PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 17 | 159--178
Tytuł artykułu

Uwarunkowania nierówności płci i dyskryminacji kobiet na polskim rynku pracy w świetle wybranych badań opinii społeczeństwa

Warianty tytułu
Determinants of Gender Inequalities and Discrimination Against Women in the Polish Labour Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mimo wzrostu liczby kobiet aktywnych zawodowo, na polskim rynku pracy nadal obserwuje się występowanie zjawiska nierówności płci oraz dyskryminacji ekonomicznej pań. Głównym celem artykułu jest prezentacja i ocena uwarunkowań nierówności płci i dyskryminacji kobiet na polskim rynku pracy. Aby go zrealizować, przyjęto następujące cele szczegółowe: zdefiniowanie nierówności płci i dyskryminacji ekonomicznej kobiet oraz jej przyczyn, przedstawienie form i poziomów dyskryminacji kobiet, a także ocenę nierówności płci w świetle wyników badań opinii społecznej na temat pracy i płacy kobiet. W artykule zaprezentowano również pojęcie nierówności płci i dyskryminacji ekonomicznej kobiet, jej formy, poziomy oraz współczesne teorie. Źródłem danych empirycznych były wyniki badań opinii społecznych na temat aktywizacji zawodowej, zatrudnienia, wynagrodzenia i awansu zawodowego. W zakończeniu pracy podjęto próbę identyfikacji form dyskryminacji kobiet na polskim rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
Despite the increasing number of women in the workforce, there is still evidence of gender inequality and economic discrimination against women in the Polish labour market. The main goal of the article is to present and evaluate the determinants of gender inequality and discrimination against women in the Polish labour market. The author defines the concept of gender inequality and economic discrimination and presents various forms and levels of discrimination against women in the labour market in the light of contemporary theories. These theoretical considerations are followed by an analysis of surveys on economic activation, employment, remunaration and promotion. In the last part of the article the author seeks to identify various forms of discrimination against women in the Polish market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
159--178
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Branka M., 2010, Dyskryminacja ze względu na płeć i wiek, w: M. Borowska, M. Branka (red.), Równość szans kobiet i mężczyzn a rynek pracy. Poradnik dla instytucji rynku pracy, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich: 9-24.
 • CBOS 2013, Kobieta pracująca, komunikat z badań, Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • Diagnoza społeczna 2015, Diagnoza społeczna 2015 warunki i jakość życia Polaków, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 • Ehrenberg R., Smith R., 2000, Modern Theory and Labor Public Policy Economic, Massachusetts, USA: Addison Wesley Longman Limited.
 • Instytut Badań Strukturalnych 2015, Magda I., Tyrowicz J., van der Velde L., 2015, Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn. Pomiar, trendy, wyjaśnienia, Warszawa, http://ibs.org.pl/app/uploads/ 2016/05/IBS_Nierownosc_Placowa_raport.pdf [dostęp: 17.11.2017].
 • Jarmołowicz W., Kalinowska B., 2008, Praca i płaca kobiet na polskim i unijnym rynku pracy, w: W. Jarmołowicz (red.), Przemiany na współczesnym rynku pracy, Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe: 149-171.
 • Jarmołowicz W., Knapińska M., 2011, Współczesne teorie rynku pracy a mobilność i przepływy pracowników w dobie globalizacji, Zeszyty Naukowe, nr 9: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, http://www.pte.pl/pliki/1/1144/zn-9_jarmolowicz_knapinska.pdf [dostęp: 11.09.2014].
 • Kalinowska-Nawrotek B., 2004a, Dyskryminacja statystyczna kobiet w Polsce i krajach Unii Europejskiej, w: A. Manikowski, A. Psyk (red.), Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe WZUW, http://www.konferencja.edu.pl/ref8/ pdf/pl/Kalinowska-Poznan.pdf [dostęp: 27.09.2014].
 • Kalinowska-Nawrotek B., 2004b, Formy dyskryminacji kobiet na polskim rynku pracy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2: 231-245.
 • Kalinowska-Nawrotek B., 2005, Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Kalinowska-Sufinowicz B., 2013, Polityka społeczno-gospodarcza państwa wobec pracy kobiet, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Kędziora K., Śmiszek K., Zima M., 2009, Równe traktowanie w zatrudnieniu. Przepisy a rzeczywistość, Warszawa: Polskie Towarzystwo Prawa Administracyjnego, http://www.hfhr.org.pl/ wielokulturowosc/documents/doc_70.pdf [dostęp: 20.05.2017].
 • Kliber P., 2017, Prawo Okuna na regionalnych rynkach pracy w Polsce, Przegląd Statystyczny Polskiej Akademii Nauk, z. 1, s. 41-57, http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok 2017/Zeszyt 1/2017_64_1_041-058.pdf [dostęp: 6.05.2017].
 • Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r., Dz.U. 1982, nr 10, poz. 71.
 • Kupczyk T., 2009, Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.
 • Lisowska E. (red.), 1997, Projekt ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn, Kobieta i Biznes, nr 3-4: 8-11.
 • Lisowska E., 2010, Kobiety i gospodarka, w: J. Piotrowska, A. Grzybek (red.), Raport kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009, Warszawa: Fundacja Feminoteka: 7-23.
 • Meulders D., Pasman R., Rigo A., O'Dorchai S., 2010, Topic Report. Horizontal and Vertical Segregation, Bruxelles: Universite Libre de Bruxelles (ULB).
 • Pincus F., 2000, Discrimination Comes in Many Forms: Individual, Institutional, and Structural, https://media.lanecc.edu/users/martinezp/250 CRG/Discrim.pdf [dostęp: 12.03.2017].
 • Polachek S., 2004, How the Human Capital Model Explains Why the Gender Wage Gap Narrowed, IZA Discussion Paper, No. 1102, http://ftp.iza.org/dp1102.pdf [dostęp: 12.03.2017].
 • Renzetti C.M., Curran D.J., 2005, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Słoczyński T., 2008, Indywidualistyczne teorie dyskryminacji kobiet na rynku pracy, Mishellanea, nr 4(8): 79-87, http://www.mishellanea.mish.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2010/03/S %8 2oczy ski-Indywidualistyczne.pdf [dostęp: 26.09.2014].
 • Winiarska A., Klaus W., 2011, Dyskryminacja i nierówne traktowanie jako zjawisko społeczno- -kulturowe, w: B. Kłos, J. Szymańczyk (red.), Zasada równości i niedyskryminacji, Studio BAS, nr 2(26), s. 9-40.
 • Winiarski B. (red.), 2006, Polityka gospodarcza, wyd. 3, zmienione, Warszawa: WN PWN.
 • Załucka M., 2010, Nierówności i dyskryminacje związane z płcią kulturową. Kobieta na rynku pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace Etnograficzne, t. 38: 147-155, http://www.ejournals.eu/sj/index.php/PE/article/viewFile/2301/2304 [dostęp: 28.10.2017].
 • Zwiech P., 2011, Rodzaje dyskryminacji kobiet na rynku pracy, Polityka Społeczna, nr 4: 17-19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515572

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.