PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 10, cz. 3 Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia | 213--226
Tytuł artykułu

Organizacja edukacji żywieniowej w szkole. Część III - aktywność fizyczna jako istotny element holistycznego stylu życia młodzieży

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Organization of Nutrition Education at school. Part III - Physical Activity as an Important Element of the Holistic Youth Lifestyle
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem III części pracy była ocena aktywności fizycznej dzieci i młodzież z łódzkich szkół (aktywność szkolna, pozaszkolna) oraz zbadanie tendencji zmian aktywności fizycznej dzieci i młodzieży na przestrzeni 15 lat. (fragment tekstu)
EN
The aim of this study was to assess both the physical activity of young people in Lodz (participation in physical education at school and after-school activity) and trends in physical activity of youth over the last 15 years. The study group was school youth aged 12-19 attending primary, middle and secondary schools in 4 districts of Lodz. The study involved 622 students: 309 girls (49.7%) and 313 boys (50.3%). School and out-of-school activities were analyzed based on the author's interview questionnaire modeled on the one used in the international studies (HBSC - Health Behaviour In School-aged Children). Physical activity of youth in Lodz and nationwide is at an unsatisfactory level, it decreases with age and is worse in girls. Although the percentage of young people who have recently started the recommended minimal physical activity is increasing, there is still an urgent need, especially in older age groups, to encourage participation in various sports disciplines at school and after school. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Bibliografia
 • Adamczyk J.G., Grzesiuk J., Boguszewski D. i in. (2012), Aktywność fizyczna młodzieży w wieku 16-17 lat, a jej wiedza na temat roli wysiłku fizycznego w profilaktyce wybranych chorób cywilizacyjnych, "ПEЦAГОГІKA", t. 10.
 • Andrzejewska M., Szark-Eckardt M., Żukowska H. i in. (2013), Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią, "Journal of Health Sciences", t. 3, nr 12.
 • Brettschneider WD., Naul R. (2004), Final report on - Study on young people's lifestyles and sedentariness and role of sport in the context of education and as a means of restoring the balance, Paderborn.
 • Chabros E., Charzewska J. (2008), Poziom aktywności fizycznej i jej formy wśród współczesnej populacji dzieci i młodzieży, [w:] M. Jarosz (red.), Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa.
 • Chabros E., Charzewska J., Rogalska-Niedźwiedź M. i in. (2008), Mała aktywność fizyczna młodzieży w wieku pokwitania sprzyja rozwojowi otyłości, "Problemy Higieny i Epidemiologii", t. 89, nr 1.
 • Charzewska J., Chabros E. (2008), Rola aktywności fizycznej i jej wpływ na prawidłowy rozwój fizyczny i stan zdrowia. Ile powinna wynosić optymalna aktywność ruchowa ucznia dziennie i dlaczego?, [w:] M. Jarosz (red.), Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa.
 • Chęcińska Z., Krauss H., Hajduk M. i in. (2013), Ocena sposobu żywienia młodzieży wielkomiejskiej i obszarów wiejskich, "Problemy Higieny i Epidemiologii", t. 94, nr 4.
 • Currie C., Zonotti C., Morgan A. et al. eds. (2012), Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour In School - Aged Children (HBSC) Study: International Report From The 2009/2010 survey, World Health Organization Regional Office for Europe, Copenhagen (Health Policy for Children and Adolescents), No. 6.
 • Drygas W. (2010), Niedostateczna aktywność fizyczna jako czynnik ryzyka chorób serca i naczyń u dzieci i młodzieży, ,,Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia", t. 1, nr 15.
 • Dybińska E., Stasik N. (2013), Zainteresowania aktywnością ruchową w wolnym czasie dzieci i młodzieży w wieku od 12-18 lat z regionu Małopolski w odniesieniu do uwarunkowań osobniczych i społeczno-środowiskowych, "Zdrowie i Dobrostan", t. 3.
 • Federico B., Falese L., Capelli G. (2009), Socio-economic inewualities in physical activity practice among Italian children and adolescents: a cross-sectional study, "J. Public. Health.", t. 17.
 • Gasik M. (2012), Lekcja WF - zajęcia z pasją czy przykry obowiązek? Wybór należy do ciebie, "Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny Meritum", t. 3, nr 26.
 • Grzegorczyk J., Mazur E., Domka E. (2008), Ocena aktywności fizycznej gimnazjalistów dwóch wybranych szkół na Podkarpaciu, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego", Rzeszów, t. 3.
 • Inchley J., Currie D., Young T. et al. eds. (2016), Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being. Health Behaviour In School - Aged Children (HBSC) Study: International Report From The 2013/2014 survey, World Health Organization Regional Office for Europe, Copenhagen (Health Policy for Children and Adolescents), No. 7.
 • Jarosz M. (2016), Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży, "Żywienie Człowieka i Metabolizm", t. 43, nr 3.
 • Jarosz M., Sekuła W. (2012), Poprawa żywienia i zwiększenie aktywności fizycznej jako determinanty poprawy zdrowia, [w:] J. Szymborski (red.), Zdrowie publiczne i polityka ludnościowa, II Kongres Demograficzny, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.
 • Jegier A. (2005), Aktywność ruchowa w promocji zdrowia oraz zapobieganiu i leczeniu chorób przewlekłych, [w:] A. Jegier, K. Nazar, A. Dziak (red.), Medycyna sportowa, PTMS, Warszawa.
