PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 17 | nr 1 | 137--156
Tytuł artykułu

Sub-disciplines in Management Sciences : Review of Classifications in Polish and Worldwide Research Practice

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu : klasyfikacja w polskiej i światowej praktyce badawczej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Jedną z cech nauk o zarządzaniu jest silna subdyscyplinarność wyrażająca tendencje do wyodrębniania określonych specjalności badawczych. Proces ten wynika z eklektycznego charakteru zarządzania i wiąże się z dynamicznym wyłanianiem się nowych obszarów badawczych i zastosowań praktycznych. Biorąc to pod uwagę, jako cel artykułu wyznaczono identyfikację i ocenę zakresu, cech charakterystycznych oraz perspektyw rozwoju wybranych klasyfikacji subdyscyplin nauk o zarządzaniu w polskiej i światowej praktyce badawczej. Realizacji celu poświęcono badania 13 wybranych klasyfikacji oraz opinii 31 ekspertów reprezentujących środowisko naukowe z Polski i z Chin. Wyniki wskazują na dużą różnorodność analizowanych klasyfikacji, które charakteryzują się różnymi celami stosowania, zakresem, cechami charakterystycznymi oraz logiką wyodrębnienia. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the features of management sciences is their strong sub-disciplinary nature which results in distinguishing specific research specializations. This process is a consequence of the eclectic character of management and is associated with the dynamic emergence of new research areas and practical applications. Taking this into account, the aim of the paper is to identify and assess the scope, characteristics and development prospects of selected classifications of sub-disciplines in management sciences in Polish and worldwide research practice. The aim is realized on the basis of the research encompassing 13 selected classifications and opinions of 31 experts representing the scientific community from Poland and China. The results indicate a wide variety of the analyzed classifications which are characterized by different application goals, scope, characteristics and classification logic. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
137--156
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz
 • Lodz University of Technology
Bibliografia
 • ADCSC classification (2011). Ministry of Education of the People's Republic of China. Retrieved from: http://old.moe.gov.cn//publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_834/201104/116439.html (access: 10.01.2018).
 • ANVUR classification (2015). Consiglio Universitario Nazionale. Retrieved from: https://www.cun.it/uploads/4079/Allegato_CAcademicFieldsandDisciplines.pdf?v= (access: 10.01.2018).
 • Brzeziński, M. (2008). Podstawy logistyki jako dyscypliny naukowej. Logistyka, 5, 76-77.
 • Chybalski, F. & Matejun, M. (2013). Organizacja jako obiekt badań - od zbierania danych do analizy wyników. In: A. Adamik (ed.), Nauka o organizacji. Podejście dynamiczne (pp. 93-151). Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Cyfert, S., Dyduch, W., Latusek-Jurczak, D., Niemczyk, J. & Sopińska, A. (2014). Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu - logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna. Organizacja i Kierowanie, 1(161), 37-49.
 • DIG AoM: Divisions & interest groups of the Academy of Management (n.d.). Academy of Management. Retrieved from: http://aom.org/DIG/ (access: 25.01.2018).
 • EGOS classification (n.d.). European Group for Organizational Studies. Retrieved from: https://www.egosnet.org/swgs/current_swgs (access: 27.01.2018).
 • EIASM domains of interest (n.d.). European Institute for Advanced Studies in Management. Retrieved from: http://www.eiasm.net/ (access: 27.01.2018).
 • EURAM strategic interest groups (2009). European Academy of Management. Retrieved from: http://www.euram-online.org/2016-04-18-09-30-12.html (access: 10.01.2018).
 • Evrard, Y. & Colbert, F. (2000). Arts management: A new discipline entering the millennium? International Journal of Arts Management, 2(2), 4-13.
 • Flak, O. (2012). Istota nauk o zarządzaniu na początku wieków XX i XXI. In: A. Czech (ed.), Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie (pp. 199-212). Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE W Katowicach, Katowice: Wydawnictwo UE w Katowicach.
