PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 11, cz. 1 Zarządzanie w samorządzie terytorialnym | 105--122
Tytuł artykułu

Nieprawidłowości w zarządzaniu zasobami ludzkimi w samorządzie na przykładzie urzędu miasta

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Failures in Human Resources Management in Local Government on the Example of the City Office
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wyodrębnienie podstawowych nieprawidłowości w procesie gospodarowania czynnikiem ludzkim na przykładzie urzędu miejskiego. W opracowaniu przedstawiono własne badanie mające charakter analizy przypadku (case study). Wybór obiektu badawczego został podyktowany dwoma względami. Po pierwsze, wielkością urzędu, którego rozmiar (ok. 2 tys. osób) uzasadnia pełne badanie wszystkich etapów zarządzania zasobami ludzkimi. Po drugie, wielkość jednostki samorządowej (determinującej rozmiar urzędu) i jej charakter powodują, że lokalny rynek pracy jest szeroki, zróżnicowany i bogaty kulturowo. Wszystko to sprawia, że istnieje możliwość wyboru wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin gospodarki samorządowej. (fragment tekstu)
EN
Taking into account the nature of work in public administration, including municipalities, and its secondary role in relation to the authorities it should be noted that the quality of the human factor determines the efficiency of the office work. Frequent conversations with officials and candidates show that more and more people not interested in the height of wages, but the attraction of labour and stabilization of the post. It seems that this amazing attitude that deserves deeper analysis. Undoubtedly, work in public administration, given stabilization, more attractive than in corporations, because the offices are not taken into account in the evaluation - the results of the work (difficulty in measuring effects). The purpose of this article is to attempt a general description of the selection process, evaluation and motivation of personnel in the municipal institutions on the example of a large office, city. The problem of the study focused on the comparison of the theoretical assumptions, legal and practice of ministry in local government structures. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Adamiec M., Kożusznik B. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo AKA-DE, Kraków.
 • Armstrong M. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Oficyna, Kraków.
 • Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, wydanie V rozszerzone, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa.
 • Baron A., Armstrong M. (2012), Zarządzanie kapitałem ludzkim: uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Bieniok H. (red.) (2006), System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Boachie-Mensah F.O. (2012), Employees Perception of Performance Appraisal System: A Case Study, "International Journal of Business and Management", vol 7, no 2.
 • Brol M. (2013), Racjonalizacja działalności organizacji zbiurokratyzowanych, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 1.
 • Czajka Z. (2012), Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji samorządowej, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 1.
 • Demmke Ch. (2004), Służba cywilna w krajach europejskich: między tradycją a reformą, Instytut Europejski w Łodzi, Łódź.
 • Dolewka Z. (2011), Sprawna administracja publiczna [w:] M. Dylewski (red.), Gospodarka i sektor publiczny po kryzysie, Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • Golnau W.M., Kalinowski M., Litwin J. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDEWu.pl, Warszawa.
 • Informacja o wynikach kontroli (2014), Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • Izdebski H., Kulesza M. (2004), Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.
 • Janowska Z. (red.) (2007), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Janowska Z. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Karliński W., Płoskonka J. (2001), Zatrudnienie w administracji publicznej - informacje obiegowe, rzeczywistość, oczekiwania, "Samorząd Terytorialny", nr 3.
 • Kożuch B. (red.) (1999), Wstęp do teorii zarządzania, Wydawnictwo Nauka - Edukacja, Warszawa.
 • Maciejczak R. (2013), Praca w samorządzie to możliwość rozwoju zawodowego, "Gazeta Samorządu i Administracji", nr 18.
 • Mazur S. (2004), Potencjał instytucjonalny terytorialnej administracji publicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 667, Kraków.
 • Noworól A. (2007), Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Partyka-Pojęta J. (2004), Zarządzanie w organach administracji publicznej, Wydawnictwo Marka, Chorzów.
 • Penc J. (1998), Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Pocztowski A. (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Wydawnictwo Antykwa, Kraków.
 • Rakowska A., Hysa B. (2013), Bariery i uwarunkowania podejmowania decyzji kadry kierowniczej w urzędach administracji samorządowej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 64.
 • Raport (2013), Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • Sobocka-Szczapa H. (2014), Dobór pracowników - decyzja strategiczna firmy, "Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie", nr 68, Politechnika Śląska.
 • Stawasz D., Drzazga D., Szydłowski C. (2011), Wybrane aspekty sprawności zarządzania w administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ścibiorek Z. (2004), Ludzie cenny kapitał w organizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Szepelska A. (2015), Aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w urzędach administracji samorządowej, "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego", t. 29, Ostrołęka.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).
 • Wiatrak A.P. (2006), Zarządzanie w jednostkach sektora publicznego i jego uwarunkowania [w:] K. Krukowski (red.), Zarządzanie organizacjami publicznymi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
 • Wojciechowski E. (2012), Gospodarka samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 • Wojciechowski M. (2014), Koszt władzy w polskim samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
 • Zieliński W. (2011), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze publicznym, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515670

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.