PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 1 | 30--40
Tytuł artykułu

Wpływ edukacji formalnej na włączenie finansowe w zakresie usług płatniczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The impact of formal education on financial inclusion in payment services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie wpływu cech konsumentów, w tym edukacji formalnej, na poziom włączenia płatniczego, będącego istotnym elementem włączenia finansowego. Prezentuje on zróżnicowanie pod względem powiązania edukacji formalnej i poziomu ubankowienia w państwach europejskich. W opracowaniu wyjaśniono ponadto, w oparciu o wyniki badań ilościowych, które cechy konsumentów istotnie wpływają na poszczególne poziomy włączenia płatniczego, tj.: posiadanie rachunku bankowego, korzystanie z niego za pośrednictwem internetu, posiadanie karty płatniczej czy korzystanie z systemu płatności mobilnych. Autorzy przedstawili także rekomendacje dla polityki w zakresie edukacji i regulacji prawnych, które mogą przyczynić się do zwiększenia włączenia płatniczego w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to examine the impact of consumer characteristics, including formal education, on the degree of payment inclusion, which is an important element of financial inclusion. For this purpose, the results of two surveys conducted in cooperation with the TNS research agency were used - the first one based on a nationwide sample of 1000 people aged 15 and over and the second one covering selected European Union countries. Statistical data have showed that in some European countries, including Poland, low-educated consumers use bank services less often, while in other countries the differences are small. An in-depth quantitative analysis of this problem concerning the Polish market was conducted using the logit model. The obtained results indicate that such activities as having a bank account, accessing this account via the internet, holding a card and using mobile payments are significantly dependent on the number of years of formal education of a consumer as well as some of their other socio-demographic characteristics. This points out that it would be justified to introduce the knowledge of the use of financial services already at the level of primary education.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
30--40
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Agarwal, T. (2016). Twin Pillars of Indian Banking: Financial Literacy and Financial Inclusion. "SIES Journal of Management", Vol. 12 Issue 2, 3-12.
 • Bank for International Settlements, Committee on Payments and Market Infrastructures, (2016). Payment aspects of financial inclusion. Pobrane z: http://www.bis.org/cpmi/publ/d144.pdf/
 • Braudel, F. (1999). Historia i trwanie, wyd. 2, Warszawa: Czytelnik
 • Cichowicz, E. (2016). Działania banków komercyjnych w zakresie edukacji ekonomicznej. "Studia Oeconomica Posnaniensia", Vol. 4, No. 9, 115-135.
 • Council of the European Union, (2004). Joint report by the Commission and the Council on social inclusion, Brussels. Pobrane z: http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/soc-incl/final_joint_inclusion_report_2003_en.pdf
 • Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Van Oudheusden, P. (2015). The Global Findex Database 2014: Measuring Financial Inclusion around the World. World Bank Policy Research Working Paper 7255, Washington. Pobrane z: http://www.worldbank.org/globalfindex
 • European Banking Federation, (2012). Financial Education Special focus on children and youth, New Report. Pobrane z: www.ebf.eu
 • European Commission, (2008). Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion. Pobrane z: ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=761&langId=en
 • Flavian, C., Guinaliu, M., Torres, E. (2006). How bricks-and-mortar attributes affect online banking adoption. "International Journal of Bank Marketing", Vol. 24 No. 6, 406-423
 • Frączek, B., Bobenič Hintošová, A., Bačová, M., Siviček, T. (2017). Simultaneous use of the financial literacy level and the financial inclusion degree as a result of financial education efficiency in Visegrad Group countries. "Journal of Economics & Management", Vol. 27 Issue 1, 5-25. DOI: https://doi.org/10.22367/jem.2017.27.01
 • Gerrard, P. Cunningham, J.B., Devlin, J.F. (2006). Why consumers are not using internet banking: a qualitative study. "Journal of Services Marketing", Vol. 20 No. 3, 160-168
 • Gruszczyński, M. (1999). Scoring logitowy w praktyce bankowej a zagadnienie koincydencji. "Bank i Kredyt", nr 5, 57-63
 • Gruszczyński, M. (2001). Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
 • Honohan, P. (2005). Measuring Microfinance Access: Building on Existing Cross-Country Data. World Bank Policy Research Working Paper No. 3606, 1-31. Pobrane z: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/8941
 • Jain, M., Naz, S.S., Mathur, T.N., (2017). Financial inclusion: it's impact on Indian banking industry. "International Journal of Research in Commerce & Management", Vol. 8 Issue 5, 15-19.
