PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 10, cz. 3 Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia | 163--179
Tytuł artykułu

Wybrane determinanty satysfakcji zawodowej polskich pielęgniarek. Część II - praca a jakość relacji interpersonalnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Determinants of Professional Satisfaction of Polish Nurses. Part II - Work and the Quality of Interpersonal Relationships
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka opracowania, spośród znaczeń współcześnie przypisywanych systematycznym pomiarom satysfakcji zawodowej pracowników, za najważniejszy dla praktyki zarządczej w zespołach pielęgniarskich, uznaje aspekt związany z procesem motywowania pracowników, a co za tym idzie postrzega satysfakcję zawodową jako źródło zaangażowania organizacyjnego. Poziom satysfakcji zawodowej postrzega się wówczas jako jeden z elementów skutecznie wspomagający, czy wręcz determinujący proces motywowania. Niemniej za kwestię podstawową należy w nim przyjąć indywidualne poczucie sprawiedliwości, odczuwane przez każdego z pracowników. (fragment tekstu)
EN
Professional satisfaction is one of the most important elements influencing the quality of life of every person. Its level depends on many factors. The aim of the study has been to investigate selected factors determining the professional satisfaction of Polish nurses. The examined group consisted of 1066 professionally active Polish nurses. The study has been conducted with the use of diagnostic survey method, where the standardized questionnaire survey had been used as main tool. The group of factors classified in the area of quality of interpersonal relations is the second among the five groups of factors most strongly influencing the professional satisfaction of Polish nurses in the occupational satisfaction survey. The most influential factor in respondents' opinion in this group of factors is "atmosphere in the workplace". The results show that in the group of Polish nurses, the factors that are characterized as actual motivators are significantly influencing the level of job satisfaction. Therefore, they should be used in daily management practice in nursing teams, especially in the process of skilful motivation and employee engagement. (original abstract)
Twórcy
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Abdi H. (2007), Partial Least Square Regression (PLS Regression) [w:] N.J. Salkind (Ed.), Encyclopedia of Measurement and Statistics, Sage Publications, doi.org/10.4135/9781412952644.
 • American Customer Satisfaction Index - ACSI, http://www.theacsi.org dostęp: 2 lipca 2017.
 • Andrałojć M., Szambelańczyk J. (2009), Satysfakcja z pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [w]: M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Bańka A., Łącała Z., Noworol C., Ratajczak Z. (2002), Zarządzanie uczelnią. Efektywność i satysfakcja w pracy administracyjnej, Wyd. UJ, Kraków.
 • Bartkowiak G. (2009), Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu organizacji, PWE, Warszawa.
 • Białas S., Litwin J. (2013), Kierunki badań nad satysfakcją z pracy, "Organizacja i Kierowanie", nr 3, s. 161-170.
 • Ennova Consulting Agency (2017), The European Employee Index, Attract, retain, and develop engaged and talented people [online], http://int.ennova.com/home.aspx dostęp: 2 lipca 2017.
 • European Performance Satisfaction Index - EPSI [online], http://www.epsi-rating.com/en/ dostęp: 2 lipca 2017.
 • Geratowska Beata (2017), Kompetencja komunikacyjna i jej kształtowanie u małych dzieci [online], http://www.ppp3gdynia.szablon.pl/index.php?p=1_39 dostęp: 2 lipca 2017.
 • Gros U. (2003), Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, PWN, Warszawa.
 • Herzberg F., Mausner B., Snyderman B. (1959), The Motivation to Work, Ed. John Wiley, New York.
 • Jaros R. (2005), Zadowolenie z pracy, [w:] L. Golińska (red.), Skuteczniej, sprawniej, z większą satysfakcją, Wyd. Naukowe WSK, Łódź.
 • Juchnowicz M. (2014), Istota zadowolenia z pracy i satysfakcji zawodowej, [w:] Juchnowicz M. (red.), Satysfakcja zawodowa pracowników kreator kapitału ludzkiego, Wyd. PWE, Warszawa.
 • Juchnowicz M. (2013), Satysfakcja z pracy determinantą jakości kapitału ludzkiego oraz kapitału relacyjnego, "Zarządzanie i Finanse", nr 4(1), s. 101-110.
 • Kuczkiewicz M., Motyl P., Sielicka M. (2006), Lepsze wyniki poprzez poprawę klimatu organizacyjnego, "Harvard Business Review Polska", nr 45, s. 56-77.
 • Kunecka D. (2015), Satysfakcja zawodowa pielęgniarek/pielęgniarzy w Polsce, Difin, Warszawa.
 • Kunecka D., Kamińska M., Karakiewicz B. (2007), Analiza czynników wpływających na zadowolenie z wykonywanej pracy w grupie zawodowej pielęgniarek. Badanie wstępne. "Problemy Pielęgniarstwa", 2-3(15), s. 192-196.
 • Olechnicki K., Załęcki P. (1997), Słownik socjologiczny, Graffiti BC, Toruń.
 • Skowron Ł. (2011), Indeks ISMP jako nowoczesna metoda pomiaru poziomu satysfakcji i motywacji pracowników, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu", nr 223, ss. 90-98.
 • Słownik Języka Polskiego PWN, hasło: akceptacja [online], http://sjp.pwn.pl/sjp/akceptacja;2439112.html dostęp: 2 lipca 2017.
 • Sowińska A. (2014), Zadowolenie z pracy - problemy definicyjne, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 197, ss. 45-56.
 • Wudarzewski G. (2013), Satysfakcja z pracy-konceptualizacja pojęcia w świetle badań literaturowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr 5(37), s. 323-344.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515404

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.