PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 | 81--88
Tytuł artykułu

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 14 czerwca 2017 r. (II SAB/Po 87/17) : możliwość zaskarżenia do sądu administracyjnego czynności podejmowanych w ramach procedury "Niebieskiej Karty" : glosa (aprobująca)

Autorzy
Warianty tytułu
Commentary on the Ruling of the Voivodship Administrative Court in Poznań of 14 June 2017 (II SAB/Po 87/17) (Possibility of Appealing to the Administrative Court Against Actions Taken Within the Framework of the "Blue Card") (Approving Commentary)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Skoro wojewoda na mocy art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie występuje w roli organu nadzoru nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa, to skierowaną do niego skargę (...) na zamknięcie przez zespół interdyscyplinarny (...) procedury "Niebieskiej Karty" należy uznać za skargę złożoną w trybie skargowym określonym w Dziale VIII k.p.a. Zgodnie zaś z ugruntowanym orzecznictwem sądowoadministracyjnym ocena prawidłowości prowadzenia postępowania skargowego w trybie przepisów działu VIII k.p.a. nie podlega kognicji sądów administracyjnych (...). Skarga z art. 227 k.p.a. jest bowiem odformalizowanym środkiem ochrony rożnych interesów jednostki, niedającym podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego (...). Działania podejmowane przez organ w trybie postępowania w zakresie skarg i wniosków, normowanym przepisami działu VIII k.p.a., nie mają formy aktu lub czynności, o jakich mowa w art. 3 § 2 p.p.s.a. (...). W rezultacie, zważywszy na wyżej powołaną treść art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. kognicji sądów administracyjnych nie podlega również bezczynność organu w sprawie rozpatrywanej w trybie skargowym określonym w Dziale VIII k.p.a. (abstrakt oryginalny)
EN
The ruling in question refers to the ability to appeal against actions taken by an interdisciplinary team under the "Blue Card" procedure. The considerations lead to the conclusion that both the initiation and the ending of the "Blue Card" procedure affect the legal situation of entities, which means that the application of the principles of a restrictive interpretation, the result of which is the inability to contest the procedure itself before the administrative court, reduces the protection of its participants. Therefore, it would be necessary to accept the position of the Voivodship Administrative Court in Poznań that the end of the "Blue Card" procedure by the interdisciplinary group can be subjected to administrative court control by fi ling a complaint about public administration operations regarding the rights or duties arising from the provisions of the law (Article 3 § 2, item 4 of Law on conduct before the administrative courts). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
81--88
Opis fizyczny
Twórcy
  • Wydział Zamiejscowy SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Poznaniu; Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Bibliografia
  • B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 1997, s. 59 i n.
  • J. Boć [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 1998, s. 117.
  • J. Łętowski, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990, s. 62.
  • J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2012, s. 11 i 114.
  • M. Jaśkowska, Właściwość sądów administracyjnych (zagadnienia wybrane) [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermanna, Warszawa 2007, s. 571.
  • M. Stahl [w:] M. Dyl, K. Jaroszyński, Z. Niewiadomski, P. Wajda, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, M. Cherka, Z. Czarnik, A. Paczkowska-Tomaszewska, J. Posłuszny, M. Stahl, R. Stankiewicz, System Prawa Administracyjnego, t. 6, Podmioty administrujące, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski i A. Wróbel, Warszawa 2011, s. 61.
  • S. Pilipiec, Teoretyczno-prawne aspekty prawa do sądu, "Annales UMCS" - sectio G, 2000/12, s. 226-227.
  • T. Woś [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2012, s. 46.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515548

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.