PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 17 | nr 1 | 119--136
Tytuł artykułu

The Relationship Between the Form of Employment and Employee Training and Developing Opportunities in Organizations

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Związek pomiędzy formą zatrudnienia a szkoleniem i możliwościami rozwoju pracowników w organizacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
We współczesnych organizacjach coraz częściej podkreśla się wagę doskonalenia i rozwoju pracowników w celu podwyższenia ich kwalifikacji oraz nabywania nowych kompetencji wiedzy, a także rozwijania przydatnych dla organizacji postaw. W organizacjach coraz częściej stosowane są jednak elastyczne, mniej trwałe niż umowa o pracę na czas nieokreślony formy zatrudnienia. Celem artykułu jest przedstawienie zależności pomiędzy formą zatrudnienia a możliwościami doskonalenia i rozwoju pracowników w organizacjach. Zaprezentowano w nim wyniki badania przeprowadzonego metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety wśród 569 pracowników województwa śląskiego. Proces badawczy został przeprowadzony na podstawie teorii ugruntowanej, zaś analizy statystyczne wykonano za pomocą programu SPSS for Windows, przyjmując poziom istotności 0,05. W celu porównania osób różniących się formą zatrudnienia wykorzystano test Kruskala-Wallisa. Uzyskane wyniki badań wskazały na istnienie pewnych zależności pomiędzy formą zatrudnienia a możliwościami doskonalenia i rozwoju pracowników w organizacji. Wykazano istnienie istotnych statystycznie różnic między: formą zatrudnienia a oceną możliwości rozwoju pracowników, formą zatrudnienia a oceną możliwości awansu pracowników w organizacji oraz formą zatrudnienia a oceną możliwości doskonalenia zawodowego pracowników. (abstrakt oryginalny)
EN
In modern organizations, the importance of employee training and development is increasingly emphasized because as it allows them to improve their qualifications and develop new competencies and attitudes useful for the organization. On the other hand, the flexible forms of employment, which are less permanent than indefinite period employment contracts, are increasingly used in organizations. The aim of the paper is to present the relationship between the form of employment and employee training and developing opportunities in organizations. The paper presents the results of research conducted by means of a diagnostic survey, with the use of a questionnaire among 569 employees of the Province of Silesia. A research process was conducted on the basis of grounded theory, and statistical analysis was conducted using the SPSS for Windows, assuming the level of significance at 0.05. In order to compare people with different forms of employment, the Kruskal-Wallis test was used. The research results indicated that there are certain relationships between the form of employment and employee training and development opportunities in the organization. Statistically significant differences were shown between the form of employment and the assessment of employee development opportunities, the form of employment and the assessment of employee promotion opportunities in the organization and the form of employment and the assessment of employee professional development opportunities. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
119--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • WSB University
Bibliografia
 • Antonacopoulou, E.P. (2000). Employee development through self-development in three retail banks. Journal of Personnel Review, 29(4).
 • Asfaw, A.M., Argaw, M.D. & Bayissa, L. (2015). The impact of training and development on employee performance and effectiveness: A case study of District Five Administration Office, Bole Sub-City, Addis Ababa, Ethiopia. Journal of Human Resource and Sustainability Studies, 3.
 • Bataineh, K.A.A. (2014). Impacts of Employee Training on the Performance of Commercial Banks in Jordan. European Journal of Business and Management, 6(27).
 • Batra, S. (2009). Strengthening human capital for knowledge economy needs: An Indian perspective. Journal of Knowledge Management, 13.
 • Becker, G.S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. Chicago: University of Chicago Press.
 • Becker, G., Murphy, K. & Tamura, R. (1990). Human capital, fertility and economic growth. Journal of Political Economy, 98.
 • Bratnicki, M. & Strużyna, J. (2001). Kapitał ludzki - krok w kierunku nowej perspektywy człowieka w przedsiębiorczej organizacji. In: M. Bratnicki & J. Strużyna (eds.), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Burke, M.E. (2011). Knowledge sparing in emerging economies. Library Review, 60(1).
 • Cho, Y. & Won Yoon, S. (2010). Theory development and convergence of human resource fields: Implications for human performance technology. Performance Improvement Quarterly, 23.
 • Colarelli, S.M. & Montei, M.S. (1996). Some contextual influences on training utilization. The Journal of Applied Behavioral Science, 32(3).
 • Elnaga, A. & Imran, A. (2013). The effect of training on employee performance. European Journal of Business and Management, 5(4).
