PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej | 269--285
Tytuł artykułu

Aspekty prawne kontaktów z dzieckiem

Warianty tytułu
Legal Aspects of Contact with a Child
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia analizę instytucji kontaktów z dzieckiem, będącą stosunkowo nową regulacją w prawie rodzinnym. Rozważania teoretycznoprawne mają na celu określenie charakteru prawnego kontaktów i wskazać, że mają one charakter rodzinnoprawny i osobisty. Analizie poddano również obustronne prawo i obowiązek kontaktu z uwzględnieniem roszczenia po stronie dziecka, jak również samo pojęcie kontaktu, szczególnie w odniesieniu do równolegle występującego pojęcia osobistej styczności. Przy okazji omówiono bowiem instytucję osobistej styczności występującą przy przysposobieniu. W artykule przedstawiona została koncepcja konieczności ustalenia obowiązku do nienaruszania kontaktu przez jedno z rodziców zamieszkujące z dzieckiem, a także przemawiająca za wprowadzeniem instytucji zawieszenia kontaktów. W odniesieniu do jednego z rodziców sprawującego władzę rodzicielską przyjęto, że kontakt przyjmuje postać uśpionego roszczenia, które aktualizuje się w momencie rozpadu rodziny. W efekcie poczynione wnioski mają na celu wskazanie wykładni przepisów art. 113-1136 k.r.o., a także art. 1191 k.r.o., co sprawia, że rozważania mają również znaczenie praktyczne dla utrzymywania kontaktów z dzieckiem. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an analysis of the institution of contact with a child, which is a relatively new regulation in family law. Theoretical and legal considerations are intended to determine the legal nature of such contacts and show that they are of a family and personal nature. The mutual right and duty to have contact including the claim on the part of a child were also examined, as well as the concept of the contact itself, especially with regard to the parallel concept of a personal contact. At the same time, the institution of personal contact that appears in the adoption process was discussed. The article presents the idea of the necessity of establishing an obligation for one of the parents living with the child not to break contact with the child, as well as the idea of introducing an institution for suspending contacts. With regard to one parent holding parental authority, it is assumed that contact with a child takes the form of a dormant claim, which comes into effect when the family breaks up. The conclusions are therefore intended to provide an interpretation of the provisions of Articles 113-1136 and 1191 of the Family and Guardianship Code, which means that the considerations presented in this article are also of practical importance for maintaining contacts with a child. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • A. Blecher-Prigat, Rethinking visitation: from a parental to a relational right, "Duke Journal of Gender Law & Policy" 16, 2009.
 • A. Czerderecka, Potrzeba profesjonalnej dyskusji na temat PAS, "Psychiatria Polska" 44, 2010, nr 1.
 • A. Czerderecka, Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi, Warszawa 2010.
 • A. Sylwestrzak, Obowiązki dziecka wobec rodziców, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 63, 2001, z. 3.
 • A. Szlęzak, Zasada równej stopy życiowej w prawie rodzinnym, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 47, 1985, nr 1.
 • B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Lex/el. 2012.
 • C. Fenton-Glynn, Information on origins: right or obligation?, "Family Law" 46(8), 2016.
 • E. Trybulska-Skoczelas, w: J. Wierciński (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2014.
 • E.J. Samuels, The strange history of adult adoptee access to original birth records, "Adoption Quarterly" 5(2), 2001.
 • F. Hönig, Das Umgangsrecht im Spannungsfeld zwischen Eltern- und Kinderrechten unter besonderer Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Problematik, Hamburg 2004.
 • F. Kelly, Enforcing a parent/child relationship at all costs? Supervised access orders in the Canadian courts, "Osgoode Hall Law Journal" 49(2), 2012.
 • Guardian ad litem or attorney for minor child in family matters, https://www.jud.ct.gov/Publications/FM224.pdf [dostęp: 5.4.2016].