 • Jodkowska M., Wiśniewska A. (2000), Styl życia dzieci, [w:] J. Szymborski, K. Szamotulska, A. Sito (red.), Zdrowie naszych dzieci. Zróżnicowanie szans, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.
 • Jodkowska M., Wrocławska M. (2000), Styl życia młodzieży w wieku 15-19 lat, [w:] J. Szymborski, K. Szamotulska, A. Sito (red.), Zdrowie naszych dzieci. Zróżnicowanie szans, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.
 • Jodłowska B., Ogińska H., Bilski J. i in. (2010), Modele radzenia sobie ze stresem i cechy antropometryczne u młodzieży gimnazjalnej, "Hygeia Public Health", t. 45, nr 2.
 • Kołoło H., Mazur J., Mikiel-Kostyra K. i in. (2010), Determinanty Aktywności fizycznej młodzieży, "Medycyna Wieku Rozwojowego", t. 14, nr 3.
 • Kubasiak-Słonina A., Grzegorczyk J., Mazur A. (2012), Ocena sprawności i aktywności fizycznej dzieci szkolnych z nadmierną i prawidłową masą ciała, "Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii", t. 8, nr 1.
 • Marcysiak M., Zagroba M., Ostrowska B. i in. (2010), Aktywność fizyczna, a zachowania żywieniowe dzieci i młodzieży powiatu ciechanowskiego, "Problemy Pielęgniarstwa", t. 18, nr 2.
 • Mazur J. (2011), Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej na podstawie badań HBSC 2010, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.
 • Mazur J. (red) (2015), Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych, Wyniki badań HBSC 2014, Instytut Matki I Dziecka, Warszawa.
 • Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. (red.) (2011), Wyniki badań HBSC 2010, Raport techniczny, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.
 • Paśić M., Milanović I., Radisavljević Janić S., et al. (2014), Physical activity levels and energy expenditure in urban Serbian adolescents - a preliminary study, "Nutr. Hosp.", t. 30, nr 5.
 • Ponczek D., Olszowy I. (2012), Ocena stylu życia młodzieży i świadomości jego wpływu na zdrowie, "Hygeia Public Health", t. 47, nr 2.
 • Popławska H., Dmitruk A., Hołub W. (2013), Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży wiejskiej zagrożonych wystąpieniem w przyszłości zaburzeń sercowo-naczyniowych, "Med Og Nauk Zdr.", t. 19, nr 2.
 • Plewa M. (2011), Ruch i sport - a jeśli go brakuje?, [w:] E. Małecka-Tendera, P. Socha (red.), Otyłość u dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Prochaska J.J., Sallis J.F., Long B. (2001), A physical activity screening measure for use with adolescents in primary care, "Arch. Pediatr. Adolesc. Med.", t. 155.
 • Stankiewicz M., Pieszko M., Śliwińska A., i in. (2010), Występowanie nadwagi i otyłości oraz wiedza i zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży małych miast i wsi - wyniki badania Polskiego Projektu 400 Miast, "Endokrynologia Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii", t. 6, nr 2.
 • Soroka A., Baj-Korpak J., Bernacka R.E. (2015), Aktywność fizyczna młodzieży wiejskiej z powiatu radzyńskiego, ,,Problemy Higieny i Epidemiologii", t. 96, nr 1.
 • Śliż D., Gałecka-Wegiera M., Romanowska K. i in. (2006), Ocena aktywności fizycznej wśród młodzieży licealnej w południowo-wschodniej Polsce, "Kardioprofilaktyka", t. 6, nr 15.
 • Świderska-Kopacz J., Marcinkowski J.T., Jankowska K. (2008), Zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej i ich wybrane uwarunkowania. Cz. V. Aktywność fizyczna, "Problemy Higieny i Epidemiologii", t. 89, nr 2.
 • Witana K, Szpak A. (2009), Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne aktywności fizycznej młodzieży szkół średnich w Białymstoku, "Problemy Higieny i Epidemiologii", t. 90, nr 1.
 • Wojtyła A., Kapka-Skrzypczak L., Paprzycki P. (2011), Zachowania zdrowotne młodzieży, Raport 2011, IMW, Lublin.
 • Wojtyła-Buciora P., Marcinkowski J.T. (2010), Aktywność fizyczna w opinii młodzieży licealnej i ich rodziców, "Problemy Higieny i Epidemiologii", t. 91, nr 4.
 • Wołowski T, Jankowska M. (2007), Wybrane aspekty zachowań zdrowotnych młodzieży gimnazjalnej. Cz. II. Aktywność fizyczna oraz formy spędzania czasu wolnego, "Problemy Higieny I Epidemiologii", t. 88, nr 1.
 • Woynarowska B., Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. i in. (2014), Zachowania uczniów w wieku 15-lat w Polsce i tendencje zmian w latach 1990-2010, Ruch Pedagogiczny, t. 1.
 • Woynarowska B., Mazur J., Oblacińska A. (2015), Uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego w szkołach w Polsce, "Hygeia Public Health", t. 50, nr 1.
 • Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej (2008), Zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą na zdrowie, - Zatwierdzony przez grupę roboczą UE "Sport i Zdrowie" na zebraniu w dniu 25.09.2008 r., Bruksela.
 • Veselska Z., Madarasova G., Reijneveld S.A., Van Dijk J.P. (2011), Aspects of self differ among physically active and inactive youths, "Int. J. Public. Health.", t. 56.
 • Young I., [red. pol. wersji] Tabak I. (2011), Jak wspierać rozwój i zdrowie młodzieży. Pakiet edukacyjny zgodny z koncepcją i metodami pracy szkoły promującej zdrowie, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
 • Zawadzka D., Mazur J., Oblacińska A. (2015), Samoocena sprawności fizycznej i witalności a aktywność fizyczna młodzieży szkolnej, "Problemy Higieny i Epidemiologii", t. 96, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515412

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.