PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 162 | 65--76
Tytuł artykułu

Kultura organizacyjna wspierająca przedsiębiorstwa sektora kreatywnego

Warianty tytułu
Organisational Culture to Support Creative Sector Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Znaczenie i potencjał sektora kreatywnego można rozpatrywać względem wielu punktów odniesienia. Dodatkowo, w rozważaniach nad tym zagadnieniem dużego znaczenia nabiera kultura organizacyjna, wspierająca i umożliwiając jego funkcjonowanie. Rozwój tych przedsiębiorstw w dużej mierze opiera się na tzw. otwartości kulturowej, którą należy postrzegać jako kluczowy czynnik przewagi konkurencyjnej. W związku z tym, niniejszy artykuł będzie miał na celu głos w dyskusji na temat kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach z sektora kreatywnego. Cel ten osiągnięto opisując: potencjał i rolę przedsiębiorstw z sektora kreatywnego oraz poprzez próbę identyfikacji ich kultury organizacyjnej. Bazując na wynikach źródeł wtórnych, jak i własnych doświadczeniach badawczych wskazano, że funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora kreatywnego pozostaje w integralnej zależności z ich kulturą organizacyjną.(abstrakt oryginalny)
EN
The significance and potential of the creative sector may be considered in relations to many points of reference. Additionally, in the considerations on this issue a great significance is attached to the organizational culture, which supports and enables its operation. The development of these companies is based on the so-called cultural openness, which should be perceived as a major factor of competitive advantage. In this connection, the aim of this study is to make a point in the discussion on the organizational culture in the creative sector companies. The aim has been achieved through the description the potential and role of creative sector companies and an attempt to identify their organisational culture. On the basis of the results of secondary sources as well as the author's own research experience it may be stated that the operation of creative sector companies remains in the integral interdependence with their organizational culture.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Adamik A., Szymańska K., The Technological Entrepreneurship Capacity and Partnering As Elements of an Open Culture of Small and Medium-Sized Enterprises: Case Study of Poland, w: Entrepreneurship, Business and Economics, vol. 1, red. M. H. Bilgin, H. Danis, "Eurasian Studies in Business and Economics", vol. 3/1, Proceedings of the 15th Eurasian Business and Economics Society Conference, Springer 2016.
 • BOP Consulting, 2010.
 • Colemen J., Sześć składowych wyższej kultury organizacyjnej, Harward Business Revew, https:// www.hbrp.pl/b/6-skladowych-wyzszej-kultury-organizacyjnej/APmWGnu (20.01.2018).
 • Creative Economy. Report 2008. The Challenge of Assessing the Creative Economy, Towards Informed Policy-Making, United Nations Conference on Trade and Devenlopment, 2008.
 • Creative Industries Mapping Document, 1998.
 • DCMS Investing in Creative Industries - a Guide for Local Authorities, UK Government, Department of Culture, Media and Sport (DCMS), London 2009.
 • Etmanowicz A., Trzebeński M., Martela B., Rekomendacje działań i kierunków wsparcia rozwoju przemysłów kreatywnych w województwie pomorskim, podsumowanie prac grup ds. rekomendacji, Fundacja IMPACT, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2012.
 • European Competitiveness Report, 2010.
 • Geertz C., Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 2005.
 • Innovation Yearbook, t. 1, Manchester Business School, 1998.
 • Kreatywny łańcuch. Powiązania sektora kultury i kreatywnego w Polsce, red. S. Szultka, Gdańsk 2014.
 • Krzyworzeka P., Kultura organizacyjna ślepa uliczka teorii organizacji, Management and Business Administration, CE, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2012.
 • Martins E. C., Terblanche F., Building Organizational Culture that Stimulates Creativity and Innovation, "European Journal of Innovation Management" 2003, vol. 6, no. 1.
 • Miles I., Green L., Research Report July 2008: Hidden Innovation in the Creative Industries, NESTA, London, Retrieved June 2009, http://www.nesta.org.uk/hidden-innovation-in-the-creative-industries (2.09.2017).
 • Narodowa Strategia Rozwoju Kultury, 2004.
 • Newbigin J., Kreatywna gospodarka. Przewodnik dla początkujących, British Counsil, 2010.
 • Rickards T., Creativity and Innovation: A Transatlantic Perspective. Creativity and Innovation Yearbook, t. 1, Manchester Business School, 1998.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program "Kreatywna Europa" (2014-2020) i uchylające decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE.
 • Schein E. H., What Is Culture? w: Reframing Organizational Culture, red. P. J. Frost, L. F. Moore, M. R. Louis i in., Sage, 1991.
 • Szymańska K., Uwarunkowania rozwoju sektorów kreatywnych, "Management Forum" 2017, vol. 5, no. 4, Toruń.
 • Törnqvist G., Creativity and the Renewal of Regional life, w: Creativity and Context, Lund Studies in Geography, red. A. Buttimer, "Human Geography" 1983, no. 50.
 • UNCTAD 2008, Creative Economy Report 2008: The Challenge of Assessing the Creative Economy Towards Informed Policy-Making, United Nations, Retrieved June 2009, http://ssc.undp.org/creative_economy (2.04.2015).
 • Zakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategią a struktura organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, "Zeszyt Naukowy" 2011, nr 1095, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515616

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.