 • Falola, H.O., Osibanjo, A.O. & Ojo, S.I. (2014). Effectiveness of training and development on employees' performance and organization competitiveness in the Nigerian banking industry. Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series V: Economic Sciences, 7/56(1).
 • Filipowicz, G. (2006). Zarządzanie pracownikami w organizacjach o elastycznych strukturach i zatrudnieniu. In: S. Borkowska (ed.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Foong Ming, T. (2008). Organisational support as the mediator of career-related HRM practices and affective commitment: Evidence from knowledge workers in Malaysia. Research and Practice in Human Resource Management, 16.
 • Glaser, B. & Strauss, A. (2009). Odkrywanie teorii ugruntowanej. Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos".
 • Griffin, R. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gul, Z. (2015). Impact of employee commitment on organizational development. FWU Journal of Social Sciences, 9(2).
 • Gunnigle, P., Turner, T. & Morley, M. (1998). Employment flexibility and industrial relations arrangements at organization level: A comparison of five European countries. Employee Relations, 20(5).
 • Hameed, A. & Waheed, A. (2011). Employee development and its affect on employee performance: A conceptual framework. International Journal of Business and Social Science, 2(13).
 • Imran, M. & Tanveer, A. (2015). Impact of training & development on employees' performance in banks of Pakistan. European Journal of Training and Development Studies, 3(1).
 • Juchnowicz, M. (2014). Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kożusznik, B. & Adamiec, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor - kreator - inspirator. Katowice: Wydawnictwo Akade.
 • Lee, C.H. & Bruvold, N.T. (2003). Creating value for employees: Investment in employee development. The International Journal of Human Resource Management, 14(6).
 • Lipka, A. (2010). Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Marimuthu, M., Arokiasamy, L. & Ismail, M. (2009). Human capital development and its impact on firm performance: Evidence from developmental economics. The Journal of International Social Research, 2(8).
 • Matthews, J.J., Megginson, D. & Surtees, M. (2008). Rozwój zasobów ludzkich, transl. A. Czardybon, M. Strzelecka. Gliwice: Onepress.
 • McNeese-Smith, D.K. (2001). A nursing shortage: Building organizational commitment among nurses. Journal of Healthcare Management, 46(3).
 • Psarras, J. (2006). Education and training in the knowledge-based economy. The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 36(1).
 • Pedrini, M. (2007). Human capital convergences in intellectual capital and sustainability reports. Journal Intellectual Capital, 8(2).
 • Qayyum, A., Sharif, M.T., Ahmad, A., Khan, M.S. & Rehman, K. (2012). Training & development practices in National Bank of Pakistan. Information Management and Business Review, 4(1).
 • Saleem, Q., Shahid, M. & Naseem, A. (2011). Degree of influence of training and development on employees' behavior. International Journal of Computing and Business Research, 2(3).
 • Schaffer, R. & Thomson, H. (1992). Successful change programs begin with results. Harvard Business Review, 70(1), 80-89.
 • Staniewski, M. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: Vizja Press & IT.
 • Sutherland, J. & Canwell, D. (2007). Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szałkowski, A. (ed.) (2006). Podstawy zarządzania personelem. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Szczepańska-Woszczyna, K. (2015). Leadership and organizational culture as the normative influence of top management on employee's behaviour in the innovation process. Procedia Economics and Finance, 34.
 • Szczepańska-Woszczyna, K. & Dacko-Pikiewicz, Z. (2014). Managerial competencies and innovations in the company - the case of enterprises in Poland. Business, Management and Education, 12(2).
 • Szczepańska-Woszczyna, K., Dacko-Pikiewicz, Z. & Lis, M. (2015). Responsible leadership: A real need or transient curiosity. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 213.
 • Szczepańska-Woszczyna, K. & Kurowska-Pysz, J. (2016). Sustainable business development through leadership. Economics and Management, 8(3).
 • Tahir, N., Yousafzai, I.K., Jan, S. & Hashim, M. (2014). The impact of training and development on employees performance and productivity: A case study of United Bank Limited Peshawar City, KPK, Pakistan. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(4).
 • Taylor, S. (2006). Płynność zatrudnienia. Jak zatrzymać pracowników w firmie. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Thijssen, J.G.L., Van Der Heijden, B.I.J.M. & Rocco, T.S. (2008). Toward the employability- link model: Current employment transition to future employment perspectives. Human Resource Development Review, 7(2).
 • Wang, C.L. & Ahmed, P.K. (2003). Managing Knowledge Workers. Working Paper Series, Management Research Centre, University of Wolverhampton, Shropshire.
 • Vinesh, K. (2014). Role of training & development in an organizational development. International Journal of Management and International Business Studies, 4(2).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515554

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.