PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej | 287--300
Tytuł artykułu

Społeczne budownictwo mieszkaniowe wobec starzenia się polskiego społeczeństwa

Warianty tytułu
Social Housing in the Light of the Ageing Polish Society
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono konsekwencje zachodzących zmian demograficznych wpływających na potrzeby mieszkaniowe osób starych. Prognozy demograficzne wskazują, że w najbliższych dekadach znacznie wzrośnie liczba osób starszych, szczególnie z kategorii tzw. starości, czyli w wieku 85 i więcej lat. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w domach pomocy społecznej, mieszkaniach chronionych i wspomaganych należy poszukiwać nowych rozwiązań w celu zapewnienia lokalu mieszkalnego seniorom. Potrzeby osób starszych w zakresie mieszkalnictwa są zróżnicowane z uwagi na sytuację ekonomiczną, społeczną, psychologiczną, biologiczną, a w szczególności ze względu na stopień samodzielności. Doniosłość kwestii starzenia się społeczeństwa i znaczenia mieszkania w życiu każdego człowieka sprawia, że autorzy uznają, że należy poszukiwać nowych rozwiązań w tym zakresie. Społeczne budownictwo mieszkaniowe jako specyficzny segment budownictwa mieszkaniowego może stanowić potencjał, który można wykorzystać do rozwiązania narastających problemów. Biorąc pod uwagę niższe koszty na poziomie inwestycji i użytkowania mieszkań z tego sektora, mogą one uzupełnić system budownictwa senioralnego i jednocześnie zmniejszać deficyt ilościowy i jakościowy mieszkań senioralnych. Część informacji zawartych w artykule pochodzi z badań realizowanych przez dr Zuzannę Rataj w ramach projektu pt. "Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (2014/13/N/HS4/02100). (abstrakt oryginalny)
EN
The article discuss the consequences of demographic changes which have an influence on housing needs of elderly people. Population forecasts predict that in the nearest decades the number of senior citizens will rise, particularly in the category of those aged 85+. Due to the limited number of places in sheltered flats, residential homes or old people's homes, new solutions must be found to provide new housing unit for seniors. The needs of elderly people in the housing industry are diversified and depend on their social, psychological, biological or economic situation, and in particular on the degree of their independence or possibility of selfreliance. The importance of the place of living in the life of every man requires solving the problem. Social housing being a specific section of the housing market may have a great potential in solving housing problems for the elderly, especially when the lower costs of investments in the construction and maintenance of flats from this sector is taken into account. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • A. Cieśla, Wzorcowe Mieszkanie Seniora na warszawskich Bielanach - pierwszy w Polsce przykład realnego, kompletnego, dedykowanego seniorom mieszkania, "Srebrna Gospodarka szansą dla Małopolski", Małopolskie Studia Regionalne 2017, nr 1/35.
 • A. Muczyński. Gospodarowanie gminnymi zasobami lokalowymi z perspektywy polityki mieszkaniowej. "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" 19, 2011, nr 2.
 • Ch. Donner (ed.), Housing Policies in Central Eastern Europe, Vienna 2006.
 • D.Y. Carstens, Site Planning and Design For the Elderly: Issues, Guidelines, and Alternatives. New York 1985.
 • E. Trafiałek, Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku, między ateizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing, Toruń 2016.
 • G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce: doświadczenia i kierunki zmian. Warszawa 2012.
 • GUS, Powierzchnia i ludności w przekroju terytorialnym 2017, Warszawa 2017.
 • GUS, Prognoza demograficzna na lata 2014-2050, Warszawa 2014.
 • GUS, Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy, Warszawa 2017.
 • GUS, Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych. Warszawa 2013.
 • GUS. Dane ostateczne za 2016 rok dotyczące wyników bieżących badań demograficznych, Warszawa 2017.
 • H. Gawron et al., Potrzeby mieszkaniowe klientów na lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych i sposoby ich zaspokajania (na przykładzie Poznania), Poznań 2012.
 • http://mimowieku.pl/ [dostęp: 12.10.2017].
 • http://ptbs.pl/inwestycja-zrealizowana/ul-grabowa/ [dostęp: 12.10.2017].
 • J. Kemeny, Theories of power in Three Worlds of Welfare Capitalism, "Journal of European Social Policy" 5(2), 1995.
 • J. Sandhu, An integrated approach to universal design: toward the inclusion of all ages, cultures, and diversity, w: W.F.E. Presier, E. Ostroff (eds.). New York 2001.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483.
 • M. Bieliecki, K. Makarski, J. Tyrowicz, Co dokładnie oznacza obniżanie wieku emerytalnego w Polsce, Warszawa 2016.
 • M. Boruta, Gerontechnologia jako narzędzie w procesie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych seniorów, "Progres in Economic Science" 2017, nr 4.
 • M. Cesarski, Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918-2010. Dokonania i wpływ polskiej szkoły badań, Warszawa 2013.
 • Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, http://ptbs.pl/oferta/mieszkanie-dla-seniora/ [dostęp: 12.10.2017].
 • R. Iwański, Opieka długoterminowa nad osobami starszymi. Warszawa 2016.
 • Raport MPiPS-05, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, 2016.
 • W. Brzeski, K. Kirejczyk, E. Kozłowski, Perspektywy rozwoju budownictwa senioralnego w Polsce, REAS, 2014, http://www.kongresbudownictwa.pl/pliki/reas%20perspektywy%20rozwoju%20budownictwa%20senioralnego.pdf [dostęp: 11.10.2017].
 • W. Dominiak, Realizacja społecznych celów mieszkalnictwa w krajach Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski, w: L. Frąckiewicz, Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, Warszawa 2005.
 • www.mimowieku.pl.
 • Z. Rataj, Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce, niepublikowana praca doktorska, UEP, Poznań 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515302

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.