PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 162 | 55--64
Tytuł artykułu

Kreatywność stymulatorem postaw proinnowacyjnych w przedsiębiorstwie

Warianty tytułu
Creativeness to Stimulate Pro-Innovative Corporate Attitudes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zwrócono uwagę na uwarunkowania kreatywności ukierunkowanych na stymulowanie proinnowacyjnych postaw w przedsiębiorstwie. Kreatywność to zdolność do tworzenia nowych i korzystnych rozwiązań a innowacyjność oznacza umiejętność do wprowadzania i zastosowania ich w realiach gospodarczych. Kluczowe znaczenie w przedsiębiorstwie mają zasoby wiedzy i kompetencji, zwłaszcza umiejętność i kreatywność zasobów ludzkich, które stanowią niezbędny warunek tworzenia i adaptacji innowacji. Innowacyjność przedsiębiorstwa zależna jest od sposobu traktowania kreatywności przez właściciela, menedżera oraz pracowników. Zadaniem przedsiębiorstwa innowacyjnego jest stosowanie systemu motywacyjnego, który w istotny sposób wzmacnia kreatywność pracowników. Należy także dostrzec prawidłowość, że zarówno kreatywność, jak i innowacyjność wpływają na rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstwa innowacyjnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The study focuses on determinants of creativeness oriented to stimulate pro-innovative corporate attitudes. Creativeness is a skill to develop new and advantageous solutions, and innovativeness means an ability to introduce and apply them in the economic reality. There is a crucial significance of corporate resources of knowledge and competence, and in particular the skills and creativeness of human resources, which constitute a prerequisite for the creation and adaptation of innovation. Corporate innovativeness depends on the way creativeness is treated by the owner, manager and workers. The task of an innovative company is to apply such a motivational system as to considerably enhance the creativeness of workers. A principle should be borne in mind that both creativeness and innovativeness affect the development and competitiveness of an innovative company.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Amabile T. M., Componential Theory of Creativity, Harvard Business School, Working paper, april 2012, s. 2.
 • Ambile T. M., Motivating Creativity in Organizations, "California Management Review" 1997, vol. 40, no. 1.
 • Baskiewicz N., Efektywność procesów a kreatywność w warunkach firm rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2015, t. 16, z. 7, cz. 2.
 • Beheshtifar M., Zare E., Creativity: A Compulsory Factor in Organizations, "Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business" 2013, vol. 5, no. 2, Institute of Interdisciplinary Business Research.
 • Bieniok H., Kreatywność jak o źródło nowoczesności i rozwoju przedsiębiorstw, "Zeszyt Naukowy Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie" 2014, nr 73.
 • Brzeziński M., Leszczyńska A., Kreatywność a dynamika organizacji, "Organizacja i Zarządzanie" 2009, nr 1 (5).
 • Caputa W., Paździor A., Krawczyk-Sokołowska I., Wartość klienta w perspektywie wiedzy i rozwoju przedsiębiorstwa, Texter, Warszawa 2017.
 • Dyduch W., Bratnicki M., Tworzenie wartości oparte na twórczej strategii - zamysł koncepcyjny, sprzeczności, paradoksy i przesłanki dla teorii, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2016, nr 420, Wrocław.
 • Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 • Janasz W., Kreatywność w rozwoju współczesne rej organizacji, "Studia Zarządzania i Finansów" 2013, nr 4, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań.
 • Kaliszczak L., Kreatywność i innowacyjność w kształtowaniu wartości rynkowej oraz przewagi konkurencyjnej, "Przedsiębiorstwo i Region" 2013, nr 5, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Karpacz J., Kreatywność przedsiębiorców jako determinant poszukiwania szans, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 1.
 • Król M., Kreatywność w miejscu pracy, w: Homo kreator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku, "Word Journal of Theoretical and Applied Sciences" 2015, no. 2, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości.
 • Matusiak K. B., Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005.
 • Moczydłowska J. M., Prokreatywny system motywowania jako wyzwanie dla nowoczesnego zarządzania kapitałem ludzkim, w: Ekonomia kreatywności. jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego, red. A. Lipka, S. Waszczak, "Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2012, Katowice.
 • Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 • Okpara F. O., The Value of Creativity and Innovation in Entrepreneurship, "Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability" 2007, vol. III, iss. 2, September.
 • Pierścieniak A., Wielowymiarowość zjawiska współpracy w organizacjach formalnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2014, nr 11.
 • Romanowska M., Innowacyjne przedsiębiorstwo w nieinnowacyjnej gospodarce, "Przegląd Organizacji" 2015, nr 8.
 • Sefertzi E., Creativity. Report Produced for the EC Funded Project INNOREGIO: Dissemination of Innovation and Knowledge Management, January 2000, s. 2.
 • Skowron-Grabowska B., Procesy innowacyjno-konkurencyjne w strategiach przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2013, nr 6.
 • Skrzypek E., Kreatywność a zarządzanie wiedzą, w: Innowacje w nowoczesnych organizacjach: aspekty ekonomiczne i społeczne, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Szkoły w Ekonomicznej w Tarnowie" 2014, nr 1 (24).
 • Sloane P., Twórcze myślenie w zarządzaniu, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2005.
 • Smidt J., ABC kreatywności, Difin, Warszawa 2010.
 • Sopińska A., Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Trompenaars F., Kultura innowacji. Kreatywność pracowników a sukces firmy, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010, s. 25.
 • Wachowiak P., Winch S., Kultura organizacyjna w czasie kryzysu, w: Przedsiębiorstwo odporne na kryzys, red. M. Romanowska, W. Mierzejewska, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Wasilewska B., Knosala R., Kreatywność zaawansowana jako warunek konieczny w procesach innowacyjnych, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" 2015, vol. 18, nr 1.
 • Woodman R. W., Sawyer J. E., Griffin R. W., Toward a Theory of Organizational Creativity, "Academy of Management Review", nr 18 (2), s. 293-321.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515448

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.