PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 11, cz. 1 Zarządzanie w samorządzie terytorialnym | 57--71
Tytuł artykułu

Efektywność form organizacyjnych w realizacji zadań publicznych w samorządzie terytorialnym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Efficiency of Organizational Forms in a Realization of Public Tasks in Local Government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest charakterystyka instrumentalnego aspektu działania publicznego. (...) Celem badawczym artykułu jest identyfikacja czynników determinujących wybór podstawowych struktur organizacyjnych, w których przebiega zaspokajanie potrzeb ludności. Ranga problemu jest znacząca, ponieważ każda z potencjalnych form charakteryzuje się walorami i ułomnościami, określającymi różny poziom efektywności. Imperatywem w zarządzaniu sprawami publicznymi w samorządzie terytorialnym jest ekonomiczność, czyli ponoszenie jak najniższych wydatków budżetowych na realizację określonego celu (zadania, przedsięwzięcia, projektu itp.). (fragment tekstu)
EN
The advantages and disadvantages of particular organizational and legal forms of running a municipal economy by local government units are difficult to clearly determine. The selection of the most favorable forms depends on the local situation and is an important element of the economic policy of local government authorities. The actions of local government authorities should focus on searching for solutions that will ensure the provision of communal services at the appropriate level, and will strengthen local enterprises without disturbing the balance on the market. The manner in which municipal business entities operate is very important, because through them, self-government authorities can have a positive influence on and shape local economic development. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Skarbu Państwa, Informacje o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego MSP za lata 2007-2015, Warszawa.
 • Dolewka Z. (2013), Zarządzanie w jednostkach organizacyjnych gminy [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 168, Katowice.
 • Grzymała Z. (red.) (2010a), Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw komunalnych i ich wpływ na efektywność, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Grzymała Z. (2010b), Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce. Aspekty organizacyjnoprawne i ekonomiczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Informacja o wynikach kontroli (2015), Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • Jeżowski P., Grzymała Z. (2009), Przesłanki likwidacji komunalnych zakładów budżetowych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", zeszyt naukowy 92, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Kachniarz M. (2012), Efektywność usług publicznych - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Karbownik B., Kula G. (2009), Efektywność sektora publicznego na poziomie samorządu lokalnego, "Materiały i Studia", zeszyt nr 242, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Karwat G. (2008), Wpływ rozwiązań organizacyjnych na skuteczność i efektywność usług komunalnych, Rozprawa doktorska, maszynopis, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Sadowy M. (2010), Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa komunalnego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Siedlce.
 • Savas E.S. (1987), Privatization. The Key to Belter Government, Chatham House Publishers.
 • Savas E.S. (1992), Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Sprawozdanie (2007), Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego 2005, 2006, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa.
 • Swianiewicz P. (1995), Ile kosztują usługi komunalne?, "Wspólnota", nr 48.
 • Swianiewicz P. (red.) (1998), System analiz samorządowych. Jak mierzyć i oceniać zakres i jakość usług samorządowych?, wyd. 1, Unia Metropolii Polskich, Brytyjski Fundusz Know-How, Warszawa.
 • Tamowicz P. (1990), Prywatyzacja usług komunalnych. Przegląd doświadczeń zagranicznych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 827).
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 524).
 • Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach rachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 561).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).
 • Weiss E. (2002), Efektywność ekonomiczna a funkcjonowanie samorządów terytorialnych w teorii ekonomii [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 939, Wrocław.
 • Wildawsky A. (1991), The Self-evaluating Organization [w:] J.M. Shafritz, A.C. Hyde (red.), Classics in Public Administration, Pacific Grove, Ca.
 • Wojciechowski M. (2014), Koszt władzy w polskim samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
 • Wojciechowski E., Podgórniak-Krzykacz A., Chądzyński J. i in. (2014), Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek. Współpraca i konkurencja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Zalewski A. (2004), Efekty nowego zarządzania publicznego [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1023, Wrocław.
 • https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-realizacji-zadan-publicznych-przez-spolki-komunalne.html, dostęp 15 marca 2016 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515660

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.