PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 17 | nr 1 | 77--97
Tytuł artykułu

The Concept of the Ambidextrous Organization : Systematic Literature Review

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Koncepcja organizacji oburęcznej : systematyczny przegląd literatury
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. "Oburęczność" organizacyjna zaliczana jest do najnowszych koncepcji zarządzania rekomendowanych w celu radzenia sobie z turbulencją i wielowymiarowością otoczenia organizacyjnego. Idea łączenia zmian organizacyjnych o charakterze ewolucyjnym i radyklanym wydaje się bardzo atrakcyjna, ale jednocześnie trudna do wdrożenia. Pomimo że koncepcja ta jest szeroko analizowana w literaturze przedmiotu z zakresu nauk o zarządzaniu od ponad 20 lat, w dalszym ciągu pozostaje interesującym obszarem badań naukowych.
Cele badań. Celem artykułu jest analiza wkładu literatury przedmiotu w rozwój koncepcji organizacji oburęcznej (ambidexterous organization) oraz zidentyfikowanie kluczowych problemów i trendów badawczych. Proces badawczy został ukierunkowany na uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: (1) Jakie są najważniejsze publikacje naukowe, które przyczyniły się do rozwoju koncepcji organizacji oburęcznej? (2) Jakie są kluczowe tematy i trendy w obrębie pola badawczego?
Metodyka. Do realizacji celu pracy zastosowano metodę systematycznego przeglądu literatury. Źródłem danych w procesie doboru próby badawczej była baza Scopus.
Kluczowe wnioski. Analiza słów kluczowych oraz treści abstraktów i artykułów zakwalifikowanych do próby badawczej wskazuje na cztery główne obszary zainteresowania w obrębie pola badawczego: (1) ideę i koncepcję oburęczności organizacyjnej, (2) kontekst organizacyjny i zarządzania, w którym badane są założenia koncepcji, (3) innowacje, procesy organizacyjnego uczenia się i kreatywność oraz (4) zarządzanie strategiczne. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. Organizational ambidexterity is listed among up-to-date concepts recommended for managers to cope with turbulence and multidimensionality of the business environment. The idea of combining both evolutionary and revolutionary organizational changes seems to be very attractive but challenging to implement. Although it has been widely discussed in the management-related literature for more than twenty years, it has not been explored thoroughly and it still remains an interesting topic for further research.
Research aims. The aim of the paper is to analyze the literature contribution to the development of the ambidextrous organization concept as well as to identify the key problems and trends in research output. The research process is oriented to responding to the following questions: (1) What are the key contributions of the literature in the field to the development of the concept? (2) What are the key research topics and trends in the field?
Methodology. Systematic literature survey is the applied methodology. The Scopus database is used as a source for the sampling process.
Key findings. The analysis points out the following main areas of research interest in the field: (1) ambidexterity and ambidextrous organization conceptualization, (2) organizational management context (including managers) where these assumptions are embedded and studied, (3) innovations, organizational learning processes and creativity, and (4) strategic management aspects. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
77--97
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń
Bibliografia
 • Agostini, L., Filippini, R. & Nosella, A. (2014). Ambidextrous organization and innovative performance: Testing the mediation of the internal networking. In: D. Carlucci, J.C. Spender, G. Schiuma (eds.), IFKAD 2014: 9th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge and Management Models for Sustainable Growth (pp. 1764-1784), Retrieved from: http://ualresearchonline.arts.ac.uk/7053/1/ProceedingsIFKAD2014_eBook.pdf (access: 6.03.2018).
 • Agostini, L., Nosella, A. & Filippini, R. (2016). Towards an integrated view of the ambidextrous organization: A second-order factor model. Creativity and Innovation Management, 25(1), 129-141.
 • Agostini, L., Nosella, A. & Filippini, R. (2017). Ambidextrous organization and knowledge exploration and exploitation: The mediating role of internal networking. International Journal of Business Innovation and Research, 14(1), 122-138.
 • Alcaide-Muñoz, C. & Gutierrez-Gutierrez, L.J. (2017). Six Sigma and organizational ambidexterity: A systematic review and conceptual framework. International Journal of Lean Six Sigma, 8(4), 436-456.
 • Bicen, P. (2007). Balancing exploration and exploitation in innovation management: The role of strategic orientations in ambidextrous organizations. Society for Marketing Advances Proceedings, 92-93.
 • Campanella, F., Del Giudice, M., Thrassou, A., & Vrontis, D. (2016). Ambidextrous organizations in the banking sector: An empirical verification of banks' performance and conceptual development. International Journal of Human Resource Management, 1-31 (paper in press).
 • Cao, X., Zhang, X. & Xi, Y. (2011). Ambidextrous organization in harmony: A multi-case exploration of the value of He Xie management theory. Chinese Management Studies, 5(2), 146-163.
 • Chebbi, H., Yahiaoui, D., Vrontis, D. & Thrassou, A. (2015). Building multiunit ambidextrous organizations: A transformative framework. Human Resource Management, 54, 155-177.
