PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | z. 5 | 15--19
Tytuł artykułu

Opłacalność uprawy ziemniaków jadalnych odmiany Bellarosa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było określenie efektywności ekonomicznej uprawy ziemniaków jadalnych na podstawie standardowej nadwyżki bezpośredniej - SGM. Materiał badawczy stanowiły dane dotyczące uprawy ziemniaków jadalnych odmiany Bellarosa. Badania polowe przeprowadzono w latach 2015-2016 na plantacji produkcyjnej o powierzchni 1,6 ha, zlokalizowanej w województwie lubelskim. Eksperyment prowadzono na glebie klasy bonitacyjnej IVb. Stwierdzono, że produkcja ziemniaków w latach 2015- 2016 była opłacalna. Największy udział w strukturze poniesionych kosztów stanowiły koszty zakupu sadzeniaków (44,04%), eksploatacji maszyn i pracy ludzkiej (34,25%), obornika (11,43%), a następnie koszty środków ochrony roślin (5,66%) oraz nawozów mineralnych (4,62%).(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the study was to determine the economic efficiency of potatoes cultivation on the basis of standard gross margin (SGM). The research material was the Bellarosa edible potato variety. Field research was carried out between 2015 and 2016 on a 1.6 ha plantation site located in Lublin Province. The experiment was conducted on the soil of the IVb bonitation class. As a result of the research, it was found that the production of potatoes in the years 2015-2016 was profitable. The highest share in the structure of costs incurred was the purchase of seed potatoes (44.04%), the costs of machine operation and human labor (34.25%), the cost of manure (11.43%), then the costs of plant protection products (5.66%). And mineral fertilizers (4.62%).(original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
15--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Augustyńska-Grzymek Irena, Marcin Cholewa, Mariusz Dziewulski, Arkadiusz Orłowski, Aldona Skarżyńska, Izabela Ziętek, Krzysztof Zmarzłowski. 2009. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2008 roku (Production, costs and direct surplus of selected agricultural products in 2008). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Gołaś Zbigniew. 2016. Ekonomika, organizacja i sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych krajów Unii Europejskiej ukierunkowanych na produkcję roślin okopowych (Economics, organization and income situation of eu countries' farms focused on root crops production). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 103 (1): 35-45.
 • GUS. 2017. Wyniki produkcji roślinnej w 2016 roku. Informacje i opracowania statystyczne (Plant production results in 2016. Statistical information and studies). Warszawa: GUS.
 • IHAR. 2015. Charakterystyka Krajowego Rejestru Odmian Ziemniaka (Characteristics of the National Register of Potato Varieties). Jadwisin: IHAR.
 • Kołodziejczyk Marek, Aleksander Szmigiel, Bogdan Kulig, Oleksy Andrzej, Andrzej Lepiarczyk. 2013. Ocena plonowania, składu chemicznego i jakości bulw wybranych odmian ziemniaka skrobiowego (Evaluation of yield, chemical composition and quality of tubers of medium early, medium late and late starch potato cultivars). Inżynieria Rolnicza 2 (3/146): 123-130.
 • Nowacki Wojciech. 2009. Czynniki wpływające na opłacalność produkcji ziemniaka w Polsce (Factors influencing the profitability of potato cultivation in Poland). Roczniki Naukowe SERiA 11 (1): 320-323.
 • Nowacki Wojciech. 2015. Szanse i zagrożenia rynku ziemniaka w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA XVII (2): 169-175.
 • Nowacki Wojciech. 2016. Rynek ziemniaków jadalnych w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju (TAble potatoes market in Poland - current state and perspectives). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (1): 196-201.
 • Rembeza Jerzy. 2005. Efektywność ekonomiczna wybranych nakładów w produkcji ziemniaka (Economic efficiency of selected expenditures in potato production). Wieś Jutra 2: 30-31.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków (Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of October 29, 2003 on specific requirements regarding the commercial quality of potatoes). Dz.U. 2003, nr 194, poz. 1899, 1900.
 • Skarżyńska Anna. 2010. Sezon sprzedaży ziemniaków jadalnych a opłacalność ich produkcji (Season of Selling potatoes for human consumption in the context of profitability of their production). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (16): 111-123.
 • Tarant Szymon. 2002. Przystosowanie się producentów ziemniaków jadalnych do wymagań konsumentów i handlu (Adaptation of the table potato producers to the trade and consumer requirements). Roczniki AR w Poznaniu CCCXLIII, Ekonomia 1: 205-218.
 • Tuka Paulina. 2016. Zmiany powierzchni uprawy a opłacalność produkcji ziemniaków w Polsce (Changes in the production area vs. profitability of potatoes in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 363-367
 • US w Lublinie. 2017. Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych w województwie lubelskim w 2016 roku (The resultant estimate of the main agricultural crops in the Lublin province in 2016). Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych.
 • Wereszczaka Jacek, Jan Marczakiewicz. 2014. Zrównoważone rolnictwo i zdrowe środowisko. Dobre praktyki i rola pożytecznych mikroorganizmów w uprawie ziemniaków z zastosowaniem innowacyjnych, naturalnych technologii (Sustainable agriculture and a healthy environment. Good practices and the role of beneficial microorganisms in potato cultivation using innovative, natural technologie). 1-97. Warszawa: MRiRW, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515542

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.