PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 11, cz. 1 Zarządzanie w samorządzie terytorialnym | 189--202
Tytuł artykułu

Poziom partycypacji mieszkańców we współzarządzaniu gminą : na przykładzie wybranych gmin wiejskich województwa łódzkiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Level of Participation of Residents in Co-management of the Commune : on the Example of the Selected Rural Communities of the Lodzkie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie poziomu wybranych form uczestnictwa mieszkańców gmin wiejskich województwa łódzkiego we współzarządzaniu gminą. Tym samym zwrócona zostanie uwaga na zaawansowanie procesu przechodzenia wiejskich samorządów lokalnych z zarządzania opartego na procedurach biurokratycznego administrowania w kierunku rządzenia opartego na idei governance. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to present the level of participation of rural communities inhabitants of the Lodzkie Voivodeship in the process co-management of the municipality. The level of participation was based on three main forms, such as participation in public consultations, participation in public meetings and local activities. The level of participation is considered as an indicator of the advancement of rural local governments transition from bureaucratic administration to the management based on idea of governance. The presented results show the low level of public participation of the examined municipalities inhabitants, which leads to the conclusion that the stage of transformation of public management is poorly advanced in them. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • CBOS (2011), Aktywność społeczna Polaków - poziom zaangażowania i motywacje. Komunikat z badań BS/62/2011, oprac. Hipsz N., Wądołowska K., CBOS, Warszawa.
 • Cicognani E., Pirini C., Keyes C., Joshanloo M., Rostami R., Nosratabadi M. (2008), Social participation, sense of comunnity and social well being. A study on American, Italian and Iranian university students, "Social Indicators Research", vol. 89 (1), ss. 97-112.
 • Czapiński J. (2015), Stan społeczeństwa obywatelskiego [w:] Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Długosz D., Wygnański J.J. (2005), Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.
 • Gąciarz B., Bartkowski J. (2012), Samorząd a rozwój. Instytucje, obywatele, podmiotowość, IFiS PAN, Warszawa.
 • Grabowska S. (2005), Instytucja ogólnokrajowej inicjatywy ludowej w wybranych państwach europejskich. Studium prawno-porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Herbst J. (2008), O kategorii "responsywności" władzy i o pewnym warunku responsywności władzy w Polsce, "Zarządzanie Publiczne", nr 4 (6), ss. 91-106.
 • Kaźmierczak T. (2013), O czynnikach warunkujących partycypację publiczną i strategiach jej podnoszenia [w:] A. Olech (red.), Partycypacja publiczna w praktyce. Dwa modele zwiększania uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Klijn E.H., Koppenjan J.F.M. (2000), Public management and policy networks; foundations of a network approach to governance, "Public Management", vol. 2, nr. 2 ss. 135-158.
 • Kubas S. (2014), Konsultacje społeczne jako przejaw obywatelskiej partycypacji w lokalnym życiu publicznym na przykładzie miasta Katowic, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin Polonia, Sectio K", vol. XXI/2, ss. 169-188.
 • Lewenstein B. (2010), Między rządzeniem a współrządzeniem. Obywatelskie modele rozwoju społeczności lokalnej [w:] B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec (red.) (2010), Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Lewenstein B., Schindler J., Skrzypiec R. (red.) (2010), Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Łukomska-Szarek J., Włóka, M. (2013), Od Local Government do Local Governance - wybrane problemy zarządzania publicznego jednostkami podsektora samorządowego [w:] D. Wielgórka (red.), Wybrane procesy zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Marks-Krzyszkowska M. (2016), Zarządzanie publiczne - istota i wybrane koncepcje, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica", nr 56, ss. 37-51.
 • Michalska-Żyła A. (2017), Zróżnicowanie jakości życia w gminach wiejskich województwa łódzkiego [w:] E. Sobczak, A. Sztando (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 477, ss. 172-181.
 • Michalska-Żyła A., Brzeziński K. (2017), Budżet partycypacyjny jako mechanizm współrządzenia miastem, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin Polonia, Sectio K" (w druku).
 • Offe C. (2012), Governance - "puste pojęcie" czy naukowy problem badawczy?, "Zarządzanie Publiczne", nr 3(21), ss. 90-102.
 • Oramus M. (2015), Model współzarządzania (governance) i problemy dotyczące jego wdrażania w administracji publicznej, "Rocznik Administracji Publicznej", nr 1, ss. 179-194.
 • Prilleltensky I., Nelson G., Peirson L. (2001), The role of power and control in children's lives: An ecological analysis of pathways toward wellness, resilience, and problems, "Journal of Community and Applied Social Psychology", vol. 11, ss. 143-158.
 • Rhodes R. (1997), Understanding Governance, Open University Press, Buckingham-Philadelphia.
 • Rhodes R. (2007), Understanding Governance: Ten Years On, "Organization Studies", vol. 28, no. 8, ss. 1243-1264.
 • Rogozik M. (2016), Konsultacje społeczne to fikcja. Udział mieszkańców jest niewielki, "Dziennik Polski", 18 sierpnia 2016.
 • Stoker G. (1998), Governance as Theory: Five Propositions, "International Social Science Journal", vol. 50, no. 155, ss. 17-28.
 • Schimanek T. (2015), Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Sześciło D. (2014), Współzarządzanie (rządzenie partycypacyjne). Teoria i praktyka, "Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka", nr 2(35), ss. 49-66.
 • Sztompka P. (2010), Kompetencje cywilizacyjne uwarunkowania transformacji gospodarczej i społecznej, "Dialog. Pismo dialogu społecznego", nr 2, ss. 77-89.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515700

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.