 • Chen, R.R. & Kannan-Narasimhan, R.P. (2015). Formal integration archetypes in ambidextrous organizations. R&D Management, 45(3), 267-286.
 • Czakon, W. (2011). Metoda systematycznego przeglądu literatury. Przegląd Organizacji, 3, 57-62.
 • Czakon, W. (2014). Kryteria oceny rygoru metodologicznego badań w naukach o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 1(161), 51-62.
 • Duncan, R. (1976). The ambidextrous organization: Designing dual structures for innovation. In: R.H. Killman, L.R. Pondy & D. Sleven (eds.), The Management of Organization (pp. 167-188). New York: North Holland.
 • Devins, G. & Kähr, C.N. (2010). Structuring ambidextrous organizations: Exploitation and exploration as a key for long-term success. In: L. Stadtler, A. Schmitt, P. Klarner, Th. Straub (eds.), More than Bricks in the Wall: Organizational Perspectives for Sustainable Success (pp. 60-67). Wiesbaden: Gabler.
 • Dover, P.A. & Dierk, U. (2010). The ambidextrous organization: Integrating managers, entrepreneurs and leaders. Journal of Business Strategy, 31(5), 49-58.
 • Durisin, B. & Todorova, G. (2012). A study of the performativity of the ambidextrous organization theory: Neither lost in nor lost before translation. Journal of Product Innovation Management, 29, 53-75.
 • Fernández-Pérez de la Lastra, S., Garcia-Carbonell, N., Martín-Alcázar, F. & Sánchez-Gardey, G. (2017). Building ambidextrous organizations through intellectual capital: A proposal. Intangible Capital, 13(3), 668-693.
 • Fink, A. (2005). Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Frederick, R. (2015). Making innovation work: Ambidextrous organizations in the seniors housing and care industry. Seniors Housing & Care Journal, 23(1), 76-84.
 • Güttel, W.H., Konlechner, S.W., & Trede, J.K. (2015). Standardized individuality versus individualized standardization: The role of the context in structurally ambidextrous organizations. Review of Managerial Science, 9(2), 261-284.
 • Güttel, W.H. & Konlechner, S.W. (2009). Continuously hanging by a thread: Managing contextually ambidextrous organizations. Schmalenbach Business Review, 61(2), 150-172.
 • Jansen, J.J.P. (2008). Combining competence building and leveraging: Managing paradoxes in ambidextrous organizations. Advances in Applied Business Strategy, 10, 99-119.
 • Jiang, R. & Kortmann, S. (2014). On the importance of mediating dynamic capabilities for ambidextrous organizations. Procedia CIRP, 20(C), 85-92.
 • Leybourne, S.A. & Sainter, P. (2012). Advancing project management: Authenticating the shift from process to 'nuanced' project-based management in the ambidextrous organization. Project Management Journal, 43(6), 5-15.
 • Lis, A. (2017). Relacyjny wymiar zdolności organizacji do absorpcji wiedzy zewnętrznej. Organizacja i Kierowanie, 2, 313-328.
 • Lis, A., Czerniachowicz, B., & Wieczorek-Szymańska, A. (2017). Leadership and corporate social responsibility: Topic research profiling. In: A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (eds.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (pp. 59-74). Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University.
 • Luo, Y.D. & Rui, H.C. (2009). An ambidexterity perspective toward multinational enterprises from emerging economies. Academy of Management Perspectives, 23(4), 49-70.
 • López Zapata, E., Garcia Muiña, F.E. & Garcia Moreno, S.M. (2012). From the learning to the ambidextrous organization: Theoretical evolution of organizational learning. Cuadernos de Administracion, 25(45), 11-37.
 • Mahmoud-Jouini, S.B., Charue-Duboc, F. & Fourcade, F. (2007). Multilevel integration of exploration units: Beyond the ambidextrous organization. In: G.T. Solomon (ed.), Academy of Management 2007 Annual Meeting Proceedings: August 3-8, 2007, Philadelphia: Doing Well by Doing Good. [Briarcliff Manor, N.Y.]: Academy of Management.
 • Maier, J. (2015). The Ambidextrous Organization: Exploring the New While Exploiting the Now. London: Palgrave Macmillan.
 • March, J.G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science, 2, 71-87.
 • Markides, C. & Chu, W. (2009). Innovation through ambidexterity: How to achieve the ambidextrous organization? In: L.A. Costanzo, R.B. MacKay (eds.), Handbook of Research on Strategy and Foresight (pp. 324-342). Northampton: Elgar Publishing.
 • Martinich, L. (2005). Communicating the vision in an ambidextrous organization: Connecting with both sides of your brain. In: IEEE International Professional Communication Conference Proceedings (pp. 596-601).
 • Mirow, C., Hoelzle, K. & Gemuenden, H.G. (2008). The ambidextrous organization in practice: Barriers to innovation within research and development. In: Academy of Management 2008 Annual Meeting: The Questions We Ask. Academy of Management.
