - С. 88-98.
 • Сюмар В. З'їзд у Сєвєродонецьку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.voanews.com/ukrainian/archive/2004-l 1 /2004- 11-29-2.
 • Українське суспільство 1994 - 2005. Динаміки соціальних змін. - К.: НДІ соціології НАЛ України, 2005. - 653 с.
 • Saideman S., Lanové D., Campanni M., Stenton S. Democratization, Political Institutions, and Ethnic Conflict // Comparative Political Studies.-2002.-Vol. 35. -№ l.-P. 111-114.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515232

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.