 • Guidelines for Independent Children's Lawyers, <http://www.legalaid.wa.gov.au [dostęp: 5.04.2016].
 • http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/fla1975114/s68l.html [dostęp: 5.04.2016].
 • http://www.childreninwales.org.uk/our-work/advocacy/meic/ [dostęp: 5.04.2016].
 • http://www.rctcbc.gov.uk/EN/Resident/Childrenand-Families/Gettingyourvoiceheard/Gettingyourvoiceheard.aspx [dostęp: 5.04.2016].
 • https://www.meiccymru.org [dostęp: 5.04.2016].
 • J. Gajda, w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Warszawa 2015.
 • J. Haberko, Charakter prawny relacji rodzice-dorosłe dzieci w kontekście zobowiązań alimentacyjnych rodziców, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 77, 2015, z. 4.
 • J. Haberko, Dziadkowie-wnuki, osobista więź prawnorodzinna i relacja prawnospadkowa, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 74, 2012, z. 3.
 • J. Sauk, Granice obowiązków, Toruń 1967.
 • J. Słyk, w: G. Jędrejek (red.), Prawo rodzinne, Warszawa 2015.
 • J. Strzebińczyk, w: System prawa prywatnego, t. 12: Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2011.
 • J. Zajączkowska, Bezskuteczność uznania dziecka jest łatwiejsza, "Rzeczpospolita" z 17 czerwca 2011 r.
 • J. Zajączkowska, Głos dziecka na wokandzie - o instytucji wysłuchania małoletniego, "Palestra" 58, 2013, nr 7-8.
 • J. Zajączkowska, Prawo i obowiązek kontaktu z dzieckiem, UAM, Poznań 2018 (maszynopis).
 • J. Zajączkowska, rec.: J. Gajda, Tajemnica przysposobienia i jej ochrona w polskim prawie cywilnym, Przemyśl-Rzeszów 2012, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 78, 2016, z. 1.
 • K. Pałecki, Prawoznawstwo - prawo w porządku społecznym, Warszawa 2003.
 • L. Bosek. Prawo osobiste do poznania własnej tożsamości biologicznej, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 17, 2008, z. 4.
 • M. Balcerek, Prawa dziecka, Warszawa 1986.
 • M. Borski, Godność człowieka jako wartość uniwersalna, "Przegląd Prawa Publicznego" 2014, nr 3.
 • O. Nawrot, Naturalizacja prawa w kontekście rozwoju biologii i medycyny, "Forum Prawnicze" 2015, nr 6(32).
 • P. Machnikowski, w: System prawa prywatnego, t. 5: Prawo zobowiązań - część ogólna, Warszawa 2006.
 • P. Mostowik, Kontakty dziecka z rodzicami, krewnymi i bliskimi a władza rodzicielska, "Przegląd Sądowy" 2013, nr 3.
 • P. Mostowik, Kontakty matki i ojca z dzieckiem jako treść władzy rodzicielskiej, w: M. Nazar (red.), Prawo cywilne - stanowienie, wykładnia i stosowanie: księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, Lublin 2015.
 • R. Giryńska, Problemy jawności adopcji, w: K. Ostrowska, E. Milewska (red.), Adopcja, teoria i praktyka, Warszawa 1999.
 • R. Wolman, R. Pomerance, Telepresence technology in divorce and separation, "Open access Journal of Forensic Psychology" 4, 2012.
 • S. Kappler, T. Kappler, Handbuch Patchworkfamilie, Einbeck 2013.
 • T. Justyński, Parental Alienation Syndrome (PAS) w świetle prawa i judykatury niemieckiej, w: Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, Toruń 2008.
 • T. Justyński, Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie polskim i obcym, Warszawa 2011.
 • T. Smyczyński, w: System prawa prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2011.
 • T. Sokołowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Poznań 2010.
 • T. Sokołowski, w: H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010.
 • T. Sokołowski, w: H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2013.
 • T. Sokołowski, Władza rodzicielska nad dorastającym dzieckiem, Poznań 1984.
 • Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw z 12 sierpnia 2008 r., druk nr 888.
 • Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887 ze zm.
 • W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Lex/el. 2013.
 • W. Stojanowska, M. Kosek (red.), Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 i 10 czerwca 2010. Analiza. Wykładnia. Komentarz, Warszawa 2011.
 • W.P. Statsky, Family Law, New York 2013.
 • Wnioski i postulaty, w: M. Grudzińska, Kontakty z dzieckiem: sądowe ustalenie, orzecznictwo, wzory, Warszawa 2000.
 • Z.N. Brzózy, Więź pomiędzy rodzicami a dzieckiem. Teologiczny kontekst problemu, Poznań 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515300

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.