PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 | 20--26
Tytuł artykułu

Współpraca Instytucji Otoczenia Biznesu i uczelni wyższych w obszarze edukacji przedsiębiorczej

Warianty tytułu
Cooperation of Business Support Institutions and Universities in the Field of Entrepreneurial Education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Powiązanie edukacji młodzieży akademickiej z kształtowaniem postaw przedsiębiorczych bywa w ostatnich latach traktowane, jako środek na przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Edukacja przedsiębiorcza odgrywa bowiem coraz istotniejszą rolę w kreowaniu wielowymiarowej przedsiębiorczości, tj. kształceniu potencjalnych przedsiębiorców, ale również kształceniu osób przedsiębiorczych społecznie, bądź wyjątkowo aktywnych w swoich miejscach pracy. Ważnym obszarem w realizacji tych założeń jest współpraca uczelni wyższych z instytucjami wspierającymi, określanymi szeroko mianem Instytucji Otoczenia Biznesu (parki naukowo technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, specjalne strefy ekonomiczne, fundacje wspierające przedsiębiorców, banki, itp.). Opracowanie prezentuje opinie podlaskich specjalistów z tych jednostek, które są efektem dyskusji przeprowadzonej w 2016. Głównym celem było poszukiwanie obszarów i sposobów współpracy uczelni i IOB w celu poprawy przygotowania studentów i zachęcenia ich do samozatrudnienia, oraz do kształtowania w sobie postaw przedsiębiorczych. (abstrakt oryginalny)
EN
In recent years, linking the education of academic youth with shaping entrepreneurial attitudes has been treated as a means of economic growth acceleration. Entrepreneurial education plays an increasingly important role in creating multidimensional entrepreneurship, i.e. educating potential entrepreneurs, but also educating socially entrepreneurial people, or outstandingly active in their workplaces. In the implementation of these assumptions an important area is the cooperation of universities with supporting institutions, named broadly Business Support Institutions (science and technology parks, academic business incubators, special economic zones, foundations supporting entrepreneurs, banks, etc.). The study presents the opinions of Podlaskie Voivodeship specialists from these units, which are the effect of a discussion held in 2016. The main goal was to search for the areas and ways of cooperation between universities and BSIs to improve student background and encourage them to self-employment, and to shape their entrepreneurial attitudes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
20--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • [1] Andrzejczyk A. (2016), Wpływ edukacji na rozwój przedsiębiorczości. Raport z badań, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku, Białystok.
 • [2] Burdecka W. (2004), Instytucje otoczenia biznesu, Badanie własne PARP, Warszawa 2004.
 • [3] Cassia L., De Massis A., Meoli M., Minola T. (2014), Entrepreneurship Research Centres around the World: Research Orientation, Knowledge Transfer and Performance, "The Journal of Technology Transfer", Vol. 39, No. 3, pp. 376-392.
 • [4] Centre for Strategy & Evaluation Services (2002), Benchmarking of Business Incubators, Final Report.
 • [5] Dembińska A. (2012), Metody jakościowe w badaniu przedsiębiorczości, [w:] Z. Ratajczak (red.), Przedsiębiorczość. Źródła i uwarunkowania psychologiczne, Difin, Warszawa, s. 214-215.
 • [6] Domańska A. (2013), Przyczyny i efekty współpracy przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio H, Oeconomia, 47/2, s. 63-72.
 • [7] European Commission (2008), Entrepreneurship in Higher Education, Especially within Non-business Studies, Final Report of the Expert Group.
 • [8] Jaffe A. (1989), The Real Effects of Academic Research, "American Economic Review", Vol. 79, No. 5, pp. 957-970.
 • [9] Jensen T.L. (2014), A Holistic Person Perspective in Measuring Entrepreneurship Education Impact. Social Entrepreneurship Education at the Humanities, "The International Journal of Management Education", Vol. 12, pp. 349-364.
 • [10] Korpysa J. (2016), Uwarunkowania przedsiębiorczości studentów - rezultaty badań, http://mikroekonomia.net/system/publication_files/368/original/20.pdf?1314957341, data dostępu: 22.03.2018 r.
 • [11] Krzemiński P. (2009), Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator przedsiębiorczości, "Przedsiębiorczość-Edukacja", Nr 5, s. 218-227.
 • [12] Odora R.J. (2015), Integrating Product Design and Entrepreneurship Education: A Stimulant for Enterprising Design and Engineering Students in South Africa, "Procedia Technology", Vol. 20, pp. 276-283.
 • [13] Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2005), Raport końcowy z badań. Analiza stanu i kierunków rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce, Warszawa.
 • [14] Prochorowicz M. (2009), Czynniki kształtujące przedsiębiorczość akademicką. Wyniki badań, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica", Nr 270(55), s. 65-74.
 • [15] Sudoł S. (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydanie III, PWE, Warszawa.
 • [16] Wach K. (2013), Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, "Przedsiębiorczość - Edukacja", Nr 9, s. 246-257.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515772

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.