PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 5 | 64--76
Tytuł artykułu

Konkurencyjność i rozwój Polski Wschodniej

Warianty tytułu
Competitiveness and the Development of Eastern Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Województwa wschodniej Polski są tradycyjnie postrzegane jako słabiej rozwinięte od pozostałej części kraju. W związku z tym Polska Wschodnia jest objęta osobną strategią rozwoju społeczno-gospodarczego do roku 2020 i programem operacyjnym na lata 2014-2020. Celem artykułu jest ocena poszczególnych obszarów konkurencyjności oraz rozwoju Polski Wschodniej. Przeanalizowano stan Polski Wschodniej pod względem tych obszarów, jej jednorodność oraz zweryfikowano, czy w latach 2000-2014 wystąpiła konwergencja, czy dywergencja sytuacji w stosunku do średniej dla Polski. Główne wnioski płynące z przeprowadzonych badań to wysoka niejednorodność Polski Wschodniej, niski relatywny poziom konkurencyjności i rozwoju, postępująca dywergencja sytuacji gospodarczej w stosunku do reszty kraju. Makroregion wypadł najgorzej pod względem kapitału ludzkiego, a najlepiej pod względem kapitału społecznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Poland's eastern voivodships are traditionally perceived as being less developed than the rest of the country. Therefore, Eastern Poland is encompassed by a separate socio-economic development strategy up to 2020and operational programme for2014-2020. The objective of the article is to assess the individual areas of competitiveness and development of eastern Poland. The author analysed the condition of Eastern Poland in these terms, as well as its homogeneity, and whether it converged with or divergedfrom Poland's average in 2000-2014. The main conclusions from the research are the high level of heterogeneity of Eastern Poland, the low relative level of competitiveness and development and the increasing divergence of the economic situation with respect to the rest of the country. The macroregion proved to be worst in terms of human capital, but best in terms of social capital. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
64--76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
autor
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
autor
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bibliografia
 • A. Płoszaj, Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej wraz z analizą SWOT dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Warszawa 2013.
 • D. Celińska-Janowicz, A. Miszczuk, A. Płoszaj, M. Smętkowski, Aktualne problemy demograficzne regionu Polski wschodniej, "Raporty i Analizy EUROREG" 2010/5.
 • E. Wojnicka-Sycz, Model terytorialnego bieguna wzrostu jako systemu czynników rozwojowych, Gdańsk 2013, s. 308.
 • J. Bański, W Pantylej, W Janicki, M. Flaga, M. Wesołowska, Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski, Warszawa 2014, s. 44.
 • J. Kot, Rozwój regionalny i lokalny - dylematy i wyzwania [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju regionalnego, red. B. Jóźwig, H. Ponikowski, Lublin 2008, s. 24.
 • K. Czauderna, J. Frankowski, H. Kalinowski, A. Regulski, Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Warszawa 2015.
 • L. Dijkstra, R Annoni, K. Kozovska, A new regional competitiveness index: Theory, Methods and Findings, "European Union Regional Policy Working Papers"2011/2, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/ work/201 l_02_competitiveness.pdf (dostęp: 19.04.2018 r.).
 • M. Dej, B. Domański, J. Działek, K. Gwosdz, A. Sobala-Gwosdz, znaczenie przemysłu dla "inteligentnego i trwałego" rozwoju regionu Polski Wschodniej oraz podejmowanych działań dotyczących jego restrukturyzacji i modernizacji, Kraków 2011.
 • M. Kozak M., Turystyka jako czynnik rozwoju regionów Polski Wschodniej, Warszawa 2011.
 • P. Śleszyński, К. Czapiewski, М. Kozak, Znaczenie ośrodków miejskich oraz ich hierarchicznych powiązań dla regionalnego i lokalnego rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski Wschodniej, Warszawa 2011.
 • R Annoni, L. Dijkstra, EU Regional Competitiveness index, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2013.
 • R. Pater, R. Harasym, T. Skica, Index of Regional Economic Development. Some Considerations and the Case of Poland, "Studia Regionalne i Lokalne" 2015/1, s. 54-86, DOI: 10.7366/1509499515903 (dostęp: 19.04.2018 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515728

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.