PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej | 169--185
Tytuł artykułu

Referendum - instrument czy iluzja władzy polskiego suwerena?

Autorzy
Warianty tytułu
Referendum - an Instrument or an Illusion of the Polish Nation's Power
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor analizuje następujące problemy: polskie tradycje referendalne w XX w., obowiązujące uregulowanie referendum zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. i ustawie z 2003 r., współczesną praktykę referendum w Polsce (przedmiot i wyniki referendum przeprowadzonego w 1997, 2003 oraz 2015) oraz prawne granice władzy suwerena, czyli przedmiot dopuszczalnej decyzji Narodu w referendum. Wskazuje także perspektywy referendum konsultacyjnego w sprawie zmiany Konstytucji, związane z inicjatywą Prezydenta Rzeczypospolitej, zgłoszoną 3 maja 2017 r. Dotyczy ona zaangażowania obywateli w proces tworzenia konstytucji od początku, przed pracami w parlamencie, co nie miało precedensu w naszej historii. Wyraża pogląd, że niezależnie od wad obowiązującej regulacji prawnej i negatywnych doświadczeń wynikających z praktyki, referendum to może być dziełem suwerennego Narodu i wzmocnić autorytet nowej konstytucji. (abstrakt oryginalny)
EN
The author has analysed the following issues: Polish referenda traditions in the twentieth century, the currently applicable law contained in the Constitution of the Republic of Poland of 1997 and the Act of 2003, the modern referendum practice in Poland (subject and results of the referendum carried out in 1997, 2003 and 2015) and the legal limits of sovereign power (i.e. the subject of the Nation's admissible decision in a referendum). The paper also points to the prospects for a consultative referendum on the amendment to the Constitution, related to the initiative of the President of the Republic of Poland submitted on 3 May 2017. It concerns the involvement of citizens in the process of drafting the constitution from scratch, before work on its draft in the Parliament commences, a practice that has not had a precedent in our history. The author takes the view that, notwithstanding the flaws or shortcomings of the existing legal regulations and the negative past experience, a referendum may become a joint result of the work of a sovereign nation may strengthen the authority of the new constitution. (original abstract)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • B. Naleziński, Komentarz do art. 125, w: M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. 2, Warszawa 2016.
 • D. Dudek, Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej Polskiej, w: T. Guz et al. (red.), Synteza prawa polskiego 1918-1939, Warszawa 2013.
 • http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wideo/video,181,prezydent-czas-rozpoczac-waznadebate-o-konstytucji.html.
 • L. Garlicki, Komentarz do art. 125, w: idem (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, Warszawa 2001.
 • M. Dobrowolski, Zasada suwerenności narodu w warunkach integracji Polski z Unią Europejską, Lublin 2014.
 • M. Musiał-Karg, Referenda w państwach europejskich. Teoria, praktyka, perspektywy, Toruń 2008.
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., Dz. U. 2015, poz. 650.
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 7 września 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku referendum przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r., Dz. U. 2015, poz. 1375.
 • Obwieszczenie PKW z 25 maja 2015 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2015, poz. 725.
 • P. Tuleja, B. Szczurowski, Komentarz do art. 235, w: M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. 2, Warszawa 2016.
 • Postanowienie Prezydenta RP z 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum na dzień 6 września 2015 r., Dz. U. 2015, poz. 852.
 • R. Grabowski, Partycypacja obywateli w procesie zmiany konstytucji w państwach europejskich, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2010, nr 1.
 • Uchwała Senatu z 21 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum, nieopublikowana w Monitorze Polskim, dostępna na: http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,418,1.html.
 • Ustawa konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 r., Dz. U. Nr 30, poz. 227.
 • Ustawa KRN z 27 kwietnia 1946 o głosowaniu ludowym, Dz. U. Nr 15, poz. 104.
 • Ustawa Sejmu Ustawodawczego z 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 18, poz. 71).
 • Ustawa Sejmu Ustawodawczego z 4 lutego 1947 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej (Dz. U. Nr 9, poz. 43).
 • Ustawa z 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, Dz. U. 2015, poz. 318 i 2017, poz. 850.
 • Ustawa z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. 2016, poz. 400 ze zm.).
 • Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o referendum, Dz. U. Nr 99, poz. 487.
 • Ustawa z 6 maja 1987 r. o konsultacjach społecznych i referendum (Dz. U. 1987, Nr 14, poz. 83).
 • W. Sokolewicz, Komentarz do art. 235, w: L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515286

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.