PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | z. 5 | 119--128
Tytuł artykułu

Środki i programy wspierające podnoszenie wykształcenia ludności wiejskiej w Polsce

Warianty tytułu
Funds and Programs for Supporting Education in Rural Areas in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest przedstawienie różnych form wsparcia i towarzyszących im źródeł finansowania, które przeznaczone były na edukację i kształcenie ludności wiejskiej w latach 2002-2016 oraz określenie efektów tych działań. Dokonano przeglądu licznych polityk i programów unijnych (w tym krajowych) oraz ofert różnych fundacji działających na rzecz ludności wiejskiej. Przestudiowano obszerną literaturę przedmiotu, empiryczne materiały i opracowania instytucji unijnych i krajowych, a także przeanalizowano programy wspierające ekonomiczno-społeczny rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Dane niezbędne do napisania pracy pochodziły również od takich instytucji badawczo-naukowych, jak IRWiR, IERiGŻ oraz z dostępnych opracowań GUS i The World Bank.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present the different forms of support and the accompanying them sources of funding which were allocated for the education and development of the rural population between 2002 and 2016 and define the effects of these activities. A number of the EU policies, programs (including national ones), offers of various foundations for the rural population have been reviewed. Scientific literature, empirical materials and description of the EU and national institutions have been studied, as well as programs supporting the economic and social development of rural areas in Poland. The data required to write the article come from research institutions such as IRWiR, IERiGŻ and available GUS's and The World Bank's publications.(original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
119--128
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • CRG (Center for Economic Development). 2017. Wsparcie edukacji z funduszy unijnych (Education support from EU funds). Dotacje Unijne - Portal Informacyjny. Centrum Rozwoju Gospodarczego, http://www.dotacja-unijna.com/ wiadomosci,akt-2,wiad-63.html, access: July 2017.
 • Dzikowska Ewelina E., Ewa Gabryelak. 2014. Fundusze unijne jako formy wspierania młodych przedsiębiorczych na polskiej wsi (EU funds as forms of supporting young entrepreneurs in the Polish countryside). Warszawa: Wydawnictwo KSOW.
 • Gabińska Celina G. 2012. Kształcenie na rzecz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (Entrepreneurship versus education in rural areas in Podlasie region). Przedsiębiorczość-Edukacja. Rola Przedsiębiorczości w Edukacji 8: 259-278.
 • GUS. 2010, 2016. Rocznik demograficzny. Struktura wykształcenia ludności Polski (Demographic Yearbook. The education structure of the Polish population). Warszawa: GUS.
 • Kozera Magdalena. 2011. Jakość zasobów ludzkich na obszarach wiejskich (Quality of human resources in rural areas). Problemy Rolnictwa Światowego 11 (4): 109-117.
 • MEN (Ministry of Education). 2014a. Program Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013 (Program of Education Development in Rural Areas for the years 2008-2013). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • MEN (Ministry of Education). 2014b. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013 oraz podsumowanie działań z całego okresu trwania programu (Report on the implementation of the Education Development Program in Rural Areas for the years 2008-2013 and a summary of activities from the entire duration of the program). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Mossakowska Ewa, Aldona Zawojska. 2009. Rozwój gospodarczy a kapitał ludzki na terenach wiejskich w Polsce (Economic development and rural human capital in Poland). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 79: 5-29.
 • MR (Ministry of Development). 2014. Formy wsparcia (Forms of support). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój, https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/zasady/formy-wsparcia, access: July 2017.
 • MRiGŻ (Ministry of Agriculture and Food Economy). 1999. Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa (A coherent structural policy for the development of rural areas and agriculture). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
 • MRiRW. 2014. Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich. Raport końcowy (Impact of Common Agricultural Policy and Cohesion Policy on rural development. Final report). Warszawa: FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp. J., https://www.minrol.gov.pl/pol/.../Fundeko_raport_30122011_zalaczniki_SP. pdf.
 • onet.pl. 2015. Wzrasta poziom wykształcenia Polaków (The level of education of Poles is increasing). http://wiadomosci. onet.pl/kraj/wzrasta-poziom-wyksztalcenia-polakow/cdj6n, dostęp czerwiec 2017.
 • Rada Ministrów (Council of Ministers). 2008. Strategiczny Plan Rządzenia - 100 dni, 300 dni, 1500 dni, 3000 dni (Strategic Plan of Governance - 100 days, 300 days, 1500 days, 3000 days). Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Wrzocholska Agnieszka (red.). 2014. Kapitał ludzki w procesach przemian strukturalnych wsi i rolnictwa (Human capital in the processes of structural changes in rural areas and agriculture). Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515708

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.