 • Karjaluoto, H. (2002). Selection criteria for a mode of bill payment: empirical investigation among Finnish bank customers. "International Journal of Retail & Distribution Management", Vol. 30 No. 6, 331-339
 • Karjaluoto, H., Mattila, M. and Pento, T. (2002). Factors underlying attitude formation towards online banking in Finland." International Journal of Bank Marketing", Vol. 20 No. 7, 261-272
 • Lassar, W.M., Manolis, C., Lassar, S.S. (2005). The relationship between consumer innovativeness, personal characteristics, and online banking adoption." International Journal of Bank Marketing", Vol. 23 No. 2, 176-199
 • Lavanya, K.N. (2017). Financial Inclusion vs. Financial Exclusion: An Overview. "International Journal of Research in Commerce & Management", Vol. 8 Issue 8, 80-81.
 • Lee, E.K., Kwon, K.N., Schumann, D.W. (2005). Segmenting the non-adopter category in the diffusion of internet banking. "International Journal of Bank Marketing", Vol. 23 No. 5, 414-437
 • Maison, D. (2017). Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego. Raport z badania 2016 i analiza porównawcza z danymi z 2009 i 2013 roku. Warszawa. Pobrane z: https://www.nbp.pl/badania/seminaria/8v2017.pdf
 • Martinez, C.H., Hidalgo, X.P., Tuesta, D. (2013). Demand Factors that Influence Financial Inclusion in Mexico: Analaysis of Barriers based on the ENIF Survey. BBVA Bank, BBVA Research Working Paper, WP/13/37, 1-19. Mexico City
 • Marzec, J., Polasik, M., Fiszeder, P. (2013). Wykorzystanie gotówki i karty płatniczej w punktach handlowo-usługowych w Polsce: zastosowanie dwuwymiarowego modelu Poissona. "Bank i Kredyt", Vol. 44 No. 4, 375-402
 • Nielsen, J.F. (2002). Internet technology and customer linking in Nordic banking. International Journal of Service Industry Management, Vol. 13 No. 5, 475-495
 • Pikkarainen, T., Pikkarainen, K., Karjaluoto, H., Pahn, S. (2004). Consumer acceptance of online banking: an extension of the technology acceptance model, "Internet Research", Vol. 14 No. 3, 224-235
 • Polasik, M. (2015). Stan i potencjał rozwoju sieci akceptacji kart płatniczych w Polsce. "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia", t. 46 no. 1, 23-58
 • Polasik, M., Piotrowska, A. (2014). Transakcyjne wykluczenie finansowe w Polsce w świetle badań empirycznych. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 330, 316-325
 • Polasik, M. Wiśniewski, T.P. (2009). Empirical analysis of internet banking adoption in Poland. "The International Journal of Bank Marketing", Vol. 27 No. 1, 32-52. DOI: https://doi.org/10.1108/02652320910928227
 • Reddy, C.V. (2017). Overall Financial Inclusion Across 55 Countries: 12 Financial Inclusion Enabling Variables. "SCMS Journal of Indian Management", Vol. 14 Issue 1, 14-29.
 • Sahay, R., Čihák, M., N'Diaye, P., Barajas, A., Mitra, S., Kyobe, A., Nian Mooi, Y., Reza Yousefi, S. (2015). Financial Inclusion: Can It Meet Multiple Macroeconomic Goals? IMF Staff Discussion Note, International Monetary Fund, SDN/15/17, Pobrane z: https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1517.pdf.
 • Sajuyigbe, A.S. (2017). Influence of financial inclusion and social inclusion on the performance of women-owned businesses in Lagos state, Nigeria. Scholedge "International Journal of Management & Development", Vol. 4 Issue 3, 18-27. DOI: https://doi.org/10.19085/journal.sijmd040301
 • Sathye, M. (1999). Adoption of internet banking by Australian consumers: an empirical investigation. "International Journal of Bank Marketing", Vol. 17 No. 7, 324-34
 • Schneider, F. (2011). The shadow economy in Europe, 2011: Using electronic payment systems to combat the shadow economy, A.T. Kearney, Johannes Kepler University of Linz; Pobrane z: https://www.atkearney.com/documents/10192/1743816/The+Shadow+Economy+in+Europe+2013.pdf
 • Szymański, G. (2016). Rozwój płatności internetowych w polskim detalicznym handlu elektronicznym. "Problemy Zarządzania", t. 1, vol. 14, nr 1(57), 192-211
 • White, H., Nteli, F. (2004). Internet banking in the UK: why are there not more customers? Journal of Financial Services Marketing, Vol. 9 No. 1, 49-56
 • World Bank. (2014). Global Financial Development Report 2014:" Financial Inclusion". Washington: World Bank. DOI: https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9985.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515632

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.