PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 | 70--80
Tytuł artykułu

Sytuacja demograficzna gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2010-2015

Warianty tytułu
The Demographic Situation in the Municipalities of the Kielce Functional Area in the Years 2010-2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena potencjału demograficznego gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz przemian, jakim ten potencjał podlega. Do realizacji tego celu wykorzystano metody analizy literatury przedmiotu, statystyki opisowej oraz analizy skupień. Badaniu poddano dynamikę liczby ludności, przyrost naturalny, saldo migracji, strukturę ludności według ekonomicznych grup wieku oraz indeks starości, notowane w latach 2010-2015. Wykazano, że sytuacja demograficzna w gminach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego jest wyraźnie zróżnicowana. Najlepsze perspektywy demograficzne występują w gminach: Morawica, Miedziana Góra, Masłów, Górno i Strawczyn. Najmniej korzystna sytuacja demograficzna występuje przede wszystkim w Kielcach, a następnie w gminach drugiego pierścienia - w Chmielniku i Zagnańsku. Notują one ujemny przyrost naturalny, niewielki napływ ludności oraz niekorzystną strukturę wiekową. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper is to assess the demographic potential of the municipalities of the Kielce Functional Area and the transformations that this potential is undergoing. Methods of analysis of the literature on the subject, descriptive statistics and analysis of agglomerates were used to achieve this objective. The rate of growth of population size, natural growth, net migration, the structure of the population by economic age groups and the index of old age recorded in 2010-2015 were studied. It was demonstrated that the demographic situation in the municipalities of the Kielce Functional Area is clearly differentiated. The best demographic prospects are in the Morawica, Miedziana Gora, Masłow, Gorno and Strawczyn municipalities. The least favourable demographic situation is primarily in Kielce, followed by the municipalities of the second ring: in Chmielnik and Zagnańsk. They are recording negative natural growth, a negligible inflow of people and an unfavourable age structure. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
70--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • A. Abramowska-Kmon, O nowych miarach zaawansowania starzenia się ludności, "Studia Demograficzne" 2011/1, s. 3-20.
 • A. Warych-Juras, J. Gałka, Starzenie się ludności w polskich obszarach metropolitalnych [w:] Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, red. M. Soja, A. Zborowski, Kraków 2011, s. 99-110.
 • G. Ciura, J. Szymańczak, Starzenie się społeczeństwa polskiego, "INFOS" 2012/12.
 • J. Grzeszczak, Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, "Prace Geograficzne" 1999/173.
 • J. Strzelec, Doświadczenia i wyzwania rozwoju regionalnego w latach 1999-2013 na przykładzie województwa świętokrzyskiego, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach 2010, s. 230-231.
 • M. Kołodziej, Budujemy się za miastem, "Echo Dnia" z 27.01.2017 r.
 • M. Okólski, A. Fihel, Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Warszawa 2012.
 • P. Śleszyński, Problemy delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne" 2015/29, s. 37-53.
 • R. Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Warszawa 2006.
 • S. Pastuszka, Przemiany demograficzne na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich Polski Wschodniej, referat wygłuszony podczas konferencji pt. Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - teoria i praktyka obszarów funkcjonalnych, zorganizowanej w Krakowie w dniach 27-28.10.2016 r. przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.
 • S. Pastuszka, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w regionie świętokrzyskim w latach 2005-2011, "Gospodarka Narodowa" 2013/10, s. 93-115.
 • T. Markowski, T. Marszał, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515544

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.