PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej | 39--52
Tytuł artykułu

Jawność działania władz publicznych jako dobro wspólne

Warianty tytułu
Transparency of the Activities of Public Authorities as the Common Good
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza zawarta w artykule koncentruje się na zagadnieniu specyfiki identyfikowania informacji publicznej oraz na określeniu sposobu realizacji tego prawa pod kątem definiowania treści zasady jawności państwa. Ocenie poddana została przy tej okazji orzecznicza praktyka (Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych) identyfikacji uprawnionego i procedur służących pozyskiwaniu informacji publicznej. Autor podejmuje jednocześnie próbę identyfikacji treści pojęcia dobra wspólnego użytego w treści art. 1 Konstytucji RP, której elementem składowym jest zasada jawności działania państwa, jego organów oraz funkcjonariuszy publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The analysis contained in this article focuses on the specificity of identifying public information and determining the manner of implementing this right in terms of defining the content of the principle of state transparency. The case law practice (decisions of the Constitutional Tribunal and administrative courts) concerning the identification of the right holder and the procedures for obtaining public information have been examined and evaluated. At the same time, an attempt was made to identify the content of the concept of the common good as used in Article 1 of the Constitution of the Republic of Poland whose one of constituent elements is transparency of state actions, state bodies and public officials. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
  • A. Krasnowolski, Społeczeństwo obywatelskie i jego instytucje, w: Społeczeństwo obywatelskie i jego instytucje, Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji, Opracowania tematyczne, OT-627, styczeń 2014.
  • A. Ławniczak, Ewolucja pojęcia "naród" w polskich konstytucjach, Acta Universitatis Wratislaviensis 1992, Prawo CC.
  • A. Malinowski, Społeczne uwarunkowania referendum, w: M.T. Staszewski, D. Waniek (red.), Referendum w Polsce i Europie Wschodniej, Warszawa 1996.
  • A. Młynarska-Sobaczewska, Dobro wspólne jako kategoria normatywna, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica" 69, 2009.
  • A. Rakowska-Trela, Zasada suwerenności narodu a zasada państwa prawa. Między harmonią a konfliktem, opracowanie zamieszczone na: http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/22964/ 101 -110_Rakowska-Trela_Zasada suwerenno ci narodu.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 29.12.2017].
  • A. Szmyt, W sprawie interpretacji art. 61 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, "Przegląd Sejmowy" 1999, nr 6.
  • B. Geremek, Społeczeństwo obywatelskie i współczesność, w: Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków 1994.
  • D. Fleszer, Problematyka dostępu do dokumentów urzędowych w jednostkach samorządu terytorialnego na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej, "Przegląd Prawa Publicznego" 2009, nr 12.
  • D. Fray, Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie musi zawierać podpisu, http://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/307069896-Wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej-nie-musi-zawierac-podpisu.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515268

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.