PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 | 19--26
Tytuł artykułu

Podstawowe problemy reformy zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej Krajowej Administracji Skarbowej

Autorzy
Warianty tytułu
Basic Problems Related to the Reform of the Employment of National Revenue Administration Civil Servants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Art. 170 ustawy z 16 listopada 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej nadał pracodawcom KAS znaczne uprawnienia w zakresie podejmowania decyzji co do dalszego zatrudniania lub proponowania nowych warunków pracy pracownikom służby cywilnej - wbrew naturze prawnej tego stosunku pracy. Autorka wskazuje, że w wyniku zastosowania konstrukcji prawnej wygaśnięcia stosunków pracy pracownicy służby cywilnej zatrudnieni w KAS zostali pozbawieni określonych gwarancji prawnych, zwłaszcza wynikających z kodeksu pracy regulacji wpływu przekształceń podmiotowych po stronie pracodawcy na stosunki pracy, które chronią sumiennie i starannie wykonujących pracę pracowników przed utratą pracy z przyczyn od nich niezależnych. Zwalniani pracownicy służby cywilnej zostali pozbawieni także niektórych uprawnień związanych z rozwiązaniem stosunku pracy. Stworzyło to stan niepewności co do bytu stosunków prawnych wszystkich pracowników służby cywilnej zatrudnionych w KAS oraz przyczyniło się do powstania sporów sądowych, w których członkowie korpusu służby cywilnej wcale nie stoją na przegranej pozycji. Mianowani urzędnicy służby cywilnej zachowali natomiast swoje uprawnienia w zakresie ochrony trwałości zatrudnienia. Mogli mieć jednak zmienione na niekorzyść warunki zatrudnienia, co można było zaskarżyć do sądu pracy na zasadach ogólnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Pursuant to the provision of Art. 170 of the Act of 16 November 2017 - Regulations implementing the Act on the National Revenue Administration, considerable powers to make decisions to continue to employ civil servants on the current basis or to offer them new terms and conditions of employment were conferred upon the National Revenue Administration employers - contrary to the legal nature of this employment relationship. As a result of the legal termination of employment relationships, civil servants employed in the National Revenue Administration were deprived of certain legal guarantees, in particular those resulting from the code regulations concerning the impact of business transformations on the employer's part on employment relationships that protect diligent employees against losing their jobs due to reasons not attributable to them. On the one hand, civil servants dismissed from work were also deprived of certain employee rights related to the termination of employment relationships; on the other hand appointed civil servants retained their rights in the area of the protection of employment sustainability. However, the terms and conditions of employment could have been changed to their disadvantage. In this case, the transfer is the basic method of unilaterally changing the civil servant's terms and conditions of employment (if for some reason it is impossible to reach an agreement with him/her on this matter). Any change in the terms and conditions of employment to the disadvantage of the employee could have been challenged to the labour court on general terms. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Dowiat-Urbański, D. (2016). Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz do zmian w ustawie. Warszawa.
 • Dubowik, A. (1999). Stosunki pracy pracowników administracji rządowej i samorządowej a reforma administracji publicznej. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2).
 • Dubowik, A. (2001). Trwałość stosunków pracy mianowanych urzędników państwowych a przekształcenia struktur państwa. Uwagi na tle reform z lat 90-tych. W: Stosunki pracy w służbie cywilnej i samorządzie terytorialnym. Białystok.
 • Dubowik, A. (2014). W: K.W. Baran (red.), Prawo urzędnicze. Komentarz. Warszawa.
 • Dubowik, A. Pisarczyk, Ł. (2011). Prawo urzędnicze. Warszawa.
 • Jackowski, M. (2008). Zasada ochrony praw nabytych w polskim prawie konstytucyjnym. Przegląd Sejmowy, (1).
 • Kordela, M. (2001). Zarys typologii uzasadnień aksjologicznych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Bydgoszcz-Poznań.
 • Mazuryk, M. (2012). Kilka uwag o racjonalizacji zatrudnienia w administracji publicznej. Problemy Prawa i Administracji, (1-2).
 • Samol, S. (2016). Zmiana modelu służby cywilnej. Po nowelizacji ustawy o służbie cywilnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (1).
 • Szewczyk, H. (2010). Stosunki pracy w służbie cywilnej. Warszawa.
 • Szewczyk, H. (2013). Ochrona praw nabytych w prawie urzędniczym. W: B. Cudowski, J. Iwulski (red.), Z aktualnych zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Księga Jubileuszowa Profesora Waleriana Sanetry. Białystok.
 • Zieliński, T. (1992). Ochrona praw nabytych - zasada państwa prawnego. Państwo i Prawo, (3).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515254

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.