 • Mora Pabón, R. (2017). The ambidextrous organization: Relationship and characteristics with longevity from the perspective of dynamic capabilities. Espacios, 38(39).
 • Mora Pabón, R., Grueso Hinestroza, M.P. & Rodriguez Romero, C.A. (2017). Conceptualization of the ambidextrous organization: From the perspective of dynamic capabilities. Espacios, 38(34), 2.
 • Nayak, S. & Bhatnagar, J. (2016). Impact of commitment based HR practices on knowledge creation in ambidextrous organizations. Academy of Management Annual Meeting Proceedings, 1.
 • Nobelius, D. (2003). An ambidextrous organization in practice: Strategic actions in Ericsson's management of 'Bluetooth'. International Journal of Mobile Communications, 1(1-2), 57-90.
 • Okoli, C. & Schabram, K. (2010). A guide to conducting systematic literature review of information systems research. Sprouts: Working Papers on Information Systems, 20(26). Retrieved from: http://sprouts.aisnet.org/10-26 (access: 4.03.2018).
 • O'Reilly III, C.A. & Tushman, M.L. (2004). The ambidextrous organization. Harvard Business Review, 82(4), 74-81.
 • Orłowska, A., Mazur, Z. & Łaguna, M. (2017). Systematyczny przegląd literatury: Na czym polega i czym się różni od innych przeglądów. Ogrody Nauk i Sztuk, 7, 350-363.
 • Parmentier, G. & Picq, T. (2016). Managing creative teams in small ambidextrous organizations: The case of videogames. International Journal of Arts Management, 19(1), 16-30.
 • Raisch, S. & Birkinshaw, J. (2008). Organizational ambidexterity: Antecedents, outcomes and moderators. Journal of Management, 34(3), 375-409.
 • Raisch, S., Birkinshaw, J., Probst, G. & Tushman, M.L. (2009). Organizational ambidexterity: Balancing exploitation and exploration for sustained performance. Organization Science, 20(4), 685-695.
 • Raisch, S., Zimmermann, A. & Cardinal, L. (2012). A revised blueprint of the ambidextrous organization: Reuniting structural and contextual theories. In: Academy of Management 2012 Annual Meeting Conference Proceedings (pp. 1295-1300). Academy of Management.
 • Sarkees, M., Hulland, J., & Prescott, J. (2010). Ambidextrous organizations and firm performance: The role of marketing function implementation. Journal of Strategic Marketing, 18(2), 165-184.
 • Simon, F. & Tellier, A. (2008). Creativity and social networks in an ambidextrous organization. Revue Française de Gestion, 187(7), 145-159.
 • Sinha, S. (2016). Managing an ambidextrous organization: Balancing innovation and efficiency. Strategic Direction, 32(10), 35-37.
 • Tahar, S., Niemeyer, C., & Bouteiller, R. (2011). Transferral of business management concepts to universities as ambidextrous organizations. Tertiary Education and Management, 17(4), 289-308.
 • Tay, N.S.P. & Lusch, R.F. (2007). Agent-based modeling of ambidextrous organizations: Virtualizing competitive strategy. IEEE Intelligent Systems, 22(5), 50-57.
 • Tushman, M.L. & O'Reilly III, C.A., (1996). Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and revolutionary change. California Management Review, 38(4), 8-30.
 • Tushman, M.L. & O'Reilly III, C.A. (1999). Building ambidextrous organizations: Forming your own 'skunk works'. Health Forum Journal, 42(2), 20-23.
 • Van Looy, B., Martens, T., & Debackere, K. (2005). Organizing for continuous innovation: On the sustainability of ambidextrous organizations. Creativity and Innovation Management, 14(3), 208-221.
 • Vorbach, S., Mueller, C., & Egger, K. (2016). Technology strategies and ambidextrous organizations. In: L. Pretorius, G.A. Thopil & Y. Hosni (eds.), IAMOT 2016 - 25th International Association for Management of Technology Conference Proceedings: Technology - Future Thinking 2016 (pp. 1430-1446), University of Pretoria.
 • Wang, F. & Jiang, H. (2009). Innovation paradox and ambidextrous organization: A case study in development teams in air conditioner in Haier. Frontiers of Business Research in China, 3(2), 271-300.
 • Webster, J. & Watson, R.T. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. MIS Quarterly, 26(2), xiii-xxiii.
 • Weng, C.S. (2016). Vacillation between the exploitation and the exploration of technology: Ambidextrous organization. Journal of Management, 34(2), 189-214.
 • Zakrzewska-Bielawska, A. (2016a). Ambidextrous organization jako przykład przedsiębiorstwa inteligentnego. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 148, 161-174.
 • Zakrzewska-Bielawska, A. (2016b). Paradoks eksploatacji i eksploracji - ambidexterity w zarządzaniu strategicznym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 420, 435-449.
 • Zakrzewska-Bielawska, A. (2017). Ambidextrity jako zdolność dynamiczna w odpowiedzi na niepewność otoczenia. Studia Oeconomica Posnaniensia, 5(9), 174-190.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515498

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.