 • Gorynia, M. (2013). Klasyfikacja nauk ekonomicznych - dywergencja czy konwergencja? Committee of Economic Sciences of the Polish Academy of Sciences. Retrieved from: http://www.kne.pan.pl/images/stories/pliki/Gorynia%20Klasyfikacja%20nauk%20ekonomicznych.pdf (access: 25.01.2018).
 • Kamiński, J. (2016). Refleksje nad zakresem nauki o marketingu jako dyscypliny naukowej, cz. 1. Marketing i Rynek, 6, 2-12.
 • Lachiewicz, S. & Nogalski, B. (eds.) (2010). Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Łupicka, A. (2014). New paradigms in management sciences: The conceptual analysis. Research in Logistics & Production, 4(1), 67-79.
 • Mahmoud, R. (2015). A review of the expert opinion technique and recommendations to reduce its bias. Format: Forecast and Road Mapping for Manufacturing Technologies. Retrieved from: http://www.format-project.eu/deliverables/white-papers/january-2015-a-review-of-the-expert-opinion-technique-and-recommendations-to-reduce-its-bias/at_download/file (access: 20.12.2017).
 • Masłyk-Musiał, E. (2010). Badawcze wyzwania w naukach o zarządzaniu. In: S. Lachiewicz & B. Nogalski (eds.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu (pp. 15-29). Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Mendes, A.M.O.C. (2016). Science classification, visibility of the different scientific domains and impact on scientific development. Journal of Nursing Referência, 4(8), 143-149.
 • Michałek, R. (2008). Głos w sprawie klasyfikacji nauk. Nauka, 3, 155-159.
 • Mingers, J. & Leydesdorff, L. (2015). Identifying research fields within business and management: A journal cross-citation analysis. Journal of the Operational Research Society, 66(8), 1370-1384.
 • Nogalski, B. & Cyfert, S. (2016). Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach 2007-2015. "II Spotkanie z zarządzaniem" conference website. Retrieved from: https://zie.pg.edu.pl/kz/relacje-ze-spotkan/-/asset_publisher/eL7ul6TGmRrJ/content/ii-spotkanie-z-zarzadzaniem-28-kwietnia-2016 (access: 10.01.2018).
 • Panele NCN (n.d.). National Science Center. Retrieved from: http://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn (access: 10.01.2018).
 • Pink, B. & Bascand, G. (2008). Australian and New Zealand standard research classification ANZSRC. Australian Bureau of Statistics. Australian Research Council. Retrieved from: http://www.ausstats.abs.gov.au/Ausstats/subscriber.nsf/0/2A3A6DB3F4180D03CA25741A000E25F3/$File/12970_2008.pdf (access: 10.01.2018).
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. 2011, Nr 179, poz. 1065.
 • Soliwoda, M. (2012). System i zakres informacyjny rachunkowości zarządczej - ewolucja zmian. In: A. Czech (ed.), Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie (pp. 333-346). Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE W Katowicach, Katowice: Wydawnictwo UE w Katowicach.
 • Staniec, I. (2012). Zarządzanie ryzykiem w naukach o zarządzaniu. In: A. Czech (ed.), Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie (pp. 259-272). Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE W Katowicach, Katowice: Wydawnictwo UE w Katowicach.
 • Stańczyk, S. (2015). Triangulacja - łączenie metod badawczych i urzetelnianie badań. In: W. Czakon (ed.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu (pp. 243-265). Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Sudoł, S. (2007). Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje. Toruń: Dom Organizatora.
 • Sudoł, S. (2012). Nauki o zarządzaniu. Warszawa: PWE.
 • Sudoł, S. (2014). Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 1(161), 11-35.
 • UNESCO nomenclature for fields of science and technology (1988). Unesco. Retrieved from: http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000829/082946eb.pdf (access: 10.01.2018).
 • van der Roest, J.W., Spaaij, R. & van Bottenburg, M. (2015). Mixed methods in emerging academic sub-disciplines: The case of sport management. Journal of Mixed Methods Research, 9(1), 70-90.
 • WoS SA: Web of Science subject areas (n.d.). Clarivate Analytics. Retrieved from: http://mjl.clarivate.com/scope/scope_ssci/ (access: 10.01.2018).
 • Zakrzewska-Bielawska, A. (2012). Istota procesu zarządzania. In: A. Zakrzewska-Bielawska (ed.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia (pp. 15-40). Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Ziembiński, Z. (2004). Logika praktyